حامیان تروریسم داعش در ایران دشمنان مردم ایران و سوریه هستند

 

حملات وحشیانه گروه تجزیه طلب داعش در رژه پاسداران در اهواز و کشتار بیرحمانه و کینه توزانه هم میهنان ما؛ از جانب هر ایرانی وطنپرست و بشردوستی محکوم میشود. آدمکشی و تبهکاری هرگز وسیله مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی نبوده و در آینده نیز نخواهد بود. خود رژیم جمهوری اسلامی نشان داده است که در تبهکاری ید طولائی دارد و از این گروهکهای جاسوس اعم از مجاهد و یا کُرد ناسیونال شونیست همدست اسرائیل و عربستان سعودی نمیهراسد.

مبارزه مردم را با توسل به تروریسم و آدم کشی به جنگ تن به تن بدل کردن، با سیاست تحولات عمیق اجتماعی به دست مردم ایران نمی-خواند و به آن ربطی ندارد. این تروریستها دشمنان جمهوری اسلامی نیستند، دشمنان ایران و مردم کشور ما و دشمنان مردم منطقه هستند.

ماهیت این اقداماتی که صورت گرفته است، اساسا در مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی نیست، در برهم زدن وضعیت ایران به منزله یک کشور مستقل است که با انقلاب بهمن یوغ نوکری آمریکا را که بهگردن شاه بود بدور انداخت و خشم امپریالیسم تجاوزکار آمریکا را تا بهامروز برانگیخت. ایجاد آشوب و تجزیه ایران به نفع صهیونیسم و امپریالیسم در منطقه است. تروریسم امپریالیستی و صهیونیستی با تلاش خود در صدد است، عراق، لیبی و سوریه دیگری در منطقه خلق کند. این جنایات مکمل سیاست تحریم اقتصادی ایران و دروغهای نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل است که گویا “بمبهای اتمی” جدیدی در ایران کشف کرده است که باید نابود شوند. تروریسم داعش در ایران ادامه تروریسم ترامپ در ایران است که میخواهد حداکثر مجازاتهای غیرقانونی را با گردنکلفتی در مورد ایران پیاده کند. تروریسم ترامپ تروریسمی است که همه ضوابط جهانی را با دستی حامل قمه و در دست دیگرساطور؛ به همه ممالک جهان دیکته  میکند و از اپوزیسیون خودفروخته ایران که در البسههای گوناگون در بساط این جانیان خوشرقصی میکنند، حمایت مالی؛ معنوی و تبلیغاتی مینماید. ماهیت رویدادهای اخیر ایران ایجاد تنش و آشوب در منطقه و نابودی ایران است بهطوریکه شیرازه امور از هم بگسلد تا امپریالیستها بهراحتی بتوانند هر گوشه ایران را اشغال کرده و منابع طبیعی کشور را غارت کنند. مشتی اپوزیسیون آمریکائی در ایران فورا دست بکار شدند تا از طریق شبکه مجازی اکاذیب پخش کنند و برخی بر آن شدند تا دسیسههای اسرائیلی و امپریالیستی را به دُم “مبارزات مدنی” در ایران بچسبانند و تروریسم را به سرکوب آنها نسبت دهند. مشتی دیگر فورا این اقدام را کار خود رژیم جمهوری اسلامی جا زدند و در حالیکه سیاه روی سفید تروریستهای داعش در صفحات تلویزیونی ارتجاع منطقه و جهان به یاری ممالک امپریالیستی ظاهر شده و از تبهکاری خود دفاع میکردند و در حالیکه همه خبرگزاریهای جهان حتی صهیونیستها؛ وابستگی این عده را به داعش تائید میکردند، اپوزیسیون خود فروخته و حقیر و مزدور ایرانی؛ این کار را به حساب جمهوری اسلامی میگذاشت و میگذارد  تا تروریسم داعش را تائید کند و آنها که موذیتر هستند و در پشت پرده؛ حامی آمریکا محسوب میشوند، حتی تا جائی پیش رفتند که با نعل وارونه زدن مدعی شدند رژیم جمهوری اسلامی دارد ایران را به سوریه بدل میکند. آنها همان حرف امپریالیسم آمریکا را میزنند که با حمایت از گروههای تروریستی و مزدور بیگانه؛ کشور مستقل سوریه را به خاک خون کشیدند و رژیم مستقل، مشروع و قانونی آنجا را که مورد حمایت مردمش بود و هست آماج تجاوز و حملات بیشرمانه خود قرار دادند. همان هواداران داعش در ایران نیز سروکلهشان پیدا شده و آرزوی وضع سوریه در ایران را دارند. مبارزه با داعش را محکوم میکنند به این امید که ایران سوریه شود. پارهای از این خود فروختههای اپوزیسیون که از امپریالیستها و عربستان سعودی پول میگیرند، حتی به بحثهای تئوریک برای حفظ آبروی نتانیاهو متوسل شدهاند و مدعی هستند خود رژیم جمهوری اسلامی داعش است و لذا اپوزیسیون انقلابی ایران نباید تروریستهای واقعی داعش؛ بلکه رژیم جمهوری اسلامی را محکوم کند. این عده با خلط مبحث و آسمان و ریسمان بافی در پی حمایت از تشنج در ایران و حمایت بیدریغ از داعش هستند و به این توهم امپریالیستی دامن میزنند که تروریسم چون موجب نگرانی رژیم جمهوری اسلامی است مثبت بوده و باید مورد تائید قرار گیرد. خبرگزاری العربیه علیرغم غضب اپوزیسیون خودفروخته ایران اعتراف میکند:

