شادمانی واندوه دردوکنارگیتی

داکتر حمیدالله مفید

جهان امروزی پُر از رویداد های اندوهگینانه ومملو از برخورد های  شگفتی آور است .

 در یکسوی جهان تب وتاب جام جهانی فوتبال با شور وخروش  وانگیختگی با پایایی جریان دارد ودر  سوی  دیگرجهان ، نیرنگ بازان بی خرد وپتیاره بی درنگ سر ، گردن ، انگشت ، پا ودست  انسانها رامی برند، وبا ارتش سوار بر دجال های سیه نگر جهان را به سوی تاریکی ها پدرامی می کشانند.

چه روانسوز ودرنگ کردنی است ، که باختریان بی مهابا پنهانی جهان خاور را به سوی تباهی ها می فرستند وخود شان  سوار بر اسپ های خروشنده وتابنده به سوی قله های شادمانی ره می پیمایند.

هفته ای که گذشت ، رویداد های شگفت آوری روی داد.

در کشور ماتمزده ورنجدیده افغانستان دور پایانی  انتخابات یا گزینگاه ریاست جمهوری به تاریخ ۲۴ ماه جوزا برابر به ۱۴ ماه جون ۲۰۱۴ ترسایی بر پا گردید. در این  گزینگاه نزدیک به هفت ملیون نفر در ۶۳۶۶ مرکز گزینگاهی  رفتند ورآی یا پسندخواه شان را در ۲۳ هزار صندوق  ریختند و نامزد دلخواه شان  را برگزیدند.

شادمانانه مردم افغانستان که جهانیان آنها را جنگخواه وجنگ طلب می دانند ، نشان دادند ، که دموکرات ومردمسالار پسند وداد خواه هستند.دیگر فریب  طالبان ونیروهای اهریمنی را نمی خورند وبه سوی مردمسالاری ره می سپارند ، با دلیری اشکارا ساختند ، که از تهدید وتخویف طالبان نمی ترسند ومرگ را بر سر افگندگی برتر می دانند، بادریغ در جریان انتخابات ریاست جمهوری نزدیک به ۹۹ نفر زخمی ده نفر شهید وانگشتان ده  نفر را دشمنان مردمسالاری بریدند.

چه روانسوز است که دموکراسی هم در این کشور وکشور های همگون افغانستان خون آلود ، زخمی  وپُر از نیرنگ است.

در یک کشور دیگر خاوری یعنی عراق با دریغ سازمان جهنمی  داعش کوتاهه ( الدوله الاسلامیه  فی العراق  والشام)  به تندی در شهرهای موصل، کرکوک ،والصلاح الدین  پیشروی کردند وبه هفتاد کیلومتری بغداد رسیدند.

سازمان داعش در سال ۲۰۱۳ از ادغام دو گروه «جبهه النصر» ودولت اسلامی در عراق پدیدار گردید. این سازمان یک سازمان بنیاد گرایی اسلامی سنی وهابی است ، که به خاطر ایجاد یک دولت اسلامی سنی ، علیه شعیان مالکی پیکار می کند.

اندیشه ایجاد این سازمان نخست به خاطر پیکار ورزمایش با دولت بشار الاسد سوریه پی نهاده شد ، که در ایجاد آنها در گام  پنهانی  سی آی ای ، موساد ، انتلجنت سرویس ودر کام  آشکارا دولت عربستان سعودی  وترکیه نقش داشتند.

در یک سوی دیگر جهان سازمان الشباب  اسلامگرا های تروریست بالای پارلمان سومالی تاخته اند ونزدیک به ده نفر را کشته اند ، این جنگ نیز از جنگهای فرسایشی است ، اقتصاد سومالی را درهم وبرهم کرده ودر آنکشور پایایی سیاسی را بر هم زده است ، در فرایند آن در این کشور تنگدستی، مصیبت وبدبختی زبانه می زند.

میان فلسطین واسراییل نیز آرامش با ناپدید شدن سه باشنده یهودی بر هم خورد واسراییل ، نه تنها مناطق غزه را بمباردمان کرد ، بلکه رییس پارلمان فلسطینی را نیز با هشتاد نفر دیکر گروگان گرفته است. یعنی گروگان گیری دولتی ورسمی ، وکسی آن را نکوهش نکرد.یورش وتازش بر خانه های فلسطینی ها هنگامه های نیمه شب ادامه دارد ، دولت اسراییل دولت خود گردان را مسوول این ناپدیدی می داند ، پیدا نیست ، که این سه نفر ربوده شده اند ، یا دولت اسراییل به بهانه توافق میان الفتح  وحماس می خواهد تا  با استفاده «از آب زور سربالا می رود »، یکبار دیگر فلسطین را به خاک وخون یکسان کند ، چون جهان در برابر تازش ها وتاختن های اسراییل بالای فلسطینی ها چشمانش را دو دسته بسته است.کسی به اصطلاح چلل نمی کند.

جنگ در وزیرستان پاکستان میان سربازان وطالبان پاکستانی آغاز شده وبه تندی جریان دارد.

