طالبان، حقوق زنان و نشست دوحه

سیامک بهاری اواخر ماه ژوئن امسال، سومین نشست دوحه برای آنچه…

فلسفۀ امرور، سفسطۀ فردا و فلسفۀ پس فردا، سفسطۀ پس…

نویسنده: مهرالدین مشید مطلق انگاری و بسته شدن دریچه های انعطاف…

دو جهت شناخت- مکمل بودن و وابستگی آن‌ها به یکدیگر

یوری آنتونوف (Yuri Antonov)  ا. م. شیری فرآیند شناخت در دو جهت…

در بارۀ تغییر تقسیمات طبقاتی

یوری آنتونوف (Yuri Antonov) ا. م. شیری بسیاری از نویسندگان به تغییر…

تعامل سیاسی روپوشی برای توطیه های ژرف و مرموز بر…

نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان دارالقرای گروه های تروریستی تحت حاکمیت طالبان با…

    عید قربان

           در ماتم قربانی باز  کویند که  عید قربا نست لیک چشم سحر…

             بزرنفاق انگریزی

                                            درو آن با داس روسی  استعمارگران جهان بمنظور غصب سرزمینها ی…

دولت و خدمت!

دولت به انگلیسی State و به فرانسوی Etate  و یا…

عید در غربت

 عید طرب با لب خندان کجاست  میله به آن قرغه و…

چه قیامت برپا کرده طالب!

امین الله مفکر امینی      2024-04-06! چــه قیامت برپــا کرده اند طالــــب درمیــــهــنِ…

Afghanistan

Geopolitics of Afghanistan – Part I By: Saber Azam [*] Introduction: Afghanistan has…

بازگشت عنتر

شاعر: ا-ایران احمدی، بازامدی تا سلطه بر ایران کنی انچه‌باقی مانده را…

آسایشگاه

"آسایشگاه" نام جدیدترین اثر "سامان فلاحی" (سامو) دوست شاعر و…

صابر صدیق

استاد "صابر صدیق" (به کُردی: سابیر سدیق) شاعر کُرد عراقی‌ست. نمونه‌ی…

شعر فوق‌العاده زیبای «سیب» و نظر سه شاعر!

بهرام رحمانی bahram.rehmani@gmaiul.com  وقت شعری و مطلبی و حرفی تازه و از…

رقابت کشور های منطقه و جهان و به حاشیه رفتن…

نویسنده: مهرالدین مشید قلاده داران تروریستان جهان؛ محور رقابت های کشور…

[کورد یەکیگە] 

کۆساڵان بەفر دەباڕیدو  ئەمن لە قۆچان ساردم دەبێ  ئەمن هاتنەگرین ئەبم  سیروان لەمالەم…

مضحکه ی تحت تعقیب بودن سراج الدین حقانی

             نوشته ی : اسماعیل فروغی   سفر پنجم…

جوانمرگی گرامشی؛ مبارز ایتالیایی، در زندان

Antonio Gramaschi (1891-1937) آرام بختیاری گرامشی؛ کمونیست ایتالیایی، خالق دفترهای زندان. آنتونیو-گرامشی (1937-1891م)…

جهان زیستی در بستر جهانی شدن جهان

جهان زیستی فرد٬ مجموعه خصایص و طرز فکری فردی وی…

«
»

ز اغفال خود کردیم !

امین الله مفکرامینی 2022-12-05

زاغــــفال خود کردیم روزخــــود سیاه

فـرق خوب وبد نکردیم ، گشتــیم تبـاه

خدمتگاران به کــــفروالحـــاد بستیـــم

زدوست بریدیم وبا دشمن پیـــوستـیم

قدوم دشمن لبیک گفتیـــم به میهــــن

عنان ملک شیران دادیـــم بد شمــــن

خندیدند برساده دلـــی مـــــــا دشمنان

کـه بطومارمذهــــب گــــرفتند عنــــان

چو بقدرت رسیدنـــــد بهـــر آقـــــایی

هیچ دستاوردی نداشتند جز تبـــــایی

بستند دانشگاه و مکاتب بـــرزنـــا ن

به چترحجاب گــــرفتند حـــــــق آنــان

زظًلمان ترک میهن کرد اهـــل خــــرد

که اهل وطن را نبـــود تحمـــــل در د

شعارآزادی خـــــفه شــــد بهـــربـاب

که دشمـــــن را نبود آزادی درکـــتـاب

بپــــا خاستند شیــران زهرکنـج وکنا ر

تــــا دشمنان هرکه اند، دارند تـارومار

نـــدای پرچمداران آب داد این جوشش

کـــه باید درید زابلیس رخ، ازپــوشش

باین خیزش وجوشش،خلق لبیک گفتند

انانکه فرق خوب وبد را نمودنـــــد

دیگرنخورند فریب کذب ،اهل وطــــن

که دین حق نیست بــهر تاراج میهن

دین حق، دین انسانیت است زپیدایش

به هردینی دیگربودن است نیکوهش

نیست هیچ دینی بهترازصالح وصفــا

هم عدل وانصاف ومهراست راه خدا

گویم به طالب وداعش والقــــــاعده

پروبال آزاده گان بستن،است بیفایده

یکه تازی بربن تک قومی خطا سـت

این رسم خلاف رسم وآییـن خداسـت

بقای شما را نیست جای به ملک آبا

هر فرد وطن است باین پندار همنوا

ندای پرچمدار حــق اینست همـوطن

که جان دهند وندهدد وطن بدشـمن

مفکـــــرهرکه ستاید پرچــــــم حق

معنی که بین هرخوب وبدکرده فرق ”

که هرکه نیاموخت زگذشت روزگار

هیچ و نیاموزد او زهیـــــچ آموزگار”