تو را من دوست دارم

تو را اى ميهن من

بهار و گلشن من

بهشت و مأمن من

گلاب و سوسن من

تويى جان و تن من

تو را من دوست دارم

تو را ای ميهن من!

 

جدا از رويت اى جان

ازان باغ و گلستان

بهشت و حور و غلمان

به پاريس و به آلمان

بود خار تن من

تو را من دوست دارم

تو را ای ميهن من!

 

تو عشق من تو يارم

تويى زيبا ديارم

به هجرانت دچارم

غمين و دلفگارم

تويى تو گلشن من

تو را من دوست دارم

تو را ای ميهن من!

 

زبير واعظى