یک سال پس ازسقوط

           نوشته ی : اسماعیل فروغی     افغانستان دریکسال اخیر دربدترین وضعیت وتاریکترین…

اعتراف مجاهد

عبدالصمد ازهر                 …

ورود ابر هاى سياه بى باران

نوشته نذير ظفر ابر     هاي   سياه  بي باران اسمان…

امارت بخشی غرب به اجیران

پانزدهم آگست روز سیاهی در تاریخ کشور بوده وآن تسلیمی…

افغانستان یک سال پس از طوفان

خراسان رضوی  سال گذشته در همین روزها بود که همزمان با…

قطره ای از اوقیانوس جنایات بیست ساله امریکا در افغانستان

جهان و افغانستان در مورد جنایات امریکا سکوت کرده است …

روز سیاه تسلط طالبان ووابستگان !

امین الله مفکر امینی! 2022-15-08 ایــــن تسلط شما نــــــرود ز خــــاطر…

طالبان را شناخته بودیم و باز هم شناختیم

نوشته از بصیر دهزاد یک سالگی حاکمیت طالبان ، از پیش…

تبعات ۲۰ سال اشغالگری آمریکا؛ درد و رنج بی‌پایان مردم…

در آستانه سالروز خروج نظامی آمریکا از افغانستان و پایان…

پس از ویتنام دومین شکست امریکا در اسیا

وقتی از جنگ و امریکا نام برده شود عمر بیش…

بانوی میهن

دربحبوحهء یک سالگي در اسارت خانگی کشاندن بانوان تحصیل کرده وجلو…

جهان بینی و سؤاستفاده از آن 

میر عنایت الله سادات جنوری 2018 پیش از آنکه بکاربرد "جهان بینی"…

كشتن پيشواي القاعده يك دستآورد يا دال برشكست راهبردي امريكا؟

عبدالاحمد فیض برپايه گزارشات منابع بين المللي، امريكا بعدازسالهاحضوري به اصطلاح…

اشک فقیر

من دشمنی از حد فزون انسان به انسان دیده ام نه…

حاکمیت طالبان و تبدیل شدن افغانستان به سکوی پرش تروریستان…

نویسنده: مهرالدین مشید به صدا درآمدن آژیر خطر و فرار رهبران…

امیرهوشنگ ابتهاج‌(سایه) درگذشت! 

بهرام رحمانی bahram.rehmani@gmail.com  هوشنگ ابتهاج مشهور به «ه.الف سایه»، بامداد امروز چهارشنبه…

تحریف آیات و جو سازی دروغین در بینش‌های اسلامی

 قسمت دوم فخر بی اساس اعراب هنوزدر بین مسلمانان رواج دارد…

درباره دو انحراف مهم از مارکسیسم ـ لنینیسم

نویسنده: زنده یاد احسان طبری برگرفته از : دنیا، نشریه سیاسی…

هدف تاریخ، معنی زندگی، و فلسفه ارزشی

آرام بختیاری اشرف مخلوقات باوجدان، ضد ارتجاع است.  آیا تاریخ، هدف، معنی،…

کشته شدن الظواهری و فصل تازۀ بحران در افغانستان

نویسنده: مهرالدین مشید کشته شدن الظواهری؛ تبدیل شدن افغانستان به پناه…

«
»

دُردانۀ آتش

رسول پویان

پــروردۀ تکامــل گـــرمــــــای آتـشـم

در انجـمــاد خـفـتـــه یی پـیــدای آتشم

آتش نماد راستی و نظم و دانش است

پـاکـیـزه همـچـو قـلــب مصـفای آتشم

خورشیدجلوگاه سـرشت حقیفت است

نـور سـپـیـــد از دل شـــیـدای آتـشـم

یخ بسته بـود خانـۀ انسان یک زمان

دُردانــه یی ز جـوشـش دریـای آتشم

درک تمام قدرت ذرّات مشکل است

از دیــر زمـان در پی معـنـای آتـشم

از رقص موج و ذرۀ نور آورد پیام

در عـمـق ذره محــو معـمــای آتشم

در بیکـران تـوان انـرژی کـنم نگاه

امـوج ذره در دل دنـیــــــــای آتـشم

با صنعت و هـنر، تمدن شــده عیان

سـوز و گـداز و قـدرت والای آتشم

خورشید تا حیات وانرژی دهدبه ما

مرهون رحم و مهر دل آسـای آتشم

دوزخ نه بل بهشت زمین آروز کنم

دل آشــــنـای شـــهـد گـوارای آتـشم

آتش بیاوریدکه شب سردوتیره است

محـو جـمال و صـورت زیبای آتشم

نور از گداز آتش خورشید می رسـد

خـوش جـلـوه یی ز دیـدۀ بـینای آتشم

از خاک وآب وآتش و بادم خبر دهند

دل گرم عمق و وسعت و پهنای آتشم

آتش به دست دیوستمگـر کشنده است

لیکـن سـروش مهـــر اهــورای آتـشم

راه وفـا و عشق و محـبت گـزیـده ام

زیراکه مست سرخوش صهبای آتشم

تاریک دلان طالب جهـل مرکّب انـد

اهـل خـرد شــــدم چـــو دانـای آتـشم

آتشفشان دل نـشود لحـظه یی خموش

شور و نوا و جنبش و غـوغای آتشم

با دلبری که همنظر وهمدم دل است

پیمان بسـتـه ام که بـه فـتـــوای آتشم

18/5/2022