اعلامیه وحدت خواهان

امروز بیشتر از هر برحه ای  دیگری بحران فراگیری جامعه افغانستان رادربرگرفته است،   بر مصداق این گواه مندی , مبارزه مشترک تمام نیروهای ترقی خواه، ملی و عدالت پسند افغانستان  یک وظیفه تاخیرناپذیر همه وطنپرستان ترقی خواه ودل سوز به حال ملت درماتم نشسته مااست.

برپایه چنین ضرورتی رهبران حزب متحد ملی افغانستان، حزب مردم افغانستان و حزب ملی ترقی  وطن  در جوزای سال 1395 هجری به تفاهم رسیدند تا حزب واحدی را تشکیل بدهند , در حقیقت این اقدام  , گام بسیار با اهمیت تاریخی در جهت همگرائی تلاشهای وطنپرستانه عده کثیری از جان بازان وطن است که از جانب مردم ما  مورد استقبال فروان , قرارگرفت.

دراین میان متاسفانه ازجانب عده ای ازانگشت شماری از کادر های رهبری  حزب متحد ملی , در خارج از کشور ,  در جهت توسعه وتحکیم امر وحدت ,  تزلزل ودودلی رونماگردید. این وضع موجب شد تا  اکثریت از اعضای  سازمانهای شورای اروپای حزب متحد ملی توام با یک نهاد فرهