خروجی از ایران !


موج اعتراضات ما را شوکه کرد . فرزندان کوروش به افزایش عوارض خروج از کشور اعتراض کردند . عوارض خروجی از 70 هزار تومن تا نیم میلیون تومان افزایش دارد …اینکه درکجای دنیا برای خروج از خانه اش باید عوارض بدهد،بماند ، اینکه در حکومت اسلامی ایران چرا اینطور میشه …این هم بماند.اما حجم اعتراضات فرزندان کورش آریایی ، ما را واداشت تا تفعلی به کلیله و دمنه بزنیم که این حکایت آمد….

در زمانهای دور پادشاهی در جایی حکومت میکرد که خیلی ظالم بود ، هی ظلم میکرد و هی میکرد ظلم…روزی پادشاه وزیرش را صدا کرد و گفت : ماهربلایی سر این مردم میآوریم صدای اعتراضی بلند نمیشود نمیخواهم در حسرت دیدن یک معترض بمانیم و بمیرم …. پس فکری بکن تا ما بتوانیم ببینیم یک معترض چه شکلی است . وزیر گفت باید مالیاتها را 5 برابر کرد تا صدای مردم درآید….بعد از افزایش مالیاتها باز هم صدای معترضی برنخواست . رعایای کروش کبیر خیلی با مدنیت و حفظ نظم ملیات میدادند .


پادشاه به وزیر گفت : این هم که نشد ، باید فکری دیگری بکنی … وزیر بازهم فکرید و گفت قربان این بار علاوه بر افزایش مالیات ، یک بار هم مالیات دهنده را ترتیبش را بدهیم حتما کسی اعتراض میکند . برای این کار از بلاد اطراف هم مقدار زیادی نگهبان قلچماق وارد کردند تا فرمان جدید پادشاه را اجرا کنند و رعایا را رسما هنگام دادن مالیات بکنند.

بالاخره یک روز خبر دادند که یک نفر معترض پیدا شد . پادشاه با خوشحالی رفت تا ببیند معترض چه شکلی است در میدان شهر فریاد زد چه کسی معترض است ؟ پیرمردی به آرامی دست بلند کرد و گفت قربان من اعتراض دارم . پادشاه نگاهی به پیرمرد کرد و گفت پس معترض این شکی است و پرسید : پیرمرد حالا به چی معترضی ؟


پیرمرد گفت : قربان من مالیات که میدهم برای اینکه بعد از مالیات ترتیبم را بدهند باید در صف بمانم که حال ندارم لطفا به نگهبانان خودتان بگوئید که من پیرمرد را خارج از صف بکنند تا زودتر بروم خانه…در کلیله و دمنه نوشته شده که پادشاه همزمان سکته سرد و گرم کرد. ما هم در پایان حکایت کلیله و دمنه به یاد خروجی مجاهدین افتادیم که مالیاتش برابر کل زندگی ات بود .


تلسکوب فضایی کپلر سال ۲۰۰۹، هنگامی که دانشمندان و پژوهشگران از تعداد سیاره‌های مشابه زمین در خارج از منظومه شمسی آگاه نبودند، به فضا پرتاب شد . از زمان پایان ماموریت اولیه کپلر در ۲۰۱۲ تا کنون، وجود ۲۳۳۷ سیاره فراخورشیدی و ۴۴۹۶ سیاره دیگر، که احتمال حیات درآنها هست، تایید شده است. یک سال بعد کپلر نخستین سیاره تقریبا هم اندازه زمین را کشف کرد که در مدار ستاره‌ای همچون خورشید ما واقع شده و قابلیت زندگی در آن می‌تواند امکان‌پذیر باشد. ورود و خروج به مدار این ستاره ها عوارضی ندارد .


تلسکوپ کپلر در کشفیات تازه خود مستمرا به وجود لکه های خون پریودی اشاره میکند شبیه ایرج مصداقی …. این لکه ها قدرت تشخیص خودشان را از دست داده اند و مطالبی از انتشارات حکومت اسلامی ایران را علیه مجاهدین منتشر میکنند . این خزیدن رسمی زیر لنگ ارتجاع غالب مبارکتان . ولی در دعواهای خانوادگی بین 2 قطب ارتجاعی زیر لنگ هر کدام که بخوابی بازنده ای ابله . حالا هی مثل بچه ها لجبازی کنید…

اسماعیل هوشیار