فراخوان در مورد تبلیغات فاشیستی علیه مهاجرین افغانستان 

مردم بپاخاسته ایران  در روزهای گذشته تبلیغات فاشیستی گسترده‌‌ای علیه مهاجرین…

تئوری تفسیر،- در پشت نقاب هایمان؛ ما شما هستیم

Hermeneutik. آرام بختیاری مقوله تفسیر، از دگم های مذهبی تا روشنگری انسانی. علم…

مشرب پروانه

نوشته نذير ظفرمنكه پروانه   وار  ميسوزمهمه  از دست   …

عشق در فرگشت شدن

رسول پویان عـشـق با راز بقـا آهـنگ دل را سر کند مردوزن…

                           بارندگی چه است و چگونه شکل میگیرد؟

نوشته کریم پوپل مورخ ۱ اکتوبر سال ۲۰۲۳ اقلیم و آب هوا…

آخر خط و پایان بازی کشور های منطقه با امارت…

نویسنده: مهرالدین مشید طالبان حامی تروریسم و حکومت آنان تک گروهی…

            پاسخهای رسیده بسوال بی پاسخ وطن

خوشا بر مردم  دانای میهن خوشا برگوهر گویای میهن  بحیرت از سکوت…

 جامعهٔ بی قانون ـ ناشی از ردّاستمرارقوانین  وپی آمدآن برشهروندان

نگارش از«سخی صمیم» دراستقبال از بخش حقوقی برنامهٔ تلویزیون «أفغانستان…

بعد از باران

آقای "آسو ملا" (ئاسۆی مەلا) شاعر کُرد، زاده‌ی کرکوک و…

باران و باور

اسیر کنج قفس مانده ام پری بدهید رها ز دام شوم…

بگذار ناسزا گویند من حقیقت ها را مینویسم

نگارنده‌ی متن: نظامی فرستنده : محمدعثمان نجيب ✍ !  ما افغانها مردمی هستیم…

افغانستان،‌ کشور اعلامیه‌های پوچ از رهبران پوچ

نوشته‌ی محمدعثمان نجیب. سیاست های جهانی از سپیده دم آشنایی انسان…

خطر افراطیت در جهان اسلام و نیاز به آیین نامه…

نویسنده: مهرالدین مشید رسیدن به قرائت رسمی از دین یگانه راه…

[ئەمن نەتەوەی رۆجیارم!]

دەریا گەنداویکە رەگەڵ پەلە ناسنامەیکی چرووک! لە رەڤین، تاکو خۆی بە…

چند شعر کوتاه از لیلا طیبی (رها) 

(۱) پروازِ پرستوها زیباست  اما دل‌ام پیشِ کبوتری‌ست  که روی دیوار کِز کرده…

به مناسبت میلاد رسول کریم صلوات علیه

وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ: صد سلام و لک سلام بر سیرتش انس…

              چرخش معکوس

اگرچرخ اینچنین وارونه میچرخدچه خواهد شد اگر بازی چنین  پیچیده  میگردد…

ما در قرن سنگ‌دلی‌ها زنده ایم

منفعت طلبی واژه غم انگیزی که امروز هر روز جای…

مُلک بی قانون

رسول پویان جـز امـیـد زنـدگانی در سـر پندار نیست غیر نیکی و…

بررسی جرایم ضد بشریت. جرایم جنگی و جرایم ضد حقوق…

نوشته از بصیر دهراد بحث اوضاع وخیم و تشویش آور تخطی…

«
»

ز اغفال خود کردیم !

امین الله مفکرامینی 2022-12-05

زاغــــفال خود کردیم روزخــــود سیاه

فـرق خوب وبد نکردیم ، گشتــیم تبـاه

خدمتگاران به کــــفروالحـــاد بستیـــم

زدوست بریدیم وبا دشمن پیـــوستـیم

قدوم دشمن لبیک گفتیـــم به میهــــن

عنان ملک شیران دادیـــم بد شمــــن

خندیدند برساده دلـــی مـــــــا دشمنان

کـه بطومارمذهــــب گــــرفتند عنــــان

چو بقدرت رسیدنـــــد بهـــر آقـــــایی

هیچ دستاوردی نداشتند جز تبـــــایی

بستند دانشگاه و مکاتب بـــرزنـــا ن

به چترحجاب گــــرفتند حـــــــق آنــان

زظًلمان ترک میهن کرد اهـــل خــــرد

که اهل وطن را نبـــود تحمـــــل در د

شعارآزادی خـــــفه شــــد بهـــربـاب

که دشمـــــن را نبود آزادی درکـــتـاب

بپــــا خاستند شیــران زهرکنـج وکنا ر

تــــا دشمنان هرکه اند، دارند تـارومار

نـــدای پرچمداران آب داد این جوشش

کـــه باید درید زابلیس رخ، ازپــوشش

باین خیزش وجوشش،خلق لبیک گفتند

انانکه فرق خوب وبد را نمودنـــــد

دیگرنخورند فریب کذب ،اهل وطــــن

که دین حق نیست بــهر تاراج میهن

دین حق، دین انسانیت است زپیدایش

به هردینی دیگربودن است نیکوهش

نیست هیچ دینی بهترازصالح وصفــا

هم عدل وانصاف ومهراست راه خدا

گویم به طالب وداعش والقــــــاعده

پروبال آزاده گان بستن،است بیفایده

یکه تازی بربن تک قومی خطا سـت

این رسم خلاف رسم وآییـن خداسـت

بقای شما را نیست جای به ملک آبا

هر فرد وطن است باین پندار همنوا

ندای پرچمدار حــق اینست همـوطن

که جان دهند وندهدد وطن بدشـمن

مفکـــــرهرکه ستاید پرچــــــم حق

معنی که بین هرخوب وبدکرده فرق ”

که هرکه نیاموخت زگذشت روزگار

هیچ و نیاموزد او زهیـــــچ آموزگار”