بحران انسانی دریمنِ فراموش شده

     ( به بهانه ی عید قربان ) ــ نوشته ی : فروغی

    دراین شب و روز که میلیونها مسلمان جهان به بهانه ی ادای فریضه ی حج ، میلیارد ها دالرامریکایی را به کام خودکامه ترین دولت جهان یعنی دولت آل سعود ، میریزند ؛ از اثرحملات وحشیانه ی آن کشور به کشورفقیر یمنِ مسلمان ، بیش از دومیلیون کودک یمنی به سوء تغذیه ی حاد دچار شده ، در هر ده دقیقه یک کودک یمنی بر اثر بیماری وُبا  یا گرسنه گی جان میدهد .

عکس ‏‎Ismail Feroughi‎‏

عکس ‏‎Ismail Feroughi‎‏

عکس ‏‎Ismail Feroughi‎‏

    طوری که معلوم است از سال 2015 به اینسو ،  نه کشور ثروتمند عرب به سرکرده گی عربستان سعودی ، کشور کوچک و فقیر یمن را شب و روز از زمین ، هوا و دریا بمباردمان و ویران میکنند . در این مدت تمام زیرساختها ، سیستم آب و برق ، شفاخانه ها و محلات عام المنفعه همه ویران شده تاکنون بیش از شانزده هزار مسلمان یمنی ازجمله ده هزارغیر نظامی به قتل رسیده ، سه میلیون انسان آواره شده  وکم ازکم هشت میلیون کودک درگرسنه گی و تشنه گی حاد بسر میبرند .

   باساس گزارشهای موثق سازمانهای معتبر بین المللی ، علاوه بر دومیلیون کودک یمنی  که به سوء تغذیه ی حاد دچارشده اند ، بیش از هفت میلیون مسلمان دیگر یمنی از کمبود شدید آذوقه عذاب میکشند .

  آنچه شرم آورتر از همه برای شیخ های ثروتمند سعودی و عرب و جهان متمدن بخصوص حامیان امریکایی و اروپایی شان در قرن بیست و یکم میباشد ، فراگیرشدن بیماری مهلکِ  وُبا  در یمن است که تنها جنگ تحمیلی و نابرابر سعودی ها عامل آن است و هرروز صدها مسلمان بیگناه را در کام مرگ فرو میبرد .

  فشرده اینکه یمن از برکت بمباردمانهای پیهم آل سعود ( خادمین الحرمین الشریفین ! ) ، به یکی از بزرگترین و شرم آورترین بحرانهای انسانی روبرو است ــ  بحرانی که هرمسلمان ــ بخصوص زایران ارجمند ، در برابرعدالت الهی پاسخگوی آن خواهد بود .