تشدید شدن جنگ روانی و تاثیر آن در گسترش بحران ها

(فرهاد)

الهی پوچ مغزان در خروشند

به نادانی فضیلت میفروشند

که دارم چشم بینا که داند

که این گندم نمایان جو میفروشند

(فانی)

دوازده یوم میشود که دور پنجم چانه زنی ها پشت پرده بین خلیل زاد نماینده وزارت خارجه امریکا و طالبان جریان داشته تا هنوز از نتایج آن مردم آگاهی نداشته اما وابسته گان طالبان خوشبینی خویش را در رابطه به نتایج جلسه متذکره ابراز نموده اند، میافزایند روی خروج قوت های خارجی و تضمین طالبان که کشور های امریکا و متحدین آن از  داخل افغانستان مورد تهدید قرار نگیرند توافقات حاصل شد، روی جزئیات توافق صحبت ها جریان دارد.

در این رابطه آگاهان امور دیدگاه های خویش را از طریق وسایل اطلاعات جمعی، محافل و مجالس چنین بیان داشته اند، محترم رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی میگوید که طالبان به دولت مدغم میشوند یا دولت به گروه طالبان؟

بلوچ زاده بتاریخ 17/12/1397 از طریق طلوع نیوز گفت کلید حل صلح و جنگ بدست امریکایی ها است هر کاری که آنها بخواهند میتوانند انجام دهند، از جمله سپردن سرنوشت دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای طالبان افزود انجام بازی های متذکره میتواند یکبار دیگر افغانستان را بسوی بحران های بیشتر و خطرناکتر سوق نماید.

فرمانده ارتش امریکا میگوید برای ما دستور اخراج کامل نیرو های ما از افغانستان داده نشده افزود خروج قوت های ما وابسته به تأمین یک صلح پایدار در افغانستان میباشد.

مسئول ناتو میگوید در روند صلح دستاورد های گذشته و حقوق زنان نباید قربانی شود.

وزیر خارجه چین از مبدل شدن افغانستان به میدان نبرد قدرت های بزرگ هشدار میدهد، زنان آواز خوان در حالیکه خواهان صلح واقعی در کشور میباشند اما از محدود شدن فعالیت های شان سخت نگران میباشند.

نماینده سکتور خصوصی از مبهم بودن نتایج گفتگوی صلح با طالبان اظهار نگرانی نموده، میافزاید با وجود سرمایه گزاری ده ها میلیارد افغانی در افغانستان سهم آنها در پروسه صلح ناچیز بوده، خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید بازرگانان از تکرار شدن دوره حکومت دوکتور نجیب الله سخت نگران میباشند.

در بین طرفداران ترامپ و مخالفین آن دیدگاه های متفاوت در رابطه به خروج قوت های امریکایی از افغانستان وجود دارد طرفداران ترامپ ادامه جنگ را در افغانستان به نفع کشور و مردم خویش ندانسته خواهان خروج قوت های خویش از افغانستان میباشند.

جانب مقابل ترامپ خواهان حضور نظامی خویش در افغانستان تا محو هراس افگنان میباشند، آگاهان امور را عقیده برآنست که حضور نظامیان امریکایی زمانی مؤثر میباشد که مشروعیت قانونی داشته باشد این مشروعیت بعد از امضاء تفاهمنامه همکاری امنیتی بین ایالات متحده و افغانستان اعتبار پیدا کرد میافزایند نماینده امریکا باساس کدام اعتبار حقوق بین المللی معاهده صلح را با طالبان که هنوز هم به جنگ خویش بر ضد مردم افغانستان ادامه میدهند امضا مینمایند.

در حقیقت این یک بازی نگران کننده است که میخواهند یکبار دیگر سرنوشت ده ها میلیون مردم ما را بدست نظامیان پاکستانی بسپارند.

محترم وزیری یکتن از دانشمندان بتاریخ 17/12/1397 از طریق طلوع نیوز گفت در صورتیکه طالبان به خواست های مردم ما پابند باشند دستاورد های هژده سال گذشته از جمله حقوق زنان را قربانی اهداف خویش نسازند میتوانند در پروسه صلح رو در رو با دولت افغانستان اشتراک نمایند.

این بازی ها زمانی جریان دارد که بتاریخ 17/12/1397 بیش از سی خونپاره  در محل گرد همایی که از بیست و چهارمین سالگرد عبدالعلی مزاری یاد بود به عمل آمده بود پرتاب سیزده تن افراد ملکی را شهید قریب یکصد تن را زخمی ساخت، سخنگوی وزارت امور داخله این جنایت را کار طالبان خوانده گروه داعش نیز مسئولیت آنرا پذیرفته است.

عده از آگاهان امور از تکرار بازی های گذشته نیز نگران بوده، میگویند زمانیکه معاهده صلح بین وزرای خارجه افغانستان و پاکستان در زمان زعامت دوکتور نجیب الله شهید تحت نظر سازمان ملل متحد در ژنیف امضا گردید نماینده گان دولت های وقت شوروی و امریکا غرض عملی شدن آن تضمین نموده بودند با وارد کردن فشار های سیاسی زیر نام انتقال حکومت به پانزده تن از افراد بیطرف مرحوم دوکتور نجیب الله را وادار به استعفا مساعد نمودن زمینه خلاء قدرت تا امروز مردم را در گرداب های خون و کوره های آتش غرق و دست و پا میزنند به ارزش هزاران میلیارد دالر ثروت های مادی و معنوی کشور و مردم چور و چپاول به پاکستان انتقال داده شد نواز شریف نخست وزیر وقت پاکستان مسئولیت انحلال اردوی ملی افغانستان را به عهده گرفت و آنرا  یک دستاورد بزرگ برای کشور اش خواند، با تاسف گماشته گان اجانب و حامیان خارجی شان هنوز هم از گذشته های خونین درس عبرت نگرفته بجای نشستن با دولت جمهوری اسلامی افغانستان به ایجاد دولت مؤقت پافشاری مینمایند.

و از تمام مردم با عزت و شرافتمند افغانستان میخواهند بخاطر تامین صلح و ثبات واقعی مکلفیت و وظیفه ایمانی و وجدانی خویش را بخاطر جلوگیری از بیشتر شدن جنگ های اقتصادی، سیاسی و روانی که عملاً بر ضد کشور و مردم ما جریان داشته و دارد و سبب بحران های خونین در کشور گردیده از قوای مسلح قهرمان و دولت انتخابی که هر کس در راس انتخاب شود حمایت نمایند.

در غیر از آن تجربه خونین گذشته ثابت ساخت که ادارات استخباراتی کشور های توسعه طلب با وجود ادامه جنگ های اقتصادی، سیاسی جنگ های روانی را بر ضد کشور و مردم ما افزایش داده تا بتوانند از این بیشتر مورال سربازان، افسران و سایر مردم که خواهان یک افغانستان سربلند، آزاد میباشند ضعیف زمینه مسلط شدن دشمنان مردم و کشور را مساعد سازند.

سفر های وزرای خارجه فدراتیف روسیه، ازبکستان در قطر و حاضر نشدن نماینده طالبان در مذاکرات رو در رو با دولت قانونی و پخش، نشر اخبار گمراه کننده، ارایه نظریات متضاد بین سران امریکا و غیره اثبات  ادعا های ما میباشد.