ساعدی ، ساعدی است !


حسن روحانی رئیس جمهور سپاه پاسداران گفت که وزارت اطلاعات باید “نظارت پذیر” و “مردمی” باشد و مردم با شنیدن نام وزارت، احساس امنیت و آرامش کنند”. او افزود: “رویکرد وزارت اطلاعات بایستی ایجاد و استحکام جامعۀ امن، و پرهیز از جامعه امنیتی باشد…

حسن روحانی گفت ای همه دزدی و اختلاس بی سابقه در این 40 سال و تاریخ بشر را وزارت نباید دخالت کند تا اسلام در امان باشد … برجام را زنده کند ، شش و هشت بزند ، کون مردم بگذارند . وزارت اطلاعات همه کار مجاز است بکند و مردم در هر صورت باید احساس خوب امنیتی بکنند ولی خواهشا جلوی دزدی ها و اختلاسها را نگیرد تا همه با هم بخوریم و رستگار خدایی شویم …

حسن روحانی در مورد کل سیستم اسلامی حاکم در ایران چیزی نگفت . چون کل سیستم تنها سوال و شک است ، بقیه با همین شک و سوال شروع میشوند . آنها میدانند که مشروعییت سیستم سیاسی حاکم در اقتصاد سالم ، در سیاست متعارف ، در همه پرسی مرسوم …و خلاصه مشروعییت در همه جا میتواند حضور داشته باشد و فقط در سرکوب و نیزه سپاه پاسداران نیست . این درپوش سرکوب را بردارید ، مردم را آزاد بگذارید آنوقت مشروعییت واقعی خودش را نشان میدهد .

امنیت چیست ؟ وزارت اطلاعات کجای امنییت است ؟

امنییت به تعداد کارمندان و خبرگی آنها ربطی ندارد . جامعه ایی که پاسبانهایش دیده شوند جامعه ایی به شدت ناامن است ، اطلاعات سپاه که به موازی وزارت اطلاعات رسمی کار میکند و بالای دست همه محسوب میشود بهتر میداند چه خبر است . الان سوال این نیست که مردم با وزارت اطلاعات احساس آرامش میکنند یا نه ؟ الان سوال اصلی کل سیستم حاکم سیاسی است که ریشه ناامنی در جامعه است .

زنده یاد عزیز نسین طنز نویس ترک داستانی دارد در مورد موضوع امنییت … که جالب و قابل تامل است…

خلاصه داستان : در زمان قدیم سرمایه گذاران خارجی هیئتی فرستادند جهت برآوردی از جامعه ترکیه و میزان امنییت سرمایه گذاری …

دولت وقت خیلی فکر زد که چه مشوقهایی برای سرمایه گذار خارجی مناسب است ؟ هرچه گشتند چیزی یافت نشد … تا اینکه دزدی مشهور را استخدام کردند تا وسائل هیئت مزبور را روزانه بدزدد و همه را سالم تحویل پلیس دهد و پلیس هم سالم تحویل هیئت دهد تا امنیت و سرعت عمل پلیس مشوقی برای سرمایه گذار شود .

هیئت مزبور از کار سریع پلیس در پیدا کردن دزدها خوشش آمد ، اما هنگام بازگشت گفتند از سرمایه گذاری پشیمان شدند و گفتند ، درست است کار پلیس سریع است ، اما در اینجا برای سرمایه گذار ملاک واقعی سرعت عمل پلیس نیست که 2 ساعت بعد از دزدی ، اموال را پیدا کرده و بازمیگرداند . بلکه ملاک اصلی برای ما ، جامعه ایی است که دزدی دگمه کُت هم بخشی از زندگی روزمره شان است این جامعه به درد سرمایه گذاری نمیخورد …

عزیز نسین : با بیش از دویست نام مختلف برای روزنامه‌ها مطلب می‌نوشتم، ازسرمقاله و لطیفه گرفته تا گزارش و مصاحبه وداستان‌های پلیسی…همین که صاحب روزنامه متوجه می‌شد یک نام مستعار مال من است سانسور میکرد ومن مجبور بودم نام دیگری اختراع می‌کردم…

امروز هم وزارت اطلاعات حکومت اسلامی فقط امنییت دزدها و اختلاسگران مسلمان را به خوبی تامین میکند .


بعد سقوط صدام توسط دولت آمریکا ، در مصاحبه ای از وزیری آمریکایی خبرنگاری سوال کرد : هرج و مرج شده ، موزه ها غارت میشود ، آثار باستانی تخریب میشود گروههای مافیایی و بقیه مسائل … چرا کاری نمیکنید ؟

جناب وزیر با خنده ای چندش آور گفت دموکراسی یعنی همین …


حالا عراق کجاست و چگونه زیر نعلین آخوند و چکمه پاسدار و بازی خونین حاکمان آمریکایی دست و پا میزند ؟

مستندی دیدم که برای زنده یاد ساعدی ساختند خوب درآمده است ، فقط یک نکته بسیار مهم و ظریف دارد . رادیو فردا که مستند را ارائه کرده سخنگوی رسمی وزارت خارجه آمریکاست با بودجه ای بی نهایت … که میداند چطور میشود از نام ساعدی اعتباری ادبی یا هنری کسب کرد .

ساعدی و تخریب صدهاساعدی و امثالم ، محصول سیاستهای کاخ سفید است که مثل گراز خاورمیانه و ملتها را شخم میزنند ادیب سیاسی و هنری اش را زیر دست و پای همان حکومت یا آخوند له میکند … آنوقت برایش مستند میسازد ؟


کاخ سفید از زندگی ساعدی نیازی نیست فیلم بسازد و جار بزند ، کاخ سفید فقط از جلادان و مسبب آوارگی ساعدی تجلیل نکند ، فرش سرخ در نیویورک برای حکومت اسلامی ولایت فقیه ایران پهن نکند ، به زور برجام ، حکومت اسلامی را سرپانگه ندارد و با بدترین دیکتاتوری تاریخ انسان لاس نزند …  به جز این دکان است مستر…

ساعدی همه جا ساعدی است ، به جز در تریبونهای برده داران نوین .

09.10.2019
اسماعیل هوشیار