بازهم اخبار جنگ وکشتار فرزندان مردم 

با سقوط نظام جمهوری اسلامی بدست طالبان ارایش ساسی ،…

لشکر‌کشی جنایت بار طالبان به پنجشیر و اندراب ها

نویسنده: مهرالدین مشیدطالبان پاسخ جنایات شان را زود خواهند گرفت لشکر…

مادر

                               در شعله های کینه زنان را بسوختند                                 چشم پسرندید که این…

افسانه جوانمرد قصاب

نوشته کریم پوپل در ولسوالی بلخ شریف زیارت وجود دارد که…

استقبال از محب در دانشگاه اکسفورد!

با وجود مخالفت شمار زیادی از افغانهای مقیم در بریتانیا…

قاتلان زن ستیز

رسول پویان صلح ننگین قطر بیداد کرد قتل عـام خلق را بنیاد…

اطلاعیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

بنام خداوند حق و عدالت هم مسلکان عزیزو دوستان و علاقمندان…

از شمس النهار تا نشريه شريعت طالبان

میرعبدالواحد سادات 1 افغانستان در شرق و اسيا در رديف محدود…

گروهِ بی سر و پا

گروهِ بیخرد و وحشی و خونخوارهء بس خوشی از مردم ما…

Taliban Extends their Survival through Spreading Terror and Continuation of…

Fateh Sami (written, edited & translated) Date: 8/05/2021 Afghanistan is a Safe…

زندان چادر

زندان چادری مگو طالب حجاب زن خورشید کی نهان بشود در…

فر مان چادرى

نوشته نذير ظفر خيزد   تعفن   از سر  فرمان …

مادر

مادر، تویی هماره به فکر بقای من در زندگی تو خوبترین…

زن ستیزها

در تقبیح از عمل غیر انسانی و زن ستیزانهء گروه…

سکوت جهانیان و رنج های بی پایان خبرنگاران افغانستان

نویسنده: مهرالدین مشیدطالبان دشمنان انسان و انسانیت و دشمنان آزادی…

جاسوس

ملا انصاری و فتوای ختنه ء  بار دوم برای جوانان…

درباره لنین و بلشویک‌ها

روسیه در سایه: هِربرت جورج وِلز/ آمادور نویدی «من به کتاب چهارده…

نوستالژی انقلاب در عصر انقلاب هراسی 

انقلاب،- شورش، کودتا، یا آینده گذشته مذهبی نیست. آرام بختیاری انقلاب شکل…

عید

بخشای که عید آمد ،جامی ز کرم ساقی تا دور شود…

رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها ۲۰۲۲

دوران جدید قطب‌بندی برای جهان و رسانه‌ها بیستمین ویرایش رده‌بندی جهانی…

«
»

بازیهای انتحاری

رسول پویان

بازی های انتحاری باز افـزون می شود

چـون پـلان ب امـریکا بـیـرون می شود

صلح امریکا وپاکستان از بنیان خطاست

نرم نرمک برملااهداف مکنون می شود

فتنه هـای باطل و مـرمـوز را خنثی کنید

طالبک بـازیچـۀ شیطان ملعـون می شود

طالـب جـاهـل شـده تـا بسـتـر افـراطـیـت

انتحـاری بـا پـلان تازه مصئون می شود

داعـش مـزدور دالـر زیـر ریـش طالـبـان

عـامـل هـر انتحاری و شبیخـون می شود

دختران از مکتب وتعلیم محروم گشته اند

نوجوانان پسر هم غرق در خون می شود

درسگاه نـونهـالان را بـه آتـش می کـشـند

انتحـار و انفجـار کـور مضمـون می شود

مرکـز افـراطیون گردـیده خـاک پاک مان

جهل افراطی بترازچرس وافیون می شود

تاکه ظلم ووحشت وکشتارِطالب حاکمست

جویهای خون هرسو رود جیحون میشود

عـقـده و تبعـیـض و کین طالبانی در وطن

دردورنج وسوگ بی پایان وطاعون میشود

گر نمالید پوز گرگان را به خاک تیره زود

خـلـق میهـن لـقـمۀ خـام دد و دون می شود

طالب از دوران سنگ و غـار تاریک آمده

با سرِهمچون کدو درخاک مدفون می شود

عـقـل و تـدبـیـر و پـلان پـایـداری گـر بُـوَد

این شب تاریک روزی صبح میمون میشود

20/4/2022