بلبل عشق و طرب

رسول پویان نـوا از سـیـنــۀ آتـشـفـزای نی زنــد فـوران نیستان آتـشی افروخته…

Unprecedented Assault on Free Speech

By Fateh Sami 17/01/21 Who are behind the recent terror attacks in…

حق سکوت دادن ها جریان تاریخ را عوض نمی کند

نویسنده: مهرالدین مشید از آنجا که فلسفهء تاریخ به تعبیری از…

خون ریزی در افغانستان؛ بایست ادامه یابد!

نمایش دوحه؛ دامی پیچیده تر برای اسارت مردم ما به جای…

نظری؛ بر نظر طاهره خدانظر؛ در «مجاهدین...کافر»

محمد عالم افتخار با درود بر تمامی هموطنان مؤمن و متدین! با…

بخاطر نجات وطن 

برخیز که اوضاع  وطن در خطر است  کا ین فرصت نا…

تنهایی

رفت از‌ نظرم دیده به راهش نگران شد  دل برده ای…

دو‌ لشکر کشی و دو تفاوت فاحش

                 دو‌ لشکر…

افغانستان و روز هار دشوار و سرنوشت ساز

نویسنده: مهرالدین مشید زمامداران و سیاستگران چهل سال اخیر نزد مردم…

مولانا عشقی برای وطن و زادگاه و مردم خود نه…

به بهانه ی پاسخی بر پرسشی اندرباب   نقد مولانای بلخ  نوشته…

شماره چهارم سال بیست و سوم گاهنامه محبت

شماره چهارم سال بیست و سوم گاهنامه محبت به…

مرور سطحی بر طرح سفارت امریکا که به تلویزیون طلوع…

تلویزیون طلوع یک سرخط خبری متحدالمال دارد که میگوید (…

درکنگینه زبان

جستاری : از دکتر حمیدالله مفید سخن شصت وپنجمین تنوین وکاربرد آن…

کیستی، چیستی، چراستی...؟

نوشته ی محمد عثمان نجیب                           خدا زندان نه دارد یک دوست خوب…

د دوحی د سولې هوکړه، او څو عملي وضاحتونه!

لیکنه:  قاضي نجیب الله جامع۱. د افغانستان د حکومت او…

خیانت نعمت الله شهرانی در تصویب قانون اساسی نتایج منفی…

توصیه ی مهم! محمد عثمان نجیب مقرری آقای ریاض جوان فرمایشی آمده…

پاسخ به برخی سؤالات و انتقادات دربارهٔ سند تحلیلی

عمده بودن محور مبارزهٔ ضدامپریالیستی در مرحلهٔ کنونی به‌چه معنا…

نگاهی به یک حدیث و برگردان یا ترجمه جعلی آن

نوشته دکتر حمیدالله مفید  چندی پیش در برخی از رسانه های…

نه دولت صلح می خواهد و نه طالبان

   نوشته ی : اسماعیل فروغی      جارزدن بی ترس و تشویش رییس…

«
»

جیغ منار جام

رسول پویان

جهل طالب گرگ خون آشام غور

میخورد گوشت و خونِ اندام غور

جهل طالب خشم داعش باهم است

مرگ بـر هـر دو بُـوَد پیغام غـور

رنگ هـردو نقش فاشـیزم غنیست

هست روشـن تا که در ایهام غور

دشــمـن عـلـم و تـمـــدن را بـگـو

جای وحشی هـسـت در کنام غور

گاه بــودا را بــه آتـش می کـشــد

گه یورش می بـرد بـر جـام غور

گـر مـنـــار جـام را ویــران کـنـد

طشـت رسـوایی فـتد از بـام غور

دودمـان غــوریــان پـایـنـــده بـاد

بـا تـمــدن اول و انـجــــام غــور

نور فرهنگ ومدارا زیب ماست

ضد افراطست خاص وعام غور

نیسـت جـایی بهـر افـراط و سـتم

بعد ازین درخطۀ خوش نام غور

مردوزن ازجور طالب خسته اند

کـرده افـزون مـاتـم و آلام غـور

طالب کـشـتار و سنگـسار زنـان

نـزد مـردم جـانی و نـاکام غـور

تیغ کـین و جهـل طالـب تـابـکی

سرزند مـرد و زن و ایتام غور

های قدرت های کور این جهان

بـشـنویـد جـیغ مـنـار جـام غور

1/6/2019