جنگ با ایران – بحران مرگبار تازه در منطقه

             نوشته ی : فروغی   

        امریکا با پرش از یک بحران به بحران دیگر که خود ایجادگر همه ی آنهاست ، هنوز به نقش پولیسی اش در جهان ادامه میدهد .

         قرار احصاییه های رسمی که امریکاییان خود انتشار داده اند ، امریکا از یازدهم سپتامبر 2001 تا حال بیش از شش تریلیون دالر برای بحران زایی ها در کشورهای اسلامی هزینه کرده است .

        اینکه بهای این بحران زایی های ویرانگر برای ملتهای مظلوم این کشور ها چقدر و به کدام پیمانه است ، برای امریکاییان اهمیتی ندارد . آنان تنها مصارف مادی خود را سنجش نموده اند .

        قرار معلوم ، امریکا اینبار درهمکاری مستقیم با اسراییل وعربستان سعودی  بحران ایران را سر و سامان خواهد داد .

       امریکا می کوشد به بهانه های مختلف ، ایران را به میدان جنگ و مرکز بحران بزرگ در منطقه مبدل سازد . شاید بحران آینده بحران جنگ میان ایران و اسراییل و یا ایران و عربستان سعودی باشد .

       حقایق نشان میدهد که اسراییل و سعودی نیز بی علاقه به کشاندن ایران در دام بحران و جنگ نیستند .

       بیرون شدن امریکا از توافق هسته ای برجام خیلی محتمل است و گیرآوردن ایران در دام جنگهای پیچیده ی منطقوی سوریه ، یمن و لبنان بهانه های خوبی برای آغاز جنگ و بحران جدید خواهد بود .

        و اما آنچه به ما مربوط میشود این است که ، افغانستان نباید خود اش را در گیر این بحران مرگ آور و وحشتناک نماید ؛ زیرا این بحران که امریکاییان سعی دارند مصارف آنرا از کیسه ی اعراب ثروتمند تامین نمایند ، مادرِهمه بحران ها خواهد بود و تر و خشک در آن خواهد سوخت .

      میخواهم باردیگر باورم را تکرارنمایم که حفظ بیطرفی در بحران ایران ، معقول ترین سیاست برای کشور واحد ما افغانستان خواهد بود .