امریکا از جنگ با ایران سود نمی برد

                        نوشته ی : فروغی

          سرنگون کردن پهباد نظامی امریکا توسط ایران ،  نشانه ای ازآسیب پذیری توان نظامی امریکا در جنگ احتمالی مقابل ایران در منطقه می باشد .

          هرچند امریکا به یاری دوستان قدرتمند منطقه ای اش اسراییل و عربستان سعودی ، شاید بتواند در یک حمله ی برق آسا عمده ترین ایستگاه های رادار ، پایگاه های موشکی و هسته ای ایران را تخریب نمایند ؛ اما ازینکه شخص دونالد ترامپ و تراست ها و کارتل های بزرگ امریکایی از حفظ حالت تشنج با ایران بیشتر سود می برند تا جنگی تمام عیاربا آن کشور ، مانع آن حملات برق آسا و جنگ تمام عیار شدند .

         ترامپ همچون تاجری کهنه کار بخوبی میداند که تنها با سیاست ایران هراسی – شیعه هراسی است که میتوانند سلاح های انبارشده در زراد خانه های شان را ، بر رهبران و شیوخ جاهل سعودی – اماراتی و دیگران به فروش برسانند نه با سقوط رژیم آخوندی ایران .

        امریکاییان این را نیز میدانند که هجوم امریکا بر ایران فاجعه به بار خواهدآورد – فاجعه ای که در ان نه تنها ایران و کشورهای نفت خیز عربی خواهد سوخت ؛ بلکه تمام کشورهای منطقه ( بخصوص همسایه گان ایران )  ، اروپا ، امریکا ، اسراییل و کل جهان با صدمات و خسارات زیانباری روبرو خواهند شد .

       افعانستان در مقام همسایه ی شرقی ایران در حالیکه چندین پایگاه نظامی امریکا را در خود جا داده است ،  در صورت وقوع جنگ ، میدان گرم مبارزات خونین میان دو دشمن خواهد شد و امریکا به هیچصورت توان مقابله با جنگجویان منطقوی و محلی را نخواهد داشت . امریکا نمی خواهد در پهلوی طالبان ، زمینه ی مستقیم صف آرایی لشکر فاطمیون را نیز در برابر خود مساعد گرداند .

      آنچه به ما اهمیت دارد این است که ، رهبران افغانستان که خود به آشفته حالی بی مانندی مواجه استند ، نباید به هیچ قیمتی زیر تاثیر و فشار کمک های حیاتی امریکا ، شامل جنگ خانمانسوز تازه ای شده ، ملت عذابدیده ی ما را با عذاب های تازه ای رو برو نمایند  .