سبزوان

https://www.youtube.com/watch?v=KSsKyUHfNvg&ab_channel=UzNavaProduction

بیزارم

                    من از ظلم و ستم از قتل و استبداد بیزارم هم…

‎درگیر شدن، منزوی کردن و یا هم مخالفت نمودن 

‎سیاست آمریکا در قبال امارت اسلامی افغانستان! ترجمه و تلخیص -…

جنگ چریکی شیوه ای درست است برای تسخیر قدرت سیاسی

عبدالناصر نورزاد من به تازه گی، کتابی را در خصوص جنگ…

شلاق کاری پی درپی زنان : شرم جهان درقرن 21

         نوشته ی : اسماعیل فروغی      نمایش شلاق کاری پشت همِ چهارده…

هراس از فرنگشتاین تروریستی و تعامل جهان با طالبان

نویسنده: مهرالدین مشید تبدیل شدن شمال افغانستان به وزیرستان شمالی و…

روگردانی روسیه از طالبان

      نوشته ی : اسماعیل فروغی        دعوت نکردن آگاهانه ی طالبان درنشست…

آیین وفا

رسول پویان ز لب های سکوت ساز دل آواز می خیزد زغوغای…

داستان «دوست‌ها»

نویسنده «لوسیا برلین» مترجم «آرزو کشاورزی» لورِتا روزی که جان سام…

جهان نو

میخواهم عصر دیگر و دَور زمان نو دَور نوی ز هستی…

باقیست

به گوشه گوشه ای وطنم نقش اهرمن باقیست زظلم کشته زیاد…

طالبان در پرتگاۀ سقوط

عبدالناصر نورزاد طالب همانند گذشته، نمی تواند در مسیر سیاست و…

جامعه سیاست زده ی ما و آشفتگی های سیاسی…

عبدالناصر نورزاد به فراخور مقاطع مختلف تاریخی و پیدایش و نضج…

طالبان ابزاری برای پاکستان برای بازی با امریکا و چین…

نویسنده: مهرالدین مشید حکومت فراگیر ترفند های تازۀ پاکستان برای مشروعیت…

زرتشت فیلسوف

– دکتر بیژن باران در ایران فلسفه در الهیات تنیده؛ نه…

معشوق تاريخي

- بیژن باران  مرا معشوقي است ابدی.  قرابت با او غدغن است. از…

حاکمیت قانون ضمانت برای حق حفظ ، تداوم و انکشاف…

بصیر دهزاد مقاله اینجانب که در کنفرانس علمی مورخ ۲۸ اکتوبر…

دو اجتماعِ سیاسی – اعتراضیِ متفاوت از هم [داخل و…

شباهنگ راد محرز است ما با دو اجتماعِ سیاسیِ متضاد از…

من

من، چه غریبانه،، میان این همه تنهایی،،،              --جا مانده‌ام!!! (۲) از تو چه پنهان! خودت به…

تک درخت آرزو های دختران مظلوم افغانستان چگونه ناشگفته…

نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان روزگار خیلی حساس و وحشتناک و آزمونی…

«
»

خطاب به همسایگان

رسول پویان

توطئۀ قطر وطن را خراب کرد

بـا نقـشـۀ سـیا وقـایع شـتاب کرد

القاعده وطالب و داعش دروطن

برراه ابریشم مکان انتخاب کرد

*******

همسایگان! وعدۀ عمران خان خطاست

برنامه اش تجاوز واشغال ملک ماست

مـردم را بـه قـعـر جهـنـم فکـنده است

آتش زدن بـه خانـۀ همسایـه نارواست

*******

پـاکـسـتـان تـشـنـۀ آب و معـادن است

غارتگرانه درپی غصب مخازن است

افـراطیت وسـیله و ابـزار کار اوست

چه طالبان جاهل وچه نسل لادن است

*******

با نسل کشی خانۀ مردم شده تاراج

با حـق کشی سینۀ مردم شده آماج

ای دشمن انسانیت و خلق مسلمان

بر فوج پاکستان ندهد ملت ما باج

*******

افراطیون که منطقه را می کنند خراب

دلهای پر زعشق وطرب را کنند کباب

از عصر سنگ با همه نیرو دفاع کنند

خـورشید را بـه زور کشیدند در نقاب

*******

طالب نماد وحشـت و جهل مرکّـب است

پنـجـاب را اشـتـر باری و مـرکـب است

روز را بـرای مـردم ما شـب کـرده است

دشمن جان زهره وخورشید وکوکب است

*******

آی اس آی فتنه گر و جان کری شده

از یاد دیـن و امـت اسـلام بـری شده

افراطیون را بـه دولت رسـانده است

امارتی که تـنـدرو و خـرخـری شده

*******

افـراطـیت که غـدۀ بدخـیم آسـیاست

بدترزایدزو موج کرونایی وبلاست

عقل وخرد ودانش و عرفان را کُشد

ویرانگرتمدن وفرهنگ وزیربناست

*******

هان! گرگ گشنه یی جگر اژدهاخورد

افراطیت چـو مغـز ســر آسـیا خورد

گرگ زاده باکسی نشود رام؛ هشدار!

بـیگانـه یی که خـون دل آشـنا خورد

*******

طالب گرگ خشم وغضب راگشوده است

آهـو دریــده، قـلـب غـزالان دروده است

افـرشـتـگان ز لانــه خـود کـوچ می کنند

دیو ستم چوعشق وطرب را ربوده است

*******

قمچین زدن به پیکر زن وحشت آوراست

ننگ زمـان و ضـد خـدا و پـیـامبـر است

طالب که جور وظلم وستم می کند فزون

افکار او به قلب بشـر تیغ و خنجر است

********

طالب رسانه را همه جا سر بریده است

ساز و سرود را لب و پیکر بریده است

آزادی بـیان و عـقـایــد شـــده بـه گــور

در بـوسـتــان جـوانــۀ باور بریده است

*******

طالـب ســدّ راه تــرقـی کـشـــور است

درراه انکشاف وطن سنگ معبر است

حرکت را سکـون کند در هـمه جهات

در عـصر نـو با همگان نابرابر است

*******

افـراط طالـبی بـه غـم اقـتصاد نیست

در ذهـن طالـبــان رقـم اقتصاد نیست

تاریک دلان حدیث شب تیره سرکنند

مهری بـه بـام صبحدم اقتصاد نیست

15/9/2021