دبی.العربیه نت فارسی

«2 برادر در این حمله تروریستی شرکت داشتند که 2 برادر دیگر آنها جزو گروههای منتسب به داعش بوده و پیش از این در سوریه کشته شدهاند.». «در سوی مقابل داعش نیز یک فایل صوتی از «أبی الحسن مهاجر» سخنگوی خود منتشر کرد که در آن تاکید کرد این حملات را نیروهای داعش انجام داده و وعده داد در آینده اقدامات سخت‌تری علیه ایران صورت گیرد.»

در حالیکه سران بسیاری ممالک جهان این تبهکاری تروریستی را در ایران محکوم کردند، ارتجاع عرب برخورد بهآن را مسکوت گذارد حتی امپریالیستهای اروپائی که این گروههای تروریستی را در ممالک خود تقویت میکنند و به آنها کمک مالی مینمایند و از “حقوق مدنی” آنها دفاع کرده و یا دلشان برای “حق تعیین سرنوشتشان” به یاری خود امپریالیستها میسوزد نیز؛ زبان به انتقاد گشودند. این ممالک اروپائی و آمریکائی همانهائی هستند که به این گروههای تروریستی ناسیونالشونیست و سازمان جاسوسی مجاهدین و سلطنت طلبان و… تلویزیون دادهاند و آنها مرتب در رادیوهای بیگانه و ضد ایرانی به تبلیغات اسارتآور برضد خلق ایران مشغولند.

 

یعقوب حر تستری تروریست داعشی در پاسخ به رسانه آلمانی “دویچه‌وله” گفت این گروه: “به دلایل سازمانی در حال حاضر مسئولیت این حمله مسلحانه را بر عهده نمی‌گیرد، اما مقاومت ملی الاحواز مسئولیت حملات را میپذیرد.” وی افزود این گروه حمله روز شنبه در اهواز را: “یک عمل مشروع در مقابل انتقال آب به مناطق مرکزی ایران، فقر، تبعیض و اعدام‌ها” می‌داند.

 

دویچهوله اشاره کرد: جنبش عربی آزادیبخش الاحواز یا “حركة النضال العربي لتحرير الأحواز” یک گروه تجزیه‌طلب مسلح اهوازی مخالف ایران است که در سال ۲۰۰۵ تاسیس شد. در برنامه این گروه، آزادسازی اهواز از آنچه “اشغال فارسی” نامیده شده و تلاش برای به رسمیت شناخته شدن “حق حاکمیت و استقلال ملت عرب احواز” و همچنین تاسیس “دولت عربی الاحواز” به عنوان بخشی از اهداف “جنبش عربی آزادیبخش الاحواز” آمده است. واقعیت ولی این است که سابقه تاریخی این گروه الاحواز به تلاشهای صدام حسین برای تجزیه ایران برمیگردد. صدام حسین بود که از این گروه و از جبهه ملی ایران بخش خاورمیانه، حزب دموکرات کردستان ایران و… به عنوان اپوزیسیون ایران دعوت کرده بود که در نشستی بر ضد حکومت وقت ایران شرکت کنند و اعلامیه مشترک با یکدیگر بدهند. این اعلامیه در آن زمان منتشر شد و لکه ننگی به دامن حزب دموکرات کردستان ایران و جبهه ملی ایران بخش خاورمیانه بود.

گرت مارکیز سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در بیانیه خود در دفاع از تروریسم و منحرف کردن افکار و انداختن مسئولیت تبهکاری داعش به گردن رژیم جمهوری اسلامی افزود: “ایالات متحده در کنار مردم ایران می‌ایستد و از رژیم تهران میخواهد که بر حفظ امنیت مردمش در داخل کشور تمرکز کند.

 

ایالات متحده، جمهوری اسلامی ایران را به حمایت از گروههای تروریستی و بیثبات سازی در خاورمیانه متهم میکند”.

آمریکا بزرگترین عامل بیثباتی و تروریسم در جهان که برای آشوب و تشنج در جهان مزدور صادر کرده و اسلحه تولید میکند یکی بهنعل و دیگری به میخ میزند تا موجبات تقویت استدلالات اپوزیسیون خودفروخته ایرانی را فراهم آورد.

