بحران زایی های تازه ی امریکا

                                   نوشته ی : فروغی

       تهدیدهای نظامی یا تهاجم مستقیم امریکا بر سوریه ،  هدفی جز گرم نگهداشتن تنور جنگ و ایجاد بحران مرگبار دیگر در منطقه در قبال نخواهد داشت .

        ایالات متحده امریکا ، از زمان قرارگرفتن در مقام ” ابر قدرت جهان ”  ،  در زمانه های گونه گون و درنقاط مختلف جهان ، همواره به دنبال جنگ وبحران بوده است .

       از جنگهای ویرانگر کوریا و ویتنام تا بحران و جنگ در شرق میانه ، کشور های مختلف افریقا و امریکای لاتین ، عراق ، یمن ، سوریه ، لیبیا ، لبنان ، افغانستان و اوکراین ؛ در هر کجا و هر بحران ، نقش پای امریکا به وضاحت به چشم میخورد .

      در تازه ترین حوادث ، ایالات متحده ی امریکا آگاهانه برای ایجاد بحران های تازه ،  بسوی درگیری مستقیم با کشورهای ایران ، روسیه و چین در حرکت است که میتواند پایان هستی بشر را رقم بزند .

     از چین بخاطر هژمونی اقتصادی و تسلط روز افزون اش بر بازار های جهان در هراس است و از روسیه و ایران بدلیل توانایی های رزمی – سیاسی و ازدیاد روزافزون اعتبار منطقوی وجهانی شان ناراضی است .

     دولتمردان بحران ساز امریکا برای مقابله با هر سه کشور بهانه ها و دلایلی هم دست و پا کرده اند که نه تنها قانع کننده نیست ؛ بلکه حتا مضحک نیز است .

     بدون شک درگیری امریکا با هر سه کشور ، به زیان تمام کشور های جهان – بخصوص کشور محتاج وجنگ زده ی ما خواهد بود .

     از درگیری امریکا با ایران صدمات زیانبار و جبران ناپذیری به کشور و ملت واحد ما خواهد رسید .

    باساس اطلاعات موثقی که به رسانه ها و تحلیلگران مسایل جهانی رسیده است ، اگر ایران تمام خواستها و شرایط امریکا را هم بپذیرد  ، آن کشور را نمیتواند قانع نماید . امریکا تنها برای سقوط رژیم ایران – از هر راه ممکن – کوشیده و خواهان درگیری نظامی با ایران است  . شاید آغاز این درگیری حمله ی مستقیم به سوریه باشد ، یورش به یمن و یا تهاجم برلبنان …

    از قرار معلوم هزینه ی این درگیری ها را هم کشورهای ثروتمند عرب –  به ویژه عربستان سعودی – و اسراییل به گردن گرفته و به دونالد ترامپ تعهد سپرده اند .

    روزنامه ی کویتی ” الجریده ” که اخیرن بیشتر به این مساله پرداخته است ، در گزارشی به نقل از منابع بلندپایه ی ایران نوشته است که ، ” ایران نیز برای یک جنگ تمام عیار ” آماده می شود .

    و حالا در چونین وضعیت حساس و آشفته که جنگ افروزان امریکایی – اسراییلی میخواهند بار دیگر شرق و شرق میانه را در کام آتش جنگی بزرگتر از هر جنگ دیگر انداخته ، با فروش سلاح بیشتر ، کیسه های خود را پر و کیسه های شیخ های میلیاردر عرب را خالی نمایند  ، نیاز نیست تا دولتمردان افعانستان ، از جوانب درگیر مناقشات ، طرفداری نا سنجیده و مزدور مآبانه نموده ، ما را با مصایب بزرگتر دیگر مواجه سازند .

     ما به موضعگیری ملی ، خردمندانه و بیطرفانه نیازمندیم و دیگر هیچ .