تاکید کرزی به گفتگوهای بیشتر صلح در کشور

مصطفی شیرزاد 

پروسه صلح یکی از برنامه های حکومت گذشته وفعلی افغانستان است. که بر اساس آن تلاش میشود که طالبان وگروه های ناراضی که باعث ناامنی در کشور شده اند، از خشونت دست کشیده وبه زنده گی صلح آمیزی دست یابند. مردم افغانستان همیشه تشنه صلح در کشور است. وبخاطر تامین صلح در کشور دست شان هردایم به کشورهای بیرونی دراز است، وحکومت افغانستان هم طی هژده سال گذشته همواره به خاطر تامین صلح در کشور حرکت های داشته، در دور دوم حکومت کرزی در رابطه به تامین صلح در کشور شورای عالی صلح را ایجاد گردید. وباگروه طالبان وسایر گروهای تروریستی که در کشور فعالیت دارند، بخاطر کشانیدن شان در میز مذاکره صلح نقش اساسی را داشته، بخاطر تامین صلح وثبات در کشور به مراتب نشست وگفتگوهی های را برگزار کردند. اما این تلاش های صلح در کشور تا هنوز به یک نتیجه ای ملموثی نه رسیده  است، نظامیان وغیر نظامیان افغان همیشه بخاطر صلح وصلح خواهی قربانی میدهد. حامد کرزی رئیس جمهور پشین افغانستان برگزاری انتخابات ولسی جرگه را در شرایط کنونی موثر نداسته، روی تامین صلح در کشور تاکید کرد. آقای کرزی در یکی از رسانه های بین الملی صحبت میکرد گفت که در کشور نخست باید تلاش های صلح نتیجه داده سپس انتخابات برگزار میگردید. به گفته وی به بهای تامین صلح در افغانستان برگزاری انتخابات مجلس نماینده گان به ده سال هم به تاخیر برگزار میگردید، ارزش آن را داشت که صلح در کشور تامین گردد. آقای کرزی به صدای امریکا گفته است که صلح آرزوی دیرینه مردم افغانستان بوده، باید در باره صلح بیشتر تلاش ها صورت گیرد، به باوری وی انتخابات مجلس نماینده گان هم در سرتاسر افغانستان برگزار نگردیده وبیشتر مردم افغانستان از شرکت در انتخابات پارلمانی محروم ماندند.

حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در سالهای اخیر حکومت اش همیشه مخالف سیاست های امریکا علیه افغانستان بوده، وخواستار خروج نیروهای بین المللی از کشور میگردید.او همچنان در آن زمان از امضای پیمان امنیتی میان کابل وواشنگتن هم سرباز زده آن را به حکومتی بعدی تحویل داد. حالا آقای کرزی از تلاش های اخیر صلح خواهان دولت امریکا به روند صلح افغانستان ستایش نموده میگوید که بخاطر تامین صلح سرتاسری در افغانستان وی آماده است که هر نوع همکاری که لازم باشد انجام خواهد داد. به باور آقای کرزی امریکا باید جلو تفاهم بین الافغانی را نگیرد. زیرا صلح در افغانستان بدون کمک کشورهای منطقه نمیتواند تامین شد. در رابطه به تامین صلح در افغانستان شکل گیری اجماع منطقه ای ضروری است. حامد کرزی همچنان گزینش زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان را کار نیک توصیف کرده، افزوده است که خلیلزاد، ازصلاحیت امریکا واز اعتماد افغان ها برخوردار بوده ، نقش آن میتواند در راستای تامین صلح وثبات در کشور موثر واقع شود.

همچنان رهبران حکومت وحدت ملی گزینش زلمی خلیلزاد را به عنوان نماینده ویژه، وزارت خارجه امریکا، برای افغانستان را در راستای تامین صلح در کشور را موثر دانسته گفته بود. که آقای خلیلزاد از وضعیت جاری در کشور به خوبی آگاه بوده، میتواند در تامین صلح نقش بسزای راد انجام دهد. آقای خلیلزاد پس گزینش اش به صفت نماینده امریکا در افغانستان طی سفر که به این کشور داشت در دیدار اش با رهبران حکومت وحدت ملی، در رابطه به تلاش های دولت افغانستان در راستای موفقیت پروسه صلح وتامین امنیت سرتاسری در کشور صحبت کرده است.

اما به گفته برخی از آگاهان امریکا در قسمت تامین صلح وبهبود وضعیت امنیتی در کشور صادق نیست، به باور آنان اگر امریکا روی تامین صلح در افغانستان صادق باشد با فشار وارد کردنش به پاکستان، آن کشور میتواند گروه طالبان را با گفتگوهای صلح در افغانستان وادار سازد. بسیاری از افراد گروه طالبان در خاک کشور، از آن سوی خط دیورند فرمان میگرد.  ریاست امنیت ملی کشور هم چند روز پیش پس از بررسی چگونه گی حادثه قندهار گفته بود که شخص که جنرال رازق را آماج گلوله باری قرار داده است. مدت پنج دقیقه پیش از این حادثه تماس های از آن سوی خط دیورند را در یافته بود. وبسیاری ها هم بر این باور است که کلید صلح افغانستان به دست پاکستان وامریکا است، واگر این دو کشور بخواهد در کشور صلح تامین میشود.

برعکس، گروه طالبان همیشه برای پیوستن به مذاکرات صلح درکشور را،خروج نظامیان بین المللی از افغانستان عنوان مینماید. با این هم به نظر نیمرسد که گروه طالبان با خروج نیروهای بین المللی از کشور، با حکومت افغانستان مذاکره کند. چون گروه طالبان بیشتر توسط برخی از همین کشور ها حمایت میشود، به آسانی هم نمیشود آنها را به گفتگوهای صلح وادار ساخت.ودر سالهای پسین حکومت وحدت ملی هم بخاطر گفتگوی های صلح با طالبان بسیار کوشید ودر چهار سال این حکومت هم چندین نشست های داخلی، منطقه ای وفرا منطقه ای بخاطرگفتگوهای صلح در کشور انجام شد. وبرای پیدا کردن راه حل منازعه  بخاطر تامین صلح وثبات در کشور تلاش ورزید. این تلاش وگفتگوهای صلح تاحدی هم نتیجه بخش بوده است. وهنوزما درکشور چندین اجماع منطقه ای ونشست های بین الملی را شاهد بوده ایم، نشست کابل اسلام آباد، نشست چهارجانبه میان افغانستان، پاکستان، چین وامریکا، نشست تاشکند، نشست مسکو، نشست قزاقستان، نشست علمای دینی در اندونیزیا، عربستان سعودی، پاکستان، قطر، نشست چین، دور دور پروسه صلح کابل وغیره نشست های بود که حکومت افغانستان سعی می کرد با همکاری کشورهای منطقه ای وبین الملی اش طالبان ودیگر سایر گروهای تروریستی در کشور را وارد به مذاکره صلح را با دولت افغانستان نماید.

آقای کرزی همچنان گفت که نه دولت افغانستان ونه هم گروه طالبان برای صلح قید وشرط بگذارد. ویگانه هدف آنها در دست گرفتن اختیارات وملکیت خاک شان است. او با تاسف گفت که فعلاً چنین اختیاری را ندارد. حامد کرزی رئیس جمهور پشین افغانستان در مورد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان گفت که باید در این زمنیه تفاهم بین الافعانی صورت گرفته، لویه جرگه برگزار شود. ونماینده گان مردم افغانستان در این مورد تصمیم خود را اتخاذ نمایند.

اوج گفتگوهای صلح در کشور در حالی افزایش یافته است که نزدیک به یک هفته پیش در 26 میزان جنرال عبدالرازق فرمانده پلیس قندهار، در اثر تیر اندازی مرگبار در داخل مقام این ولایت که، جنرال سکات میلر، فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو، مقام های محلی آن ولایت حضور داشتند صورت گرفته جان باخت. ودر کنار این عبدالمومن حسین خیل آمر امنیت قندهار نیز جان باخته، والی قندهار همراه با دو سرباز امریکای وهمچنان یک عضو نیروهای ائتلاف زخمی این رویداد هستند.

پس از این رویداد گروه طالبان مسولیت این حمله را به دوش گرفته گفته است که این حمله توسط یکی از افراد با نفوذ شان بنام “ابودجانه” انجام شده که هدف آن ترور جنرال رازق و جنرال میلر بوده است.

چند روز پیش از این رویداد عبدالجبار قهرمان عضو پشین مجلس نماینده گان، وهمچنان نامزد این دور مجلس در حوزه هلمند، در اثر انفجار بمبی جاسازی شده در زیر کوچ اش نشیمن اش از بین رفته،  ومسوولیت این حادثه را هم گروه طالبان به عهده گرفت بود

طالبان گروهی است شناخته شده، که توسط برخی از کشور های منطقه حمایت میشود، از همین از همین خاطر در تصمیم گیری های شان استقالیت کامل نداشته وبه فرمان بادار های شان دست به حملات گسئترده در کشور میزند، وبا حمایت این کشورها بیشتر به ترور وشخصیت های با نفوذ وتاثیر گزار در کشور میزند. وتا حال ما ترور شماری زیاد از مقامات بلند ربته دولتی را شاهد بودیم که مسوولیت بیشتر اینگونه حادثات را گروه طالبان به دوش گرفته است. جنرال عبدالرازق فرمانده پشین پلیس قندهار هم یکی از شخصیت ضدی طالبانی بود، همیشه حرکت هایش بر ضد گروه طالبان بود.  پیش از این هم گروه طالبان چندین بار بخاطر ازبین بردن وی آستین بر زده بود، که تمام این حمله ها خنثی گردیده است.

همچنان محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان در سفرش اش به قندهار ضمن غم شریکی به اعضای جنرال عبدالرازق خطاب به پاکستان کرده گفت که توطئه شهادت جنرال رازق وهمراهان شا در آن سوی دیورند طرح ریزی شده او با تاکید از حکومت پاکستان خواست که عاملین قتل آنان را به خاطر مجازات به افغانستان بسپارد.

در گفتگو ها و نشست های بین المللی در مورد صلح افغانستان شماری از شخصیت های برجسته کشور، از جمله از محمد حنیف اتمر مشاور پشین شورای امنیت ملی میتوان نام برد که او هم در زمان مشاوریت اش وهمچنان پیش از آن هم در حکومت زمان حکومت گذشته که بعنوان وزیر داخله بود کار میکرد، در قسمت تامین صلح وثبات در کشور نقش اساسی را داشت.آقای اتمر سیاست مدار زیرک وبا تجربه بوده در قسمت جلب توجه بسیاری از کشور منطقه وفرا منطقه ای را در قسمت همکاری روی تامین صلح در افغانستان وهمچنین در جلب همکاری های اقتصادی ونظامی در کشور نماید او درقسمت جلب همکاری های بیرونی دست باز داشته. و در چندین نشست های صلح بین الافغانی، که در داخل وبیرون از کشور برگزار گردیده است، اشتراک نموده ودر تمام نشست ها وسفر هایش همیشه با دست پر وبا دستاورد های کلان به کشور بر میگشت.