بمباران نوارغزه و کشتاربربرمنشانه مردم  فلسطین جنایت علیه بشریت است وآن راقویا محکوم میکنیم

 

رسانه های گروهی درجهان بيشرمانه در مورد ماهیت ادعای رژیم صهیونیستی كه فلسطينيها “خشونت طلبند و دست به خشونت زده و اين امر موجب درگيريهاي اخير شده است را !!” تكرار ميكنند و دروغ مي گويند ودر مورد خشونت و تجاوز ٧٠ سال اشغال غير قانوني و فاشيستي سرزمين فلسطين توسط صهيونيستها  آگاهانه سکوت اختیار کرده اند.

 

اين رسانه ها حتي برخلاف منشور سازمان ملل متحد كه به هر ملت تحت اشغال حق مسلحانه دفاع مشروع از خودرا به رسميت شناخته است ،تحريف وكتمان ميكنند و دريك جنگ نابرابر(بخوانيد سلاخي !)  محترمانه وبا چاشني مخالفت با “اسلاميت و خشونت “ و دامن زدن به اسلام هراسي جانب اسراييل “دمكراتيك و متمدن” را ميگيرند !

 

بمبارانهای بربرمنشانه و فاشیستی نوار غزه در چند روز اخیر ادامه کشتار و تجاوزیست که بیش از ٧٠  سال ادامه دارد. 

 

این آدمکشی اسرائیل باردیگر نشان میدهد که وی هرگز هوادار حتا دولت کوچک مستقل فلسطینی نیست و رسما درپی آن است که همه سرزمین فلسطین را درسته ببلعد.مردم را کشتار کند، بی خانمان نماید، بتاراند، تبعید کند و باقیمانده را درجامعه یهودی حل نماید. این ایدئولوژی دولت اسرائیل است، ایدئولوژی صهیونیستی، نژاد پرستانه و فاشیستی که راهنمای عمل اوست.

 

تعرض گسترده اخیر – توسط هواپیماهای شکاری، بمب افکنها و توپخانه سنگین – تا بحال دهها کشته و صدها تن از مردم غزه را مجروح کرده است. 

 

صیهونیستها کودکان را به قتل میرسانند، آگاهانه زیر بنای حیاتی مردم، پمپ آب و کارخانه برق و بیمارستان و مدرسه و مناطق مقدس مردم که پناگاه آنهاست را بمب باران، ویران میکنند، احساسات انسانی میلیونها نفر را مورد تمسخر قرار میدهند، تروریسم دولتی بکار میبرند و از طرف دیگر – بیشرمانه – مدعی اند که گویا « مشغول مبارزه بر علیه تروریسم هستند »! و یا برای حفظ « ارزشهای دنیای متمدن میجنگند!! » زهی بیشرمی!

 امپرياليسم آمريكا نيز  مشوق كامل اين بربريت لجام گسيختهً است و حمايت مالي و سياسي همه جانبه دولت دونالد ترامپ  به دولت صهيونيستي اسراييل عملا به معناي تاييد رسمي و آشكار همه جنايت عليه ملت فلسطين است.

 

حزب کار ایران(توفان) تجاوز صهیونیستها وامپریالیستها را به نوار غزه و کشتار مردم فلسطین را محکوم می کند واین جنایت را ضد بشری دانسته و معتقد است مسئولین آنرا باید در یک دادگاه خلقی جهانی به محاکمه کشید.

 

حزب کار ایران(توفان) ازاعتراضات نیروهای مترقی جهان علیه بمباران مردم فلسطین حمایت میکند وهمگان را فرامیخواند حملات افسارگسیخته و ضد بشری صهیونیستها رامحکوم واز مبارزه ملت فلسطین برای رهایی ملی دفاع وابراز همبستگی نمایند .

زنده باد همبستگی بین المللی با ملت فلسطین

حزب کارایران(توفان)

يكشنبه ١٥ ارديبهشت ماه ١٣٩٨