جنگ استخباراتی خطرناکتر از استعمال قوه مسلحانه  

(فرهاد)

زنده گی آخر سر آید بنده گی در کار نیست

بنده گی گر شرط باشد زنده گی در کار نیست

با حقارت گر ببارد بر سرت باران در

آسمان را گو برو بارنده گی در کار نیست

محمد اشرف غنی در جلسه ایجاد مشترک قوت های امنیتی بتاریخ 1396/12/19 بالای انجام فعالیت های کشفی تاکید نمود معصوم استانکزی رئیس امنیت ملی میگوید قوای قهرمان مسلح افغانستان با انجام فعالیت های خویش بر ضد هراس افگنان مصؤنیت مردم ما را تامین کرده اند.

مقامات متذکره زمانی به افزایش فعالیت ها بالای ارگانهای کشفی تاکید و از مصؤنیت به  مردم اطمینان میدهند که روزانه صد ها تن هموطنان داغ دیده و عذاب کشیده در سوگ ماتم فرزندان و خانواده هایشان نشسته و جگر گوشه های شان قربانی اهداف شوم دشمنان خارجی و داخلی که بیش از چهاردهه میشود جنگ اعلان ناشده تحمیلی و نیابتی را بر ضد مردم افغانستان زیر بهانه های مختلف از جمله خطر کمونیزم، تروریزم، طالب، القاعده، داعش و غیره راه اندازی میگردند با تاسف هنوز هم ادامه دارد.

شهادت ده ها تن ارتش ملی، پولیس ملی در حمله شب 1396/12/18 دلو درولایت فراه کشته شدن ده ها تن افراد بی گناه بتاریخ 1396/12/18 در چهاراهی مزاری ساحه دشت برچی شهر کابل و چندین تن دیگر در ولایت تخار وغیره اثبات ادعای ماست.

آگاهان امور نظامی از جمله جنرال عتیق الله امرخیل علت آنرا از طریق طلوع نیوز عدم هماهنگی، رهبری سالم، عدم توجه در کشف بموقع ارگانهای امنیتی و همکاری لازم بین قوت های امنیتی خواند.

عده دیگر اعمال نفوذ دشمنان افغانستان را در ارگانهای قوای مسلح عامل دشواریهای  موجود خوانده میافزایند بدون همکاری دشمنان داخلی در انتقال مواد تخریب کننده و افرادیکه از آنطرف خط دیورند به افغانستان اعزام میشوند چطور میتوانند با گذشتن از هفت خان رستم یعنی پوسته های امنیتی خود را به هدف برسانند؟

حمله انتحاری در هوتل انترکانتینینتال چند ماه قبل صورت گرفت یک مثال آن میباشد معاون وزارت خارجه امریکا در صحبت که بتاریخ 1396/12/19 از طریق وسایل اطلاعات جمعی داشت میگوید ما بدیل دولت افغانستان در گفتگو با طالبان شده نمیتوانیم افزود حضور نظامی ما مربوط به ختم جنگ و شکست هراس افگنان در افغانستان میباشد.

مردم میگویند سران قصر سفید و متحدین آنها در گفته های خویش اگر صادق میبودند در زمان خروج شان صدها چین سلاحهای پیشرفته نظامی خویش را که در جنگ ها از آن بر ضد مردم ما استفاده کرده بودند و ده ها پوسته نظامی خویش را در این طرف خط دیورند واقع است به نظامیان پاکستانی تسلیم نمیکردند.

