چپ در نزده سال اخیر

در تنوع سیاسی یک نظام مبتنی بر دموکراسی اندیشه وتشکل…

انتخابات آینده ایالات متحده امریکا برای افغانستان اهمیت ندارد 

روابط ایالات متحده امریکا وافغانستان از زمان مرگ مبهم سفیر…

بیداری

خفته در ویرانه ایم آواز بیداری کجاست؟بیخود و با گم…

حفظ وطن !

امین الله مفکر امینی 2019-04-07 دیوثـــی هــــــا از این…

شعر من

 نوشته نذیر ظفر شعر مــــــن درد هر وطندار است درد یک ملــــــــــــت…

سولې ، پیمان سره یم

شاعر : سمیع الدین افغاني نه کوم تنظیم نه کومې ډلې…

گرز رستم

رسول پویان گرز رسـتم بر چکاد سر خورَد دیو اگر تاریخ این…

پرده برداری از چند حقیقت دنیای دیروز و امروز

                              (نوشتهِ الهه افتخار) دغدغه نوشتن: مدت ها است که نمی نویسم و…

چـپِ ضـد کمـونیـسم *

نویسنده: مایکل پارنتی مترجم: امیررضا گلابی برگرفته از : روزنامه شرق، ۱۴ تیر ۱۳۹۹ چپ‌های…

سلیمان لایق از محوری ترین کادر های حزب دموکراتیک خلق…

نویسنده: مهرالدین مشید ظالم بمرد و قاعده ای زشت از او…

شمارۀ 8 ماهنامۀ اعتراض

شمارۀ 8 ماهنامۀ اعتراض

جامی پر از زهر خجالت

در پیام زنده گی ما سود خود دیدیم و بسهر…

اصراربرجهالت درتقابلِ به علم نماد جهل است

*** تأکید وپافشاری براصل واصولیکه برآن علم وآگهی کامل نداریم نمای…

ای حاکمان بیداد گر!

امین الله مفکر امینی 2020-07-80 بــشما گــویم که برکذب…

جرگه ؟؟

هزاران جانی و قاتل رها کردید از زندانکشیدید پرده بر…

گوهر انسانیت

رسول پویان طالب به ارگ آید وداعش به سنگر است این صلح…

نقد را نباید با توهین و بی ادبی به اشتباه…

نویسنده: مهرالدین مشید نقد پویایی و کمال جویی و چراغی بر…

فقط یک خیابان دیگر، باقی مانده!

(طنز روز)   کمباور کابلی   «سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به عکس‌های…

د سلیمان لایق شهادت ستره سیاسی فرهنګي ضایعه

د افغانستان او د سیمې د ادب او فرهنګ ستره…

مستیِ عشق دل

رسول پویان دو دل که بهم شدند جدا نتوان کرد جز مهر…

«
»

حرمت انسان

رسول پویان

جهـان بـه پنجۀ دژخیم جور و بیداد است

به هرطرف نگری جیغ ودادوفریاد است

فـشار فـقـر و فـلاکت ز بس شـده افـزون

گـرسـنه مـادر و بابای پـیر و اولاد است

یکی بـه قـصر طلایین خویـش می نـازد

یکی به روی سرک بی پناه وامداد است

ستمگران نکنند گـوش بر فـغـان غـریب

جواب حق طلبی دشنه هـای پـولاد است

نفـس کـشـیـدن انـســان هـم شـده دشـوار

هوا بـه زیـر ستم چکمه های جلاد است

بـه زیــر زانـوی بـیـداد تـا بکـی مـردن

حیات درخور حق و عدالت و داد است

گـذشـت دورۀ تـاریک بـردگی، مظـلـوم

زمان کسب حقوق و فـروز ارشاد است

نـژادپـرسـتی بـتـر از کوویـد می بـاشـد

چراکه جامعه بیمار و زار وناشاد است

نـژاد زرد و سـپـیـد و سـیـاه بـرابـر بـاد

که اتّحـاد هـمـه، مرگ ظـلـم شـدّاد است

بـه سـرزمیـنی که تبعیض می کـند بیداد

نه امنـیت نه حـرمـت نه کـس آزاد است

دموکراسی به مردم چـه می کنید عنوان

که آن حکایـت دام و فـریـب صیاد است

به هـرکجا که ضحاک مار دوشی هست

قـیـام کاوه و مشـتان سـخـت حـداد است

به زورارتش وخشم سلاح چه می نازی

هـنوز وحشـت فاشـیزم هیتلری یاد است

سـیـاسـتی که بـه مـردم ســتـم روا دارد

اگـر چـو کـوه بُـوَد مثل کاه بـرباد است

خـدا و دیـن و پیامبـر شـده چـماق سـتم

ازان دمی که به چنگال سود شیاد است

بـرای مــردم محـــروم عــدل و آزادی

هـزار مـرتبه بهـتر ز جشن میلاد است

بـرابـری و عــدالـت حــرمـت انـســان

که این شرافت وفرهنگ مرد راد است

گران خـواب تغـافـل تـو را کند تخـدیر

بخیز! حالـت بیداری اصل ایجـاد است

چراغ دانش و عـقل و هنر بکن روشن

که روشنی و رهـایی مهـر بامداد است

4/6/2020