حمله ی راکتی امروزطالبان یادآور حملات راکتی مجاهدین برشهرها و شاهراه ها

    نوشته ی: فروغی

Foto in bericht weergeven

   ازخبرامروز حمله ی راکتی طالبان برمیدان هوایی بین المللی کابل اگر از یکسو تکان خورده و برحمله کننده گان آن نفرین فرستادم ، از سوی دیگر یادم از راکتباران شهرما آمد که ده سال تمام     ( طی سالهای نود میلادی ) ، هر روز و از هرسو توسط گروههای مختلف جهادی که  رهبران و قوماندانان برجسته ی شان همه امروزبه مولتی میلیونران مبدل شده اند ، مورد حملات وحشتبار راکتی قرارمیگرفت .

    درآن زمان رهبران و رسانه های گروهی عربی و غربی ــ بخصوص رهبران و رسانه های امریکایی ، وقتی راکتی برشهر بخصوص فرودگاه بین المللی شهر اصابت میکرد یا مثلاً کاروان ترانسپورتی حامل موادخوراکی مردمان شهر به آتش کشیده می شد ، همه باهم جام پیروزی و شادی بلند کرده ، جهاد را یک گام به پیروزی نزدیکتر تعریف مینمودند .

   در آن دوران ، شدت و وحشت جنگ و گونه گونی حملات وحشتبار بر شهر و شهروندان ، باربار وحشتناک تر و گسترده تر از امروز بود .

   درآن دوران بیش ازصدکشورعربی و غربی در رأس ایالات متحده ی امریکا انواع راکت و بمب در اختیار گروههای مختلف جهادی قرار میدادند تا مدرسه ها به اتش کشیده شده ، کاروانهای مواد خوراکی نابود شوند و میدان های هوایی ، تأسیسات عام المنفعه و شاهراه ها ویران گردند .

   هرچند دهشت افگنی و جنگ در هرشکل و مقیاس آن نفرت آور و دردانگیز است ؛ اما ایکاش آقای جیم متیس وزیر دفاع ایالات متحده ی امریکا که امروز شاهد راکت پراگنی طالبان بر میدان هوایی بین المللی کابل بود ، راکت پراگنی های سالهای نود را به یاد آورند که گروههای دهشت افگن مورد حمایت شان  صدبار وحشتناکتر و ویرانگرتر از امروز براه می انداختند .