نظامیان پاکستانی با استفاده از همکاریهای دوستانه نظامیان امریکا ده ها کیلومتر در داخل افغانستان تجاوز نموده در نقاط مهم و حیاتی سنگرها و بارک ها  اعمار نموده با استفاده از آن بزرگترین جنایات را بر ضد مردم ما انجام داده و میدهند با تاسف سران گروها، دولت و سایر گوش بفرمان شان در این باره سکوت اختیار کرده اند از برکت بازیهای فوق کشور ما در ردیف چهار کشور فاسد جهان تهیه کننده نود فیصد مواد مخدر در جهان معرفی گردیده قریب سه میلیون تن از جمله یک میلیون زنان و صدهزار جوانان و کودکان به مواد مخدر معتاد شده بیش از چهل فیصد در زیر خط فقر زیست نموده، مشکلات اقتصادی افزایش خونریزی ها، سرقت های مسلحانه ، آدم ربائی، جنگ های گروهی، مداخله صریح ادارات استخباراتی از جمله آی، اس، آی پاکستان، سعودی، قطر، عدم تطبیق یکسان قانون، عدالت اجتماعی، دامن زدن انواع خشونت های خانواده گی، سمتی، لسانی، مذهبی، تنظیمی، حزبی، تجاوز بالای عده از کودکان، زنان، غصب میلیونها جریب بواسطه غاصبین گسترش فساد، حیف و میل دارایی های عامه از جمله در پارلمان، وزارت داخله و غیره عدم حمایت از تولیدات داخلی، تثبیت مالیات و کرایه مارکیت ها، محصولات گمرکی، تورید اجناس و مواد بی کیفیت، کم کیفیت، تجملی یا اجناس و موادیکه در داخل تولید خواستهای هموطنان ما را مرفوع میسازد پول شویی، فرار اسعار، فرار مغزها، کسر بیلانس تجارت یعنی واردات نود و چهار فیصد صادرات، شش فیصد انجام بازیهای قدرت طلبی بین سران حکومت وحدت ملی، سایر گروها نشر و پخش اخبار گمراه کننده از عوامل اند که سبب گسترش خونریزی ها و مداخله ادارات استخباراتی کشورهای منطقه و جهان گردیده است بازیهای فوق سبب شده که بحران نهایت خطرناک دامنگیر کشور و مردم ما گردد.

از همین لحاظ است مردم در هیچ نقطه افغانستان از جمله شهر کابل احساس مصئونیت نکرده مسوولین  بجای بازسازی سنگر سازی را در شهر کابل عملی نموده و شهر را به یک شهر وحشت و دهشت مبدل ساخته اند به نسبت رفت و آمد سران دولت که با ده ها موتر زره و بادی گاردها ساعت ها سبب بندش جاده ها میگردند.

سران گروها با وجود شرایط سخت امنیتی زیر بهانه های تجلیل از رهبران شان قدرت خویش را نمایش داده غرض فریب مردم یاوه سرایی نموده بی شرمانه سنگ دفاع از وطن و مردم را به سینه میزنند.

خلاصه اینکه.

بباور ما بر علاوه مداخلات صریح ادارات استخباراتی کشور های منطقه و جهان در امور داخلی کشور ما  که در حال حاضر صلاحیت بندرها، میدان های هوایی و سایر نقاط نظامی و ملکی را مستقیم یا غیر مستقیم در دست دارند.

یکی از عوامل عمده دیگر دشواریهای فوق موجودیت گروهای فاسد، غاصبین میلیونها جریب زمین، گروهای غارتگر، ثروت های مادی و معنوی کشور از جمله قاچاقبران سنگ های قیمتی، هزاران معادن، قطع جنگلات، عاملین دامن زدن انواع خشونت های خانواده گی، خصومت های قومی، لسانی، مذهبی، سمتی، تنظیمی، حزبی که ظاهرا با هراس افگنان یعنی دشمنان مردم افغانستان بخاطر دستیابی به قدرت و ثروت بیشتر اختلاف نظر داشته اما در عمل بر ضد منافع مردم وجه مشترک دارند زمینه را برای گسترش جنگ استخباراتی مساعد ساخته اند.

با تاسف ادارات استخباراتی با استفاده از گروه های فوق توانسته اند جنگ نیابتی و خونین را زیر بهانه های مختلف شعله ور نگهدارند.

بباور ما وقت آن رسیده که تمام نیروهای سالم اندیش و آزادی دوست کشور دست اتحاد و همبستگی را بر ضد بازیهای فوق بسوی هم دراز با استفاده از وسایل اطلاعات جمعی، جامعه مدنی و مبارزات مسالمت آمیز صدای خود را بر ضد بازیهای فوق بلند نموده  تا بتوانند کشور و مردم خویش را از افزایش بحران های خونین نجات دهند.