زن ستیزی

رسول پویان اگر حـقـوق زن و مـرد تـان برابر نیست خلوص وجذبه…

اطلاعیه

به مناسبت اعتراض های اخیر مردم آزادیخواه ایران رژیم جمهوری…

شماره 4 سال 22 محبت

شماره تازه محبت از چاپ برآمد. پیشکش می گردد…

زمان آزمون و امتحان

داستانیم و که روی هر زبان افتاده ایمبخت تاریکیم و…

چه میتوان کرد ؟

باشکست حاکمیت چپ که حالا ۲۸ سال ازان میگذرد…

زبان خوش

رسول پویان دل شکسته یی را گـر کسی برنجاند چونان بُـوَد که…

پیرو خرافات!

امین الله مفکر امینی 2019-03-11 ملا ومولوی، داعـــــش والقــــاعده و طــالـــــب ندانم…

کشته شدن بغدادی یک روی از دو روی یک سکۀ…

نویسنده: مهرالدین مشید مرگ بغدادی نفخی تازه بر روح داعش در…

نقش شخصیت و توده های مردم در تاریخ و تکامل…

داکترآرین قابل توجه جوانان - شاگردان سیاست و فلسفه.  زمانیکه از نقش…

ماموریت ناکام خلیل زاد و برگشت او از کابل با…

نویسنده: مهرالدین مشید خرج اگر از کیسۀ مهمان بود – حاتم…

نگریشی کوتاه برمنشاء تاریخی هزاره های افغانستان

     نویسنده : -  محمد عوض نبی زاده هویت ملی…

ننگ زمان

ساقی شراب کهنه ؛ که غمها زداید آن این کوه یأس…

اهل غرض!

امین الله مفکر امینی 2019-01-11   در خلـوتگهی ادب، نزیبد بـــــود ن…

نگاه حسن

رسول پویان فسرده دل نشوم تا که عشق ارمان است هماره مرغ…

تاریخ و تکامل آن از دیدگاۀ فلاسفۀ شهیر مغرب زمین

نویسنده: مهرالدین مشید از آنجا که بحث بر سر تاریخ و…

در راه وطن

  بیا  تا طرح  نو آغاز سازیم  وطن را با  محبت باز…

برگشت ما به دورهء تراش سنگ

بار دیگر قاتلان ما به میدان آورند فاتحین نامیده و چون…

دپلماسی را به معامله گذاشتند

از بدعت های حکومت وحدت ملی یکی هم معامله گری…

زنانِ زنداني حرمسراي تیمورشاهی

  از آنجا که در طول تاریخ،یکی از دلایل عقب ماندگی…

فتنه انگیزان

نمیدانم چه شد ما را که شادی رو ز مابسته چرا…

«
»

در تلاش یکرنگی !

امین الله مفکر امینی 2018-01-04

من آن موج سرکشم که برصخره ها مـیزنم سـر

که ایــن سر کشیهایم بر خاسته از دل پـرشـــرر

درتلاش یکرنگی عمری سرکردم بـــا رفیقــان

پر زاغم سفید آمد و نـــــدیدم از وفــــــا ی شـان

ندانم با چـه رنگ آمــیزم بــا دوستان دو روی

کـه من دست دوستی دادم با رفیقا ن جفا جـوی

این جفا جوییها زخم نا سورشد، در دلـی پـرغمم

اشکها ماتم دارند ازجفا ها بـــــــر چشم پر نمم

صفحه ای خاطرگرکشودم با چون دوست ورفیق

به پرتگاهی رهنمون گشتم چـو گودالی عمیــق

یـا خود هیچ بودم و یا با خاروخس بستم الـــفت

که جای مهر ووفا بر هست و بودم گــشتند آفت

به حرف مدعییان عاری ازاندیشه هــای انسـانی

که سرا پا غرق بودند با اندیشه هــــای شیـطانی

بـگفتارریا یی ترک کردند رفیقان، رفیق راه حـق

وای بـراین قضاوتها ووای براین درس و سبق

مفکر ز چون دوسـت و رفیق و همدم، مجــو کام کــز جوهرهستی وعلم وخرد ندارند نشـان و نام