قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

قسمت سوم عدالت قضائی وتأثیر آن برامنیت جامعه وعدالت اجتماعی:      واقعیتیکه من…

دینی گُم شده با عالمانی جنایت پیشه

قسمت دوم مردی که خاتم پیامبران بود به عربی سخن می‌گفت…

ِ شرم تان باد دکان داران‌ِ وجدان فروش 

من در جمع کاندیدان مطمح نظر آمریکا برای جاسوسی بودم…

نگرانی جمعی درآستانه کنفرانس صلح استانبول! 

عبدالاحمد فیض درآستانه همایش بین المللی درمورد بحران افغانستان که به…

نفس دلربا

رسول پویان نوای طبله وسیتاروچنگ وپازیب است بدان هارمونیه بانگ نای ترکیب…

شمارۀ 16 ماهنامه اعتراض

شمارۀ 16 ماهنامه اعتراض

تَنِ میهن به مرحم احتیاج است

     با میهن باش این راه عِلاج است من بر…

طرح پشنهادی درباره نظام فدرالی در افغانستان

محمدعوض نبی زاده بنابرخصوصیات اجتماعی و فرهنگی, ترکیب قومی…

شورای امنیت جواب داد !

آمریکا مذاکرات غیرمستقیم با سپاه پاسداران درباره برجام را سازنده…

رویای شیرین

رسول پویان مگـردان تلخ یارب کام رویاهـای شیرین را خیال آمیز تر…

سیمرغ سیمین تن رویا های من

نوشته‌ی محمد عثمان نجیب             بخش…

میترا نور و من قمر میترا

     سلسله‌ی‌‌ داستان تخیلی مرتبط به سه ده سال و اندی                 نوشته‌ی…

نشست استانبول میزبان امیدها و قافلۀ آرزو ها

نویسنده: مهرالدین مشید استانبول فرصتی استثنایی؛ اما چالشی فراتر از عبور…

یک رویداد بزرگ تاریخی و یک پیام خوش برای…

سلیمان کبیر نوری  امروز؛ انگلیس و امریکا، خوشبختانه!، دریافته اند که…

مکثی بر دو نگارش محترم بهرمان نجیمی در گزارشنامه…

به قلم دکتور جهش خوشایند است که صفحات رسانه های اجتماعی…

چرا خرافات؛ تعین کنندهِ جنگ و صلح و حاکمیت و…

محمد عالم افتخار بدون «حس کنترول بر محیط زیستی» در بشر؛…

سیزده بدر

رسول پویان طرف صحرا وچمن سیزده بدرآمده است هـمه جـا بـوی گل…

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

قسمت دوم روند بی عدالتی را تنها به محکمه وقاضی  نسبت ندهید: منبع…

بهسود جلوه گاه مظلومیت و تبعیض 

در افغانستان شعله‌های آتش جنایت نشأت گرفته از جهل حاکمیت…

عمده ترین عوامل سقوط حاکمیت دموکراتیک خلق افغانستان

در راستای مبارزات آزادی خواهی در مسیر جنبشهای ملی دموکراتیک…

«
»

سال نو مبارک

سا ل  نو  تبریک  بادا  با هوا و حا ل نو

کاشکی ازکهنه کاری رسته بودی سال نو 

لیک دردا، زشتییُ پارینه پیهم جابجاست

درفضای تیره گی کو جلوه های سال نو

سردییُ  ماه زمستا ن کله هایی  یخ زده 

کهنه  تر از سا ل  پارینه  بنام  سا ل نو 

چرخ در جغرافیای ما توقف کرده است

هر تحول  روبرو گردیده  با اشکال  نو

سنن تاریخی وتجلیل نوروزی خوشست 

لیک کو برما مجال جشن و عید سال نو

با دل  ی بشکسته چشم خونبار هموطن

ملتی از جنگ خسته از کجا شد سال نو 

تا هنوز  از رنج  پارینه نگشتندی  رها 

لیک دشمن در پی  برنامه ی اشغا ل نو 

قلب مردم خونچکانست ازجفای سال پار

پس چی راتبریک باید گفت بهر سال نو 

سال  نو در واقعیت از نما یشها جداست

خا طر آسوده   میخواهد  فضای سال نو 

هر چه میگوییم  در راه رهایی از ستم

باز میبا رد   بهر جا ما تم و جنجال نو 

پس بگویید وطنداران راه چاره  چیست

تا شود حل مشکل  ما با  نوای سا ل نو

راه حل مستلزم طرح نوین وحدت است

بر امید  همچو  دستا ورد  استقبا ل  نو 

گر شود ایجاد با هم وحدت و همبستگی 

شا هد  آسوده گی خواهیم بو  درسال نو

پرچم ، آزاده گی آنگاه  شود  در اهتزاز 

در   فراز قله ی   تاریخ   با اجلا ل  نو 

میرسد روزی بلا خر در وطن  بار دگر

تا همه سر شار گردند از هوای سال نو 

عبدالو کیل کوچی