همین سیاست است که به آقای روحانی رئیس جمهور ایران “فرصت طلائی” میدهد در مجمع عمومی سازمان ملل با افشاءگری غیرقابل انکار در مورد تروریسم جهانی؛ چهرهای “انسانی” و “قانونمدار” از رژیم فاسد؛ دزد و متعرض جمهوری اسلامی ترسیم کند. وی این پرسش را برای گوش شنوا مطرح ساخت: “ولی چرا رؤسای سازمان‌های تروریستی منجمله سازمانی که مسئولیت رسمی عملیات شنبه را به عهده گرفت در کشورهای غربی فعالیت میکنند و برنامه رسمی برای جمع‌آوری پول می‌گذارند؟  آیا این اقدامات مغایر مقررات بین‌المللی نیست؟ چرا هیچیک از ‌کشورهای تامین کننده مالی گروه‌های تروریستی ضد مردم ایران که سابقه تامین مالی و تسلیحاتی داعش و النصره و القاعده را نیز دارند نه تنها مورد مؤاخذه قرار نمی‌گیرند، بلکه تشویق و تسلیح هم می‌شوند؟ برای اینکه دنیا ادعای مبارزه با تروریسم را جدی بگیرد، نیازمند یک اقدام مشترک جهانی برای برخورد جدی با این پدیده شوم بدون توجه به عاملین و قربانیان آن هستیم.”.

 

سخنان روحانی خطاب به یاران داعش عربستان سعودی و امارات متحده عربی و اتحادیه اروپا و آمریکاست که بهدروغ پرچم مبارزه ضد تروریستی بلند کردهاند و به ایرانیهای  مزدور کمک مالی میکنند. مضمون تروریسم امپریالیستی-صهیونیستی، تروریسم “خوب” مال ما و “بد” مال آنهاست.

ریاکاری از این همه “مبارزه ضد تروریستی” امپریالیستها میبارد.روز جمعه آقای مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در همدستی با تروریستهای داعش هشدار داد که: “اگر دست نشاندههای ایران به هدفها و منافع آمریکا در خاورمیانه حملهور شوند، ایالات متحده «منبع اصلی را نشانه خواهد رفت».

وی به “سی ان ان” گفت: «ما به جمهوری اسلامی ایران گفتهایم که استفاده از نیروی دست نشانده برای حمله به منافع آمریکا مانع از پاسخ مستقیم ما به نقش-آفرین اصلی نخواهد شد». «یعنی، اجازه نخواهیم داد ایران با استفاده از نیروی دستنشانده در حمله به منافع آمریکا، از مجازات فرار کند. در مقابل چنین اتفاقهایی، ایران مسؤول شناخته خواهد شد».

وی افزود: «ایران مدتهاست به عنوان بزرگترین کشور حامی تروریسم، با جهان به مقابله برخاسته است». «آنها شبه نظامیها، حزبالله لبنان، مکاتیب حزبالله – شبه نظامیهای عراق را مسلح میکنند، حوثیهای یمن را مسلح میکنند و موشک به داخل کشورهای خلیج میفرستند».

 

سخنان وزیر امور خارجه آمریکا حمایت روشن از تروریسم داعش در منطقه است و بهطور روشن از تجاوز به سوریه؛ لبنان؛ بحرین و یمن و جنایات سعودیها و ناتو در آنجا دفاع میکند. امپریالیسم آمریکا خود از آن سر جهان به منطقه آمده است، در امور داخلی منطقه دخالت جنایتکارانه میکند و بهعنوان اجنبی با هیچ یک از کشورهای منطقه همجوار نیست ولی تبهکارانه در امور داخلی منطقه دخالت کرده آنرا حق طبیعی خویش میداند. گویا این ایران؛ لبنان؛ یمن و سوریه هستند که در منطقه زیادیاند و نه اسرائیل و آمریکا.

رخدادهای تروریستی اخیر متاسفانه نه تنها موجب تقویت جمهوری اسلامی شده است؛ نه تنها مبارزه مردم را با نگرانی و احساس واهمه از آینده مواجه کرده؛ بلکه متحد ناراضی برای آنها آفریده و مبارزه مردم را به تاخیر انداخته است. این اقدام امپریالیسم خوشبختانه دست اپوزیسیون خودفروخته و مزدور ایران را نیز رو کرده است. اپوزیسیونی در ایران چنانچه حاضر نباشد بر ضد تروریسم، امپریالیسم و صهیونیسم مبارزه کند و خودش را زیر نقاب “مبارزه مدنی” و “حقوق بشر” “حق تعیین سرنوشت” پنهان کند این اپوزیسیون تعلق خاطرش به ترامپ و نتانیاهو است تا به مردم قهرمان ایران و خواهان آن است که ایران سوریه شود.

حزب کار ایران(توفان)