عدل و مساوات

رسول پویان وطن که صحنۀ بازیگران صدرنگ است درام و فیلم و…

طالبان را فقط با زور میتوان شکست داد

     نوشته ی : اسماعیل فروغی      تحویلدهی پیهم پاسگاه ها وبیزهای…

آتاکسی و یا عدم تعادل 

اگر میخواهید بیشتر عمر کنید، ایستاد شدن بالای یک پا…

نجات وطن ضرورت تاریخی مبرم وتاخیر ناپذیر…

در افغانستان هر روزیکه میگذرد اوضاع بسوی بحران عمیق وخطرناک…

شمارۀ 64 سوسیالیسم کارگری

شمارۀ 64 سوسیالیسم کارگری نشریه سازمان سوسیالیست های کارگری…

تروتسکیسم بعنوان جنبشی فرصت‌طلب

(قسمت اول) کایریلوس پاپاستاورو/ آمادور نویدی تروتسکیسم جریانی فرصت‌طلب در جنبش کارگری است،…

استبداد سیمای زشت تاریخ و دیکتاتوران محکوم تاریخ اند

 نویسنده: مهرالدین مشید اقتدار فردی را بناید با اقتدار ملی به…

عظمت “لنین” تازه بر مردم آشکار می شود

نویسنده ”Hans Peter Brenner” منتشره در نشریه “یونگه ولت” آلمان ترجمه رضا نافعی ارسالی:…

شمارۀ 18 ماهنامه اعتراض

شمارۀ 18 ماهنامه اعتراض

بازی های بزرگ ستراتژیک

ص. ازهر افغانستان، میدان بازی های بزرگِ قدرت های نیرومند از…

قریشی با ژستی کوچه بازاری خواست برجنایات کشورش در افغانستان…

نویسنده: مهرالدین مشید قریشی وزیر خارجۀ پاکستان در شهر مولتای آن…

کاشت هنگ در افغانستان

نوشته کریم پوپل سومین نبات که با کوکنارمی جنگد هنگ یا انغوزه…

تجهیز افراطیت

رسول پویان دوباره مرکزجنگ است خاک پاکستان اگـر ز نـفـت کـنـنـد پــر…

نفاق

امروز از نفاق وطن در گرفته است  چون درد بی دوا…

اصل سوال: آیا پاکستان؛ مسلمانتر از پیامبر اسلام است؟

محمد عالم افتخار                                           (فشرده ای از یک نامه وارده) خواهری؛ با سواد…

دفاع مستقلانه یا تلاش برای بقای قدرت !؟

  نوشته ی : اسماعیل فروغی     حالا که امریکاییان ، پشت حکومت…

مستم به خدا مستم

رسول پویان از بـادۀ چـشــمانی مستم به خدا مستم از نـافـۀ زلـفـــانی…

کوتاه سخنانی دربا ره سیستم غیرمتمرکزوفدرالی

بعث بعدالموت وخوابهای کنجاره یی!!! نصیراجمد- مومند ۲/۶/۲۰۲۱م بامختصرمروربرتاریخ وواقعیت های عینی بوضاحت…

دادخواست به دیوان کیفری بین‌المللی برای جنایات انجام شده…

گزارش‌گران بدون مرز (RSF) به تاریخ ۱۱ جوزا/خرداد ۱۴۰۰، با…

چشم پر‌ نم

شد سال‌ ها به غربتم و چشم پر‌ نمم ای‌ میهن…

«
»

بیانیه وفراخوان

سازمان اتحادفدائیان کمونیست در مقابله با تشدید سرکوب واعدام زندانیان سیاسی

کارگران وزحمتکشان !

ایرانیان آگاه ومبارز داخل وخارج ازکشور!

احزاب سازمانها و نهادهای مدافع آزادی وبرابری !

 صدور حکم اعدام  یازده تن از دستگیرشدگان خیزش آبان 98وبی جواب گذاشتن مطالبات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه که اعتصابشان وارد دوازدهمین روزخود شد ه است وصدور احکام زندان و شلاق و بیگاری برای 42 تن از کارگران آذرآب،واعلام علنی مسئولین قوه قضائیه مبنی برسرکوب بیرحمانه اعتراضات مشابه آبان 98  پیش درآمد اجرای سیاست تشدید سرکوبگریهای رژیم جمهوری اسلامی است که ما پیش از این دراین باره هشدارداده بودیم واکنون این واقعیت مسلم برهمگان آشکارشده است ..

مطلعید که درآبان سال 98 خیزش عظیم توده های محروم وجان به لب رسیده ،جوانان بیکار ،کارگران معترض حقوق های عقب افتاده ،حاشیه نشینان بی شغل و بی سرپناه و  معترضین به دزدی واختلاسهای میلیاردی وابستگان بقدرت،  با سرکوب وکشتارددمنشانه رژیم مواجه شد.اما این کشتار وسرکوب نتوانست سکوت قبرستانی را برجامعه حاکم کند واعتراضات همچنان ادامه یافت  . شیوع ویروس کرونا هرچند درتداوم اعتصابات واعتراضان وقفه کوتاهی ایجاد نمود، اما اقدامات نابخردانه رژیم وناتوانی آن درمقابله با تبعات شیوع گسترده کرونا ازیکسو ونبود تامین اجتماعی  وامکانات مالی مکفی وناگزیری تلاش برای امرارمعاش ، خسارات جانی ومالی سنگینی را بر توده های زحمتکش مردم تحمیل کرده وآنها را تحت فشاراقتصادی وخسارات جانی ومالی بیشتری قرارداد.

درچنین شرایطی رژیم ناتوان ازتامین حداقل معیشت مردم، ازیکسو قرنطینه هارا برداشته واموررا بحال خودرهانموده است.وازطرف دیگر درهراس ازگسترش اعتراضات توده ای،  سیاست  سرکوب وایجادجورعب ووحشت درجامعه را تشدید کرده است. و تابه امروز نه تنها ازتعداد جانباختگان و زندانیان و سربه نیست شدگان اعتراضات آبانماه  آماررسمی ارائه نداده است، بلکه علاوه بر اعدامهای مخفیانه و کشتارهای زیرشکنجه درزندانها، اکنون علنا شروع به صدوراحکام اعدام  وزندانهای طویل المدت درباره آنها نموده است .و همزمان بیدادگاه های رژیم فعالین کارگری و معترضین به حقوقهای عقب افتاده را به زندان وشلاق و سایراحکام قرون وسطائی محکوم میکنند.وعلنا اعلام میکنند که هراقدام اعتراضی را بشدت سرکوب خواهند کرد.

ما اطلاعات موثقی داریم که رژیم علاوه برکشتارهای مخفیانه تاکنونی  ، صدوراحکام اعدامها وزندانهای طویل المدت بسیاری را دردستوردارد.

 با تمام توان باید درسطح داخلی وبین المللی درباره اقدامات وحشیانه وانسان ستیزانه رژیم به افشاگری و مقابله پرداخت .ماازاحزاب ،سازمانها وتشکلهای کارگری، ازسازمانها ومحافل مدافع آزادیهای سیاسی و مخالف اعدام وزندان و شکنجه، جدا میخواهیم نسبت به اقدامات سرکوبگرانه وکشتار مخالفین درایران اعتراض کنند .کمیته روابط بین الملی سازمان باید احزاب وسازمانها مترقی وانقلابی  وتشکلهای کارگری ومتحدین بین المللی خود را درجریان این سرکوبگریها قرارداده و از آنها بخواهد دراین زمینه اقدامات جدی بعمل آورند و افکارعمومی کشورخود را ازآنچه که درایران برسر طبقه کارگر ،آزادیخواهان و مخالفین  حکومت میاید، مطلع ساخته واعتراضات آنهارا نسبت به اقدامات سرکوبگرانه رژیم ایران برانگیزانند. ما همچنین  فدائیان کمونیست درداخل کشور وهمه فدائیانی را که به آرمانهای سوسیالیستی و آزادیخواهانه وانقلابی  پایبندند فرامیخوانیم تا ازطریق گفتگو وپخش شبنامه ها وتراکت ها درمحل کار وزیست، به آگاهی و بسیج افکارعمومی دراعتراض به  وضعیت موجود، یاری رسانند و بدون شک با مبارزه ای متحد درداخل وخارج کشور میتوان به ادامه  سیاست سرکوبگرانه و ددمنشانه رژیم مهارزد.

ما ازتمامی فراخوانها ی اعتراضی  جریانات وانسانهای آزادیخواه وانقلابی حمایت  میکنیم وضروریست هرجا که هستیم دراین اعتراضات شرکت نموده وسهم خودرا درحمایت از زندانیان سیاسی و فعالین جنبشهای اجتماعی اداکنیم .

شورای مرکزی 

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست 

هفتم تیرماه 1399