داستان شب ، قسمت آخر !

علی خامنه ای روز سه‌شنبه، ۱۹ دی، بعد از 2 هفته که حکومت اسلامی اوضاع را با سرکوب مردم کنترل کرد….در یک سخنرانی در جمع گروهی از قم، تجمع‌های روزهای اخیر را «آتش‌بازی»، «شیطنت‌کاری» و «پاتک دشمن» خواند و ضمن متهم کردن کشور آمریکا، بریتانیا و اسرائیل و منافقین و بقیه دنیا….گفت که پول این تجمعات را یک دولت «خرپول» منطقه داده‌ که اول اسمش عربستان است . خامنه‌ای از همه مخالفان باز هم با عنوان «دشمن» یاد کرد و تهدید کرد که «در این چند روز به من و مجتبی و سپاه و اهل بیت خسارت زدید، که این کار بی تقاص نخواهد ماند.»…

پیام خامنه ای و بقیه سران حکومت اسلامی را چند بار مرور کردم . ضمن اینکه ظاهرا خوشحالند ولی در عمق وجودشان نگرانی مستتر است . حتی کار از نگرانی گذشته و موندن چطور این بساط را جمع کنند . ازطرفی نمیتوانند به راحتی از حضور منحوسشان بر سر این سفره لاشخوری اسلامی دل بکنند ، و از طرفی میدانند که این آش کشک خمینی ره … است که اگر تصمیم به تعویض ریل در مسیر برجام نگیرند ، حداکثر تا 2 سال دیگر این بساط حکومت اسلامی به شکل دیگری جمع میشود ! این حس متناقض من است . در خرداد 1388 بعد ازسرکوب افسرده بودم چون چنین حسی نداشتم . این بار یک خط سیاه در وسط متنی سفید کمی افسردگی داشت ولی دنباله دار نبود . به نظر من داستان شب حکومت اسلامی به قسمت آخر رسید !

بعد از سرکوب مردم و پیام خامنه ای به شکلی عجیبی تمام سران حکومت بر ماندن در برجام اصرار و تاکید دارند . برجام اینجا ، برجام اونجا ، برجام همه جا…. اروپا هم ظاهرا همراه شده با این روضه خوانی و به حکومت دلداری میدهد . پس ماندن در برجام برای حکومت اسلامی ایران اهمییت حیاتی دارد . در پیامهای سران حکومت اسلامی ضمن اینکه اول اعتراضات را تماما کار دشمنان معرفی کردند و تمام انرژی خودشان و کارهاشان را صرف بدنامتر کردن دشمن و مجاهدین کرده اند …. ولی در آخر تلویحا قبول کردند که مردم زیر فشار هستند مردم حق انتقاد دارند ولی حق اعتراض ندارند . میدانند که اعتراضات و اقتصاد اسلامی ومجموعه تحولات جامعه ناشی از عملکرد سیستم سیاسی و اسلامی حاکم خودشان طی 40 سال گذشته است ، که قابل ترمیم نیست ، مگر با همراهی عملی در مسیر برجام و کمک غرب ! کاش ظرفیت و توان این تعویض ریل را داشته باشند . متاسفانه آخوندها نشان داده اند که جز با پس گردنی  و زور کوتاه نمیآیند . مافیای بودن بافت حاکمیت امکان کوتاه آمدن را منتفی کرده است.

آری حاج علی خامنه ای، در کنار نقش وبازی غرب ، مقصر اصلی خود ما هستیم که همیشه روی باورهای احمقانه عوام سوار میشوی، از ائمه اطهار و حسن و حسین و دین که میگویی عده ای نشعه میشوند و تو در همان حالت کون معتقدین میذاری . چهل سال حکومت اسلامی شماها هر کاری در ایران و خاورمیانه و دنیا خواست کرد و…ما اکثرا نظاره گر بودیم و متتظر تا یکی بگوید میخواهند یارانه ها را قطع کنند دیگری بگوید نه بابا قطع نمیکنند و مشغول نشخوار خودمان شویم . چه آدمهای جیره خواری شده‌ایم این نسل…شعور کیلو چند ؟

خسرو گلسرخی : بسپاریم بر سنگ مزارمان تاریخ نزنند؛ تا آیندگان ندانند بیعرضگانِ این برهه از تاریخ ما بوده ایم.

اسماعیل هوشیار

11.01.2018