تناقص گویی سران دولت امریکا تامین پروسه صلح پایدار را به کندی مواجه ساخته است

 

(فرهاد)

به سختی در سیه چال آرمیدن،  به کنج تنگ زندان در خزیدن 

ز آب زنده گانی دست شستن،   امید عافیت از جان بریدن 

ره سیلاب از خاشاک بستن،   به مو کوه گرانی را کشیدن 

خذف را گوهر شهوار کردن،  به مژگان سنگ خارا را بریدن 

به شستن، بردن از زنگی سیاهی،  به فرق سر، به لاش کوه دویدن 

ز سختی های چرخ فتنه انگیز،   به زیر آسیا سنگی خزیدن 

نباشد آن قدر ها سخت و مشکل،  که خود را زیر دست غیر دیدن 

(استاد بیتاب)

خلیل زاد فرستاده وزارت خارجه امریکا در دیداریکه بتاریخ 12/6/1398 با سران مقامات دولتی و تنظیم ها داشت گفت واشنگتن در اصول با طالبان به توافق رسیده آقای خلیل زاد در یک گفتگوی ویژه با طلوع نیوز میگوید که بر بنیاد این توافق در حدود پنج هزار نیروی امریکایی در مرحله نخست از پنج پایگاه بیرون خواهند شد میافزاید در گام نخست خشونت ها در ولایات پروان و کابل کاهش خواهند یافت او تاکید کرد که برگشت امارت اسلامی با زور خط سرخ است.

ترامپ چند روز قبل گفته بود که هیچ جدول زمانی برای خروج نیرو ها از افغانستان وجود ندارد، در همین حال زلمی خلیلزاد در صفحه تویتر اش یک گزارش خبرگزاری رویترز را از زبان برخی فرماندهان طالبان گزارش داده است که امریکا پس از توافق صلح با طالبان پیشتیبانی اش را از نیرو های امنیتی افغانستان متوقف میسازد رد میکند و میگوید که هیچکسی نباید با تبلیغات ترسانده و فریب داده شود، آقای خلیل زاد میگوید رئیس جمهور ترامپ در باره اینکه توافق در کجا و در کدام سطح از سوی نماینده گان دو طرف امضاء شود تصمیم خواهد گرفت. 

جنرال جوزف دنفورد رئیس ستاد مشترک ایالات متحده امریکا به خبرنگاران در پنتاگون گفته است که هنوز بسیار زود است که در باره خروج کامل نیرو های امریکایی از افغانستان سخن زد نظر به نشر وسایل اطلاعات جمعی جان بولتن مشاور امنیتی ترامپ در باره مسئله صلح افغانستان که مخالف خروج قوت ها از افغانستان بوده به حاشیه رانده شده است.

تناقص گویی های فوق سبب شده که دشمنان مردم افغانستان بخاطر دستیابی به قدرت و ثروت بیشتر جنگ های خونین را در کشور افزایش دهند و سبب کندی پروسه  صلح پایدار در کشور گردند، حمله بزرگ انتحاری در ساحه کمپ گرین ولیج، حمله بالای ولایت کندز، بغلان که صد ها تن کشته و زخمی بجا گذاشت صد ها میلیون مردم از این ناحیه خساره مند گردیدند، مشت نمونه خروار میباشد. 

از جانب دیگر پرتاب هزاران راکت از آن طرف خط دیورند توسط نظامیان پاکستانی سبب شهادت کودکان و مردم گردیده در این رابطه آنهائیکه بی شرمانه سنگ دفاع از حقوق بشر را به سینه میزنند سکوت اختیار کرده اند از جانب دیگر باشنده گان ساحه کمپ گرین ولیج از ناحیه حملات که چندین بار در این ساحه صورت گرفته به خشم آمده خواهان بسته شدن کمپ متذکره شدند با تاسف مسئولین امنیتی با فیر مرمی خواستند آنها را خاموش سازند. 

در نهایت امر تناقص گویی ها و بازیهای فوق پروسه صلح پایدار افغانستان را به کندی مواجه ساخته تا زمانیکه بازیگران به واقعیت و خواستهای اکثریت مردم تن ندهند نمیتوان به یک صلح پایدار امیدوار بود، وقت آنرسیده که تمام نیرو های سالم اندیش و ترقی خواه کشور صدای اعتراضات خویش را از طریق وسایل اطلاعات جمعی، جامعه مدنی، مبارزات مسالمت آمیز بر ضد بازیهای فوق بلند نمایند تا از این بیشتر مردم ما قربانی آرزو های شوم کشور گشایان نگردند.