مولانا عشقی برای وطن و زادگاه و مردم خود نه…

به بهانه ی پاسخی بر پرسشی اندرباب   نقد مولانای بلخ  نوشته…

شماره چهارم سال بیست و سوم گاهنامه محبت

شماره چهارم سال بیست و سوم گاهنامه محبت به…

مرور سطحی بر طرح سفارت امریکا که به تلویزیون طلوع…

تلویزیون طلوع یک سرخط خبری متحدالمال دارد که میگوید (…

درکنگینه زبان

جستاری : از دکتر حمیدالله مفید سخن شصت وپنجمین تنوین وکاربرد آن…

کیستی، چیستی، چراستی...؟

نوشته ی محمد عثمان نجیب                           خدا زندان نه دارد یک دوست خوب…

د دوحی د سولې هوکړه، او څو عملي وضاحتونه!

لیکنه:  قاضي نجیب الله جامع۱. د افغانستان د حکومت او…

خیانت نعمت الله شهرانی در تصویب قانون اساسی نتایج منفی…

توصیه ی مهم! محمد عثمان نجیب مقرری آقای ریاض جوان فرمایشی آمده…

پاسخ به برخی سؤالات و انتقادات دربارهٔ سند تحلیلی

عمده بودن محور مبارزهٔ ضدامپریالیستی در مرحلهٔ کنونی به‌چه معنا…

نگاهی به یک حدیث و برگردان یا ترجمه جعلی آن

نوشته دکتر حمیدالله مفید  چندی پیش در برخی از رسانه های…

نه دولت صلح می خواهد و نه طالبان

   نوشته ی : اسماعیل فروغی      جارزدن بی ترس و تشویش رییس…

شام غم در نیمروز

شام سیاه در ادبیات فارسی نمود غم واندوه است .…

عارف بمانید فرزندان وطن

حال دلی به بهانه ی پاسخ گفتن به نامه ی…

ترنم های بی نمکی از من

محمدعثمان نجیب  اشک و‌ خونیم و دود و آتش  اسیریم،  اسیر بی خرد…

دور دوم گفت و گو های قطر مرحلۀ دشوار و…

نویسنده: مهرالدین مشید مردم افغانستان فقط صلح می خواهند و  صلح…

شمارۀ 13 ماهنامۀ اعتراض

شمارۀ 13 ماهنامۀ اعتراض

گفتار حقوق بشر

چهار گفتار پیرامون حقوق بشر https://youtu.be/X60J3pd4778 https://youtu.be/v1HM0kHX930 https://youtu.be/3BBWSUdYjXs https://youtu.be/ezyTCvbU688

ترامپ استثناء نیست، محصول وضعیت کنونی جهان و آمریکاست 

بیانیه حزب کار ایران (توفان) "اگر انتخابات چیزی را تغییر میداد…

از دریچه ی بی در من

محمدعثمان نجیب  تو شام کدام سخنی تو شعر کدام دهنی نه هم سخنی…

امید و پایداری

رسول پویان صلح امریکا و پاکسـتان بسـی ننگین بُوَد سلطۀ طالب به…

در آستانه ی همایش تسلیمی افغانستان به پاکستان! 

سلیمان کبیر نوری ای وای مردم!  موفقیت تصامیم در دوحه، موفقیت پروژه…

«
»

بانوی میهن

به استقبال از هشتم مارچ روز جهانی زن

بانوی کشور من کاش توانم بکشم
با قلم قصهء از عالمِ از رنج ترا
حال و اوضاع خراب و بسی بغرنج ترا

بانوی کشور من؛

رنجت امروز نه تنها جنگ است
قرنها شد که تو در آتش زن بودن خود میسوزی
گهی بفْروشندت
گهی در «بد» بدهندت
به دلیلی که تو نادان و ذلیلی

بانوی کشور من

مرد ترا هیچ شمرد
نه ترا مادر خواند
نه ترا همسرو یا خواهرخویش
نه ز یک بردهء بیش

نه ز دین و نه زدولت به تو خیری برسید
مرد وقانون وطن دشمن جان تو شدند
درپی ای تحقیرت
درپی ای محو وتوان تو شدند

بانوی کشورمن؛

کوه غمهای ترا من نتوانم
که ز تو دورکنم
با قلم ازتو جدا و ز تو مهجور کنم

تو اسیر بسی از جاهل عصری
گهی آتش بزنندت
گهی در چهرهٔ شوهر شده
گرگان درنده بدرندت

بانوی کشور من

جنگ ترا نیز شکست
خورد و خوارت بنمود
بسی زارت بنمود
درتگدی سر هر جاده شدی
صبح تا عصر خدا
ز پی یی لقمهء نان
خسته وآن همه ایستاده شدی

بانوی کشور من؛

روز «زن» ، روز تراعالمی تجلیل کنند
در همه عمر اگر روز خوشی داشته ای
وهمآن لحظه ایکه نیک تو پنداشته ای
پس همان لحظه و روز تو مبارک باشد

مهرو مارچ ۲۰۲۰