افغانستانِ پس از صلح با طالبان ؟!

                               نوشته ی : فر وغی

عکس ‏‎Ismail Feroughi‎‏

         نتایجِ توافق میان امریکا و طالبان بزودی اعلام خواهد شد .

         رییس جمهورغنی حالا بخواهد یا نخواهد ، امریکاییان طالبان را به حیث یک قدرتِ برتر برسمیت شناخته و زمینه ی حضور قدرتمند آنان را در حکومت آینده میسر خواهند نمود .

         رییس جمهورغنی نباید فراموش نماید که درقدرتمند ترکردن این آدمکشان ، برادر خواندن های ایشان و سَلَف شان آقای حامد کرزی و حاتم بخشی های شان در آزادکردن صدها طالب جنایتکار از زندان ها نیز نقش برجسته داشته است .

        طوری که معلوم است طالبان ظاهراً قادر شده اند امریکا را به قبول بسیاری خواسته های شان – حتا تاسیس دوباره ی پایگاه رسمی قدرت شان درقندهار ( شاید بازهم  زیرنام امارت اسلامی ) ، مجبور نمایند . از نظر امریکاییان دیگر طالبان نه تروریستان آدمکش ؛ بلکه مستحقین بِلا منازع حکومتداری و شرکای قدرتمند دولت در افغانستان میباشند .

        اما طوری که همه میدانند با شریک کردن طالبان درقدرت ، کشتی شکسته ی افغانستان به ساحل امید نخواهد رسید .

       افغانستانِ پس ازصلح با طالبان ،  همچنان کشوری بی ثبات و وابسته خواهد بود و دولتی قومگرا تر و یکه تازتر ازامروزخواهد داشت .

       هیچ ازاحتمال دورنیست که امریکاییان , حکومت مضحک و ناکاره ی دیگری شبیه به حکومت وحدت ملی با شرکت طالبان و دست پروردگان دیسانت شده ی شان     ( آقایون حامدکرزی ، محمد اشرف غنی ویا کسانی دیگر ) ایجاد نموده ، بروی گرده های مردم سوار نمایند .

       با حضور و هجوم هزاران طالبِ چپلک به پا  در شهرها و قرار گرفتن آنان در کنار یا در برابر قوای مسلح موجود  و موازی با آن با حضور پررنگ تر پایگاه های مخوفِ اطلاعاتی – جنگی امریکا در افغانستان ، هم رقابت ها و تنش های گروهی – قومی تشدید خواهدشد و هم رقابتهای منطقوی – بین المللی .

       در نتیجه ، با ادغام طالبان در بدنه ی حکومت ، ما نه تنها به امنیت و صلح دست نخواهیم یافت ؛ بلکه استقلال نیم بند و نسبی خود را نیز از دست خواهیم داد .

       نبود نیروی بازدارنده دربرابر این پلان شوم ، تحقق آن را آسان و مسجل کرده است . نه جهادی های پول پرست که همه در اندیشه ی ثروتهای میلیونی بادآورده ی خویش اند ، نه گروههای ناتوان ملی و وطندوست و نه مردم به خواب رفته ی کشور ، هیچکدام تاهنوز نیت ندارند تا در برابر تحقق دوباره ی تحجر طالبی و پلان شوم امریکاییان صف آرایی نمایند .