بدهی ۱۴ تریلیون دالری شرکت های چینی ، چین شکست ناپذیر را ورشکست ساخته است ،

جنگ تحمیلی غربیان بالای شرق اوکرایین ، اقتصاد در حال رشد روسیه را سر به  تالاق کرده است ،

در سوریه نیز جنگ با شدت آن ادامه دارد وهر روز صد ها نفر جان می دهند.نیرو های دولتی به تاریخ ۱۶ ماه جون شهر کسب را دوباره به دست آوردند.

این رویداد های خون آلود واین کشتار ها بیانگر آنست ، که در شرق یا خاور اوضاع نظامی وسیاسی در هم وبرهم است   مگرغرب یا کشور های باختری با آرامش سرگرم بازی های جام جهانی فوتبال هستند.

پرسشی به میان می آید ، چرا کشور های جهان سوم وشرق در این همه گیر ودار ها،  کشتار ها وتباهی ها سرگرم وکشور های غربی وامریکا سرگرم بازی های وشادمانی ها وآرامش هستند؟

پاسخ ساده است :

سالانه به مبلغ۲۰۰ ملیارد دالر افزار جنگی از جانب کشور امریکا توسط کمپنی های : بوینگ ، میدجتمند ، ، لاکهید مارتین  ، نور تروپ ، جنرال داینامکس ، ریتون، EADS اروپای غربی تالس فرانسوی ، کیل آلمانی    به فروش می رسند.در این کشور های نزدیک به ده ملیون نفر در فابریکه های افزار جنکی  کار وبار می نمایند، افزون از افزار های جنگی  فروش تجهیز های مانند ، کمپیوتر ،  ووسایل الکتریکی،که کاربرد ارتشی دارند (تجارت خاکستری ) فروش پلوتونیم  وسایل وتجهیز های افزار های هسته یی. فروش افزار های باقیمانده جنگ دوم جهانی ، رشوه پردازی وهزینه های مربوط به جاسوسی ، تجارت بازار سیاه از این ارقام بیرون اند.

که اگر همه ای آنها را با هم بیامیزیم به یک رقم سالانه  نزدیک به ۴۰۰ ملیارد دالر روبرو می شویم.

اگر در جهان آرامش به میان آید ، این تجارت سرسام آور به سقوط روبرو می شود ، ده ملیون انسان بیکار می شوند، واقتصاد کشور های غربی ورشکست خواهند گردید.

پس غربی ها به خاطر جلوگیری از این ورشکستگی چه باید انجام دهند؟

ایجاد مناطق داغ سیاسی ، ایجاد جنگ های داخلی ، ایجاد کشور های تهدید شونده  تبلیغ بهانه که فلان رژیم وفلان دولت خطرناک است  ، لازم است تا به خاطر امنیت ملی خود را تا دندان مسلح ساخت ، را مطرح می کنند.

نشانه ای دوم این تنش های سیاسی در کشور های شرقی شکست دین اسلام وجلوگیری از رشد آن در جهان است .

غرب واز آن میان سی آی ای تلاش دارند ، تا به منظور جلوگیری از پیشرفت دین اسلام در جهان وبه ویژه در اروپا کشور های اسلامی را عامل جهل ونادانی ودین اسلام را یک دین جنگ افروز ، وترس انگیز نمایش بدهند .از اینرو با ایجاد سازمانهای جهاد گرا ، القاعده ، طالبان ، سازمانهای اسلامی جهادی ، الشباب ، داعش ودیگران می پردازند، که در گام نخست ، امنیت وآسایش کشور ها را برهم بزنند، در گام دوم افزار های جنگی شان را به فروش برسانند ودر گام سوم دین اسلام را دین جنگ  وکشتار بنمایانند

جنگ عراق آغازگر یک جنگ جدید سیاسی میان شیعه وسنی خواهد بود ، جنگی که آغاز آن عراق وانجام آن مالیزیا وشرق دور خواهد بود ، در این جنگ اقتصاد کشور های اسلامی یکی پی دیگری سقوط خواهند کرد  ، برای بقای خود به تگدی نزد کشور های غربی روی خواهند آورد ، نهاد های بزرگ اقتصادی واجتماعی آنها در هم وبرهم خواهد شد وغرب نه تها در این کشور ها رژیمهای پوشالی ووابسته را به میان خواهند آورد ،  بلکه همان روزنه های کوچک دموکراسی وآزادی را هم خواهند بست. در فرایند ، مردم از دین اسلام بیزار وبه دین مسیحیت ویا بی دینی روی خواهند آورد.

اگر شرق وجهان اسلام به خود نیایند وبجای  جنگهای داخلی و دینی خانمانسوز به سوی دموکراسی ، دادخواهی ،وترقی روی نیاورند  واز دنبال دینگرایی ودینسالاری بر نگردند، نه تنها یکی پی دیگری نابود خواهند ، شد ، بلکه جایکاه مدفونگاه  افزار های جنگی غرب نیز خواهند گردید .بادرود . تاسخن دیگر وپیام دیگر.