بی توجهی به آثار ارزشمند فرهنگی ـ تاریخی ، کم ازانفجار دادن پیکره های بودا نیست

                                                                                                     نوشته ی : فروغی

       این که چند کاخ خراب شده را مرمت و رنگمالی می کنند خوب است ؛ اما

       وقتی به خاکروبه ها و دیوارهای روبه زوال اولین مدرسه و خاستگاه مولانای بزرگ بلخ می بینی ؛

      وقتی آرامگاه محقر و روبه نابودی ابوریحان بیرونی دانشمند شهیر شرق را نگاه میکنی ؛

     ووقتی قامت بلند منارتاریخی جام ـ قدیمی ترین و بلندترین منارآجری دنیا را نزدیک به خم شدن و فروریختن می بینی

…. ؛

عکس ‏‎Ismail Feroughi‎‏

عکس ‏‎Ismail Feroughi‎‏

عکس ‏‎Ismail Feroughi‎‏

     مرمت و رنگمالی کاخ های دارالامان و جبل السراج را نمایش سیاسی– تبلیغاتیِ بیشتر نمی پنداری .

      به نظر ات می آید که کسانی قصد دارند با  تردستی به چشمانت خاک پاشیده ، ترا همانند کودکی خوردسال فریب بدهند.

    به نظر ات میآید دستان سیاه ومرموزی برای نابودی تاریخ و فرهنگ تو به کار افتاده است .

              مگر چه فرقی وجود دارد بین نابود کردن تندیس های بزرگ بودا  توسط طالبان و بی توجهی و بی پروایی نسبت به حفاظت و مراقبت از آثارو آبدات تاریخی کشور توسط حاکمان طالب صفت کابل  ؟ 

      اگراین رهبرانِ گزافه گو ، حداقلِ باور و احترام را به مردم و فرهنگ مردم  می داشتند ، چرا طی این همه مدت ـ با در اختیار داشتن اینهمه قدرت و ثروت ، به حالِ این مدرسه ، مقبره و بناهای تاریخیِ ـ فرهنگی بیشمار ما دل نسوختاند ؟

     من و کسان دیگری مثل من باربار به این مهم پرداخته و مسأله را رسانه ای کرده ایم ؛ اما مثل اینکه گوش شنوایی نباشد ، همه مسوولین به جای توجه بر مرمت آثار و بناهای باستانی ، به جیغ ها و گزافه های شان ادامه داده ، فقط بدنبال حفظ و ادامه ی قدرت و به دنبال ثروت اندوزی و گروه بازی های شان بوده اند .

    بی توجهی و بی پروایی نسبت به حفاظت و مراقبت از آبدات ، آثار و ارزشهای باستانی – فرهنگی ، مشهود ترین دلیل بی علاقه گی به فرهنگ و مایه ی خجالت و شرم برای مسوولان حکومتی و مولتی میلیونران جهادی – مافیاییست .

   من به این باورم که با رهبران و سیاستبازان دروغگو ، فاسد ، گروه باز و پول پرست ، این کشتی شکسته هرگز به ساحل نخواهد رسید .          فروغی