خدایان یا مخلوقان دیوانه !

 


اتحادیه اروپا هم بعد 3 روز اعدام محمد ثلاث را محکوم کرد ، وکیل محمد ثلاث بازداشت شد ، آمریکا از بازداشت زینب طاهری، وکیل محمد ثلاث، ابراز نگرانی کرد ، موجی از محکومییت و هشتک و تشک … اما ماشین اعدام و سرکوب حکومت اسلامی ایران بدون نگرانی از مشتی محکومییت های بی خاصییت مجازی کار میکند .

ظریف فهرست خواسته‌های ایران از آمریکا را منتشر کرد…ظریف 13 تا خواسته دارد که خلاصه شروط این است دست از سر حکومت اسلامی ماها بردارید و پول نقد هم بدهند تا همگی دور هم در خاورمیانه حالش رو ببریم…


پاپ امروز وارد ژنو میشود . ساکنان ژنو ابتدا مواظب بچه ها باشند و بعد کلا مواظب خودشون باشن…


برای ممانعت از تحریم و جنگ، در برابر نظام ولایی بایستیم … را تیتر زده بودند که ما پشمامون ریخت از این همه عمق سیاسی … یاد زمانی افتادم که روحانی تازه قرار بود انتخاب شود و سایت خودنویس مصاحبه و سوالی از معلم اخلاق سیاسی مطرح کرد که : نظر شما راجع به شرایط حساس فعلی سیاسی چیست ؟

پاسخ معلم اخلاق سیاست : به نظر من شرایط حساس فعلی سیاسی است …


اون شیر ماهی کودن در میهن تی وی سالهاست تلاش میکند تا مشتی برگ چغندر را به عنوان سیاستمدار حرفه ای غالب کند ، موفقییت یا عدم موفقیتش را مدیون شماست . کودنهای خایه مال ، اگر چند قدم بعد توهم اسطوره شدن زدن ، مقصر کسانی هستند که به موقع نریدن به هیکلشان . بیزینس و بیان سیاسی با سیاسی فکر کردن البته فرق میکند . نقل است کیانوری در اواخر عمرش به نماز جمعه هم میرفت و به ملی مذهبی ها مثل بازرگان میگفت کافر…

بعد از اینکه خرمشهر را خدا آزاد کرد ، امام جمعه مشهد هم گفت خدا خواست ما برویم روسیه جام جهانی 2018 … و خدا خواست اسپانیا گل بزند . این خدایان کلا رد داده یا مخلوقانش رد داده شده خلق میشوند ؟

اندر احوالات خسن و خسین، دختران المغاویه را علیرضا نوری زاده نوشت در دفاع از سلطنت . آقای علیرضا نوری زاده نماینده خاندان پهلوی در عربستان بوده و هست که جهت امورات مالی و پاس کردن چکهای برگشتی از خانواده های سلطنتی فعالییت میکند به زبان ساده همان شرخری سیاسی…عبدالستار دوشکی هم نقد کرد که نوری زاده اجازه ندهند کینه شتری و نفرت عمیق نسبت به مجاهدین قضاوت و برخورد سیاسی ایشان را تحت تاثیر قرار بدهند . باید برای هدف والا و ارزشمند از کینه توزی و عداوت شخصی عبور کرد، زیرا برای این کار در جای بزرگان باید ادبیات و اسباب بزرگی همه آماده کنی. چون کار بزرگان سیاسی وصل کردن است و نی فصل کردن…


علیرضا نوری زاده از قدیم 2 علاقه قلبی دارد یکی به آخوند و سلطنت و دوم به پول مفت و طیب و طاهر… نقد  عبدالستار دوشوکی به نظر من اشکال فنی دارد علیرضا نوری زاده اساسا سیاسی نیست که نقد سیاسی را فهم کند . فعال جدی سیاسی در شرایط فعلی اگرکمی از شعور سیاسی استفاده میکند ، مثل ابلهان به پنجره باباش تکیه نمیزند و مقامات کشوری را در تخیل خودش تقسیم نمیکند…… نظام پادشاهی پارلمانی مورد نظرش بهيچ روی بازگشت به سلطنت پيش از انقلاب مشروطه نبوده بلکه نظامی است که می تواند از آنچه موجب کمرنگ شدن مفاد دموکراتيک نظام پارلمانی برخاسته از انقلاب مشروطه شده بود دوری کرده و دموکراسی آرزوئی ملت ايران را با خود به ارمغان آورد … فعالان سیاسی در نوشتن چنین متونی بیشتر دقت کنید تا مخاطب فکر نکند سلطنت بعد از دوران تاریخی مشروطه خیلی دموکراتیک بوده است … در تاریخ سیاسی ایران پدیده ای به نام سلطنت دموکراتیک همیشه سرابی بیش نبود و نیست .

http://isdmovement.com/2018/0618/062018/062018-Two-parties-common-grounds2.htm


21.06.2018
اسماعیل هوشیار