در سوگ یار از دست رفته

اینک پارچه مرثیه ی را که در سوگ درگذشت مولانا صاحب عبدالکبیر فرخاری شاعر حماسه سرای کشور سروده ام٬ برای نشر در سایت وزین تان٬ خدمت ارسال میدارم. امید در نشر آن مثل همیش همکاری فرمایید.
از همکاری تان قبلن متمنی ام.
حرمت
محمد اسحاق ثنا
ونکوور کانادا
farkhari
(فرخاریا) به یاد تو من ناله سر کنم
اشک از دو دیده بارم و رخسار تر کنم
شب ها به ناله آیم و آه و فغان کشم
گوش فلک ز ناله‌ی خود تا که تر کنم
گویم ز خلق و خوی نکویت به صد زبان
یک یک به صفحه آرم و عالم خبر کنم
بودی تو اهل دانش و عمل و فضیلتی
می زیبد هرچه وصف ترا بیشتر کنم
نوباوگان ز درس تو شد صاحب کمال
من آفرین به سعی تو صاحب هنر کنم
دیدی ز روزگار بسی رنج بی شمار
کمتر کسی سراغ چو تو در بشر کنم
در وصف شعر و شاعری‌ات بشنوم ز کس
من گوش جان پر از دُر و یا هم گًهر کنم
بودی فروغ بزم ادیبان شهر ما
پیدا کجا همچو تو صاحب اثر کنم
جایت بهشت همچو ثنا خواهمت همیش
من هم دعا به یاد تو شام و سحر کنم
محمد اسحاق ثنا
ونکوور – کانادا
۷ اکتوبر ۲۰۱۸