بشار اسد : دستهای فرانسه «بخون مردم سوریه آغشته است»

اسپوتنیک 18 دسامبر 2017

Images intégrées 1

تلاشهای فرانسه و دیگر کشورهای غربی برای متهم دانستن دمشق به مثابه عاملی که مسئول فقدان پیشرفت در گفتگوهای ژنو برای حل بحران سوریه بوده است، کاملاً نشان می دهد که این کشورها خودشان در امداد رسانی به تروریستها شرکت فعال داشته اند.

روز دوشنبه رئیس جمهور سوریه بشار اسد اعلام کرد که فرانسه و کشورهای دیگری که می گویند دور تازۀ گفتگوهای ژنو برای حل بحران سوریه به دلیل موضع گیری دمشق به شکست انجامید، پس از اینکه خودشان از تروریستها پشتیبانی کردند حق ندارند در این باره اظهار نظر کنند و سوریه را به باد انتقاد بگیرند. بشار اسد در مقابل روزنامه نگاران در دمشق اظهار داشت :

«در مورد آنچه به فرانسه مربوط می شود، کاملاً آشکار و شناخته شده است که این کشور در رأس کشورهائی واقع شده که از تروریسم در سوریه پشتیبانی کرده اند. دستهای فرانسه بخون مردم سوریه آغشته است، و این کشور حق ندارد در کنفرانس به اصطلاح سازماندهی شده برای صلح نقش منتقد را بازی کند. آن کشوری که از تروریسم پشتیبانی کرده حق ندارد دربارۀ صلح گفتگو کند. بیانیه هایشان نیز برای ما هیچ ارزشی ندارد. بیانیه هایشان پوچ و توخالی ست.»

 

پنجشنبۀ گذشته هشتمین دور گفتگوهای بین نمایندگان گروه های سوری در ژنو پایان یافت. خلاف همۀ انتظارات، نتیجۀ ملموسی بدست نیامد، نمایندگان دمشق و ائتلاف مخالفان سوری مستقیماً با یکدیگر گفتگوئی نداشتند.

وزیر امور خارجۀ فرانسه و فرستادۀ ویژۀ سازمان ملل متحد برای سوریه، استفان میستوری بر این باور بوده اند که دمشق مسئول فقدان پیشرفت در گفتگو ها بوده است.

بشار اسد در ادامۀ بیاناتش می گوید : «کاملاً معمولی ست که چنین چیزی را اعلام کرده باشند، علت این است که نمی توانند گروه هائی را متهم بدانند که از منافع آنان دفاع می کنند. بیانیه های منتشر شده توسط فرانسه و دیگر کشورهای غربی کاملاً نشان می دهد که این گروه ها بجای دفاع از منافع و سعادت میهن خودشان به حساب آنان دست به عمل می زنند»

طی گفتگوهای ژنو، نمایندگان دولت سوریه پافشاری مخالفان را برای برکناری رئیس جمهور بشار اسد ناپذیرفتنی تعبیر کردند. ولی مخالفان روی خواست خودشان پافشاری کردند. استفان میستوری فرستادۀ ویژۀ سازمان ملل متحد بر این باور است که طی هشتمین دور گفتگوهای ژنو یک «فرصت طلائی» از دست رفت.

 

لینک متن اصلی به زبان فرانسه در اسپوتنیک :

https://fr.sputniknews.com/international/201712181034381267-assad-france-syrie-negociations-critiques-soutien-terrorisme/

ترجمۀ حمید محوی