قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

قسمت سوم عدالت قضائی وتأثیر آن برامنیت جامعه وعدالت اجتماعی:      واقعیتیکه من…

دینی گُم شده با عالمانی جنایت پیشه

قسمت دوم مردی که خاتم پیامبران بود به عربی سخن می‌گفت…

ِ شرم تان باد دکان داران‌ِ وجدان فروش 

من در جمع کاندیدان مطمح نظر آمریکا برای جاسوسی بودم…

نگرانی جمعی درآستانه کنفرانس صلح استانبول! 

عبدالاحمد فیض درآستانه همایش بین المللی درمورد بحران افغانستان که به…

نفس دلربا

رسول پویان نوای طبله وسیتاروچنگ وپازیب است بدان هارمونیه بانگ نای ترکیب…

شمارۀ 16 ماهنامه اعتراض

شمارۀ 16 ماهنامه اعتراض

تَنِ میهن به مرحم احتیاج است

     با میهن باش این راه عِلاج است من بر…

طرح پشنهادی درباره نظام فدرالی در افغانستان

محمدعوض نبی زاده بنابرخصوصیات اجتماعی و فرهنگی, ترکیب قومی…

شورای امنیت جواب داد !

آمریکا مذاکرات غیرمستقیم با سپاه پاسداران درباره برجام را سازنده…

رویای شیرین

رسول پویان مگـردان تلخ یارب کام رویاهـای شیرین را خیال آمیز تر…

سیمرغ سیمین تن رویا های من

نوشته‌ی محمد عثمان نجیب             بخش…

میترا نور و من قمر میترا

     سلسله‌ی‌‌ داستان تخیلی مرتبط به سه ده سال و اندی                 نوشته‌ی…

نشست استانبول میزبان امیدها و قافلۀ آرزو ها

نویسنده: مهرالدین مشید استانبول فرصتی استثنایی؛ اما چالشی فراتر از عبور…

یک رویداد بزرگ تاریخی و یک پیام خوش برای…

سلیمان کبیر نوری  امروز؛ انگلیس و امریکا، خوشبختانه!، دریافته اند که…

مکثی بر دو نگارش محترم بهرمان نجیمی در گزارشنامه…

به قلم دکتور جهش خوشایند است که صفحات رسانه های اجتماعی…

چرا خرافات؛ تعین کنندهِ جنگ و صلح و حاکمیت و…

محمد عالم افتخار بدون «حس کنترول بر محیط زیستی» در بشر؛…

سیزده بدر

رسول پویان طرف صحرا وچمن سیزده بدرآمده است هـمه جـا بـوی گل…

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

قسمت دوم روند بی عدالتی را تنها به محکمه وقاضی  نسبت ندهید: منبع…

بهسود جلوه گاه مظلومیت و تبعیض 

در افغانستان شعله‌های آتش جنایت نشأت گرفته از جهل حاکمیت…

عمده ترین عوامل سقوط حاکمیت دموکراتیک خلق افغانستان

در راستای مبارزات آزادی خواهی در مسیر جنبشهای ملی دموکراتیک…

«
»

او هم در جهادش اشتباه کرده است

احمد ولی مسعود پس از سفر پاکستان ضمن دیگر حرفهای نیک نسبت به ان کشور گفت سیاست پاکستان نسبت به افغانستان تغییر کرده و سیاستمداران ان معترف اند در گذشته اشتباه کرده اند حالا قرن ۲۱ است  و سیاست پاکستان در مورد افغانستان تغییر کرده است .

پاکستان نسبت به افغانستان چه کرده بود که اشتباه کرده بود ؟

پاکستان جهاد علیه افغانستان را زیر نام جهاد افغانستان دفاع پاکستان راه انداخت وآغای مسعود مجاهد بود پس او هم در جهادش اشتباه کرده است .

پاکستان گروه های تروریستی و تخریب کار را بنام جهاد به کشور ما گسیل می داشت که آقای مسعود هم زیر نام  جهاد می جنگید .

استراتژی پاکستان در مورد افغانستان ویرانی این کشور از لحاظ سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و نظامی بود و هست که نیروی عملی برای این استراتژی افِغانهای بودند که جهاد می کردند و الان طالبان هستند آقای مسعود فردی از همین  افغانها بود .

پاکستان در طول چهل سال جنگ در پی آن بوده است تا  دولت نیرومند در همسایگی شرقی اش وجود نداشته باشد واغای مسعود مربوط به تنظیمی بود که همه اساسات دولت داری را در هم شکسته و یک دولت ضعیف و ناکام را در افغانستان ایجاد کرد که آرزوی پاکستان همین بود .

پاکستان سررشته جنگ امروز را با حمایت و تقویت طالبان در اختیار دارد پس تغیر سیاست پاکستان در کدام کنج و کنار استراتژی های آن کشور رخ داده که اغای مسعود مانند زمان جهاد بار دیگر به پاکستان تمایل نشان می دهد واز عقب تریبون ها به تبلیغ آن می پردازد .

پاکستان از سیاست تفرقه و نفوذ در افغانستان رو بر نگشتانده است ازهمین سبب با دعوتهای انفرادی سیاستگران در تلاش توسعه همین تفرقه است کجای این سیاست آقای مسعود را گرویده خود ساخته است .

پس اگر پاکستان اعتراف به اشتباهات چهل ساله می نماید سران ورهبران جهاد که وسیله دست پاکستان بودند از عمل شان ندامت کرده به اشتباهات شان اعتراف کنند و از فجایع تحقق داده شده در حق مردم عفو بخواهند.

وقتی میتوان به ادعای تغییر سیاست پاکستان باور کرد که :

روابط دولت با دولت را بهبود بخشد واز شبکه سازی سیاسی رابطه دولت با فرد که رنگ و رخ تفرقه و نفاق از آن نمایان است صرف نظر کند .

تمام پایگاه های تربیت تروریستی علیه افغانستان را مسدود سازد .

در ظاهر ودر باتن از حمایت جنگ و جنگ افروزان رسمآ دست بردارد .

دفاتر طالبان را در خاکش مسدود نماید .

فعالیت شوراهای کویته وپیشاور  وزیرستان را قطع نماید .

از  انداخت های راکتی وتوپچی بر مناطق سرحدی دست بردار شود .

گروه های صادر کرده تروریستی را از افغانستان برگرداند .