خفتی که همیشه آرزوی بچگی من بوده است و پس از قریب یک قرن به نتیجه میرسد!!

ولی سوریه بدون تکیه کردن بنیروی خود و ایران هرگز تنها با اتکاء بروسیه و چین به آزادی نمیرسید. همانطور که عراق دوباره روی پای خود نمیتوانست بایستد. بزودی هم افغانستان و هم لیبی و هم فلسطین آزاد شده و شکستی ننگین به امریکا و دست درازشده اش اسراییل در منطقه وارد خواهد شد.
کورشوند کسانیکه نخواهند ببینند که این نتایج انقلاب شکوهمند بهمن ۵۷ میباشد؛
باوجودیکه نتیجه اش را سرمایداران ایرانی با فرهنگی از قبر بیرون کشیده ۱۴۰۰ سال قدیمی دزدیدند! این قدرت داده شده به سپاه همان خشم انقلاب بهمن ۵۷ میباشد که سرمایداران ایران بدان میبالند. با وجود اینهمه دزدی اختلاس کارگرکشی، حق خوری، شکنجه و اعدام در کنارملا خورکردن دارایی های عمومی… که خودشان بدان اعتراف دارند!! آری این همان نیرو و خشم انقلاب بهمن است که هنوز خاموش نگردیده است!روسیه بایستی قادر باشد با یک فرمان بساط اوکرایین را برچیند. روسیه فقط آنقدر به شرق اوکرایین کمک میکند که از بین نرود ولی نه آنقدر که پیروز گردد!! روسیه این سیاست را از زمان خروشچف در کوبا و در سراسر جهان از مصر ناصر گرفته تا الجزایر، از اوکراین گرفته تا سوریه و عراق… باجرا در آورده است.

https://www.youtube.com/watch?v=FkllM0mrfA0&feature=em-uploademail