چرا «تورگنیف» با «داستایفسکی» ستیزه و اختلاف  داشت؟

سرگی میشنکوف ترجمه- رحیم کاکایی «داستایفسکی» و «تورگنیف» تقریباً هم سن و…

ویروس خزنده ی ویرانگر و خطرناکتر از بم اتوم

سلیمان کبیر نوری پیش تبصره: چه جالب شهره ی جهان شده است…

افغانستان در منطقه و جهان

در این مقطع زمانی تاریخ که جنگ ناتو به سرکردگی…

کی فراموش شود!

امین الله مفکر امینی       2024-20-02! کی فرامــــوش شود روزهای داغ نبـــــــرد درسنــگر که…

دلبرین عبدالفتاح علی

بانو "دلبرین عبدالفتاح علی" (به کُردی: دڵبرین عەبدولفەتاح عەلی بۆتانی)…

از کوچه های پرپیچ و خم  تبعید تا روزنه های…

نویسنده: مهرالدین مشید سخنی از تبعید و تبعیدگاه و تبعیدیان تاریخ قسمت…

دیالوگ

https://www.youtube.com/watch?v=j-Nr0pI5vJ4&ab_channel=dparsa

خلوت دل

رسول پویان نمـی پـرســد ز احـوال دل تـنـهـایی تـنهایم نمی داند کسی…

تا کی ز دستِ!

امین الله  مفکر امینی       2024-20-02! تا کــی ز دسـتِ  مـــلا و محتــسب کشیم عـــذاب شرم…

بازی های جدید استخبارات پاکستان و اختلاف فریبنده ی اسلام…

نویسنده: مهرالدین مشید در این روز ها گزارش هایی به نشر…

اجلاس دوحه هیاهویی پوچ

سیامک بهاری اجلاس دو روزه دوحه درباره بحران افغانستان به سرپرستی…

جمهوری متحد ضداستعماری عرب

دانیل (دَنی) شاو ــ پیش از سوم ژانویهٔ ۲۰۲۰ایرانی، ایرانی بود    …

زرع گندم در افغانستان

انواع گندم  در مناطق مختلف افغانستان پیشگفتار این کتاب برای چند منظور…

اسلام گرایان از نفی سیطره ی غرب تا نفی فرهنگ…

نویسنده: مهرالدین مشید نفی سیطره ی غرب را نباید با نفی…

انبیق یادها

رسول پویان صـدای بلـبـل آبـی و شـالـیــزارانم دوباره زنـده کند خاطـرات دورانم ز…

هیچ انسانی غیر مجاز نیست!

سیامک بهاری «اتباع غیر مجاز حق اجاره کردن خانه و ملک…

نزدیک به ۶۰ اجماع سازمان برای افغانستان – نشست دوحه…

که ۶۰ هزار اجماع هم برگزار شود – تا عنصر…

واهمه

از شكستن غرور واژه‌های تو  عطر باغچه هم شكست و قنارهای سركش…

نشست های جهانی و نبود اجماع سیاسی و بی پایانی…

نویسنده: مهرالدین مشید اجماع سیاسی در سطح ملی و بین المللی…

از بلند پروازی تا سقوط

عبدالصمد ازهر                 …

«
»

بذر عشق و همدلی

 

رسول پویان

مـردم بیچــاره را تـاکی غـریـق خـون کنید

کـوکـب بخت جوان و طفـل را وارون کنید

خواب راحت را زچشم خلـق دزدیدیـد لیک

تـرس طالـب را سلاح حیـله و افسـون کنید

آتش ظلم و سـتم هـرگز نمی گـردد خمـوش

گه بنام دیـن و گاهی بـا دیگر مضمون کنید

زیر نام ازبک و پشتون و تاجیک و هـزار

همچـو دلالان تجـارت بهـر نفـس دون کنید

می سـتیزیـد با بهارسـتان فـرهـنگ و هـنر

پیکـر عـلم و تمـدن را بـه چـه مـدفون کنید

آرزوی کودک و پیر و جـوان را می کشید

نـا امید و خسته از خاک وطـن بیرون کنید

زیــر نـام انـتـخــابـات طـویــل و فـتـنــه زا

جنگ قـدرت بهر چوکی و مقام افزون کنید

قصرهای تان پر از پوند و ریال و دالراست

طور معنی پشت سر، رو جانب قارون کنید

بـا فـریـب اجـنـبـی و نـقــشـــۀ هـمـســایگان

قوم را با قوم و خودی را بخود مظنون کنید

نیشخند و حـرف ناسـنجیده گفتن نا بجـاسـت

ذهـن را خالی ز خشم و عـقـدۀ ملعـون کنید

ورنه مثل داعـش و طالب با جنگ و سـتیز

قـریـه و شهـر و سـرا را بیشۀ هامون کنید

سـال ها ویرانی و جنگ و تباهی بس نشـد

گورخود را می کنید، گر باز شبیخون کنید

جـان مــردم در دل بحــران بــر لـب آمـده

خویـش را آزرده و بیگانـه را ممـنون کنید

گر سـران مملکت غـرق فـساد و فـتـنـه اند

ای جـوانـان کلـبـۀ ویـرانــه را مأمـون کنید

کـشــور مــا خـانــۀ اقــوام گـونـاگـون بــود

حـق اتبـاع وطـن را از ســتم مصـئون کنید

هرکجا گرپا نهی این خاک پاک میهن است

سجده ازشرق وجنوب وغرب تاجیحون کنید

بـذر عـشق و همـدلی پاشـید در خاک وطن

نغـمـه پـردازی بـه ســان بلبل مفـتـون کنید

کینه و بغض و عداوت را دراعماق وجود

بـا محبت، بـا صفا، از بیـخ دیگرگون کنید

از بـرای عــزت و آبـادی و عـشـق وطــن

خون خنجررا بشویید حسن را گلگون کنید

8/9/2014