حامد کرزی بازهم  دردایره ی سیاه  بازیِ قدرت

                           نوشته ی : فروغی

   ” همانگونه  که  من اشرف غنی را به ارگ برده ام ، همانگونه از ارگ بیرونش میکنم . ”

     این جمله را بسیاری رسانه ها و ناظرانِ اوضاع جاری افغانستان از زبان حامدکرزی رییس جمهور پیشین نقل قول میکنند . از زبان کسی که هنوز تشنه ی قدرت است و بیعلاقه نیست تا باردیگر یا خود یا تیم و تیره اش را به قدرت بازگرداند . شاید اینبار نه به یاری مستقیم امریکاییان ؛ بلکه به حمایت و اشاره ی روسیه و ایران که بسیار ماهرانه دست به دامن شان انداخته است .م

    از تلاشهای پشت همِ تیم کاری کرزی  ازجمله آقایون دادفراسپنتا ، رحمت الله نبیل و دیگران ضمن سخنرانیها و مصاحبه هایشان و پخش شایعه ی  سناریوی تدویر لویه جرگه ی اضطراری بخاطر تشکیل حکومت موقت توسط حامدکرزی برمی آید که زیرکاسه نیم کاسه ای جا گرفته است .

    اخیراً حتا شایعه ای پخش شده است که جنرال عبدالرازق  نظامی قدرتمند قندهار که یکی از طرفداران سرسخت حامدکرزی است ، بزودی مجلس مشورتی بزرگی را باشرکت حامدکرزی و منتقدان سرسخت حکومت وحدت ملی چون عطا محمد نور ، اسماعیل خان ، یونش قانونی ، اسپنتا ، نبیل وغیره ؛ در شهر قندهار برگزار خواهد نمود .  

   این مجلس مشورتی دایر شود یا نشود ، تقابل نیرو ها  و شاخ به شاخ شدن قدرتهای گونه گون در  درون دولت و بیرون آن هر لحظه متصور است . دلایل مختلف امکان حضور دوباره ی حامدکرزی را درقدرت و کم ازکم در پشت صحنه ی قدرت میسر میسازد . به همین سان رهبران قدرتمند جهادی که هرکدام در آرزوی ماندن در بدنه ی قدرت و تصاحبِ مال و مکنت بیشتر از خوان نعمت استند ؛ در این گیر و دار و شاخ به شاخ شدن ها  خواهان جای مناسبی برای خویشتن میباشند .

   تا هنوز روشن نیست که امریکاییان بعنوان بازیگران و کارگردانان اصلی مسایل افغانستان ، به این تقابل و شاخ به شاخ شدن قدرتها چه نظر و نگاهی میتوانند داشته باشند .

  آیا همه را زیر کنترول خود داشته با براه انداختن صحنه سازی های جدید ، همان بازی کهنه را دنبال مینمایند  و یا در زیر سایه ی قدرتهای منطقوی ، حوادثی خارج از اداره ی آنان درحال شکل گرفتن است ؟

  گذشت زمان حقایق بیشتری را برملا خواهد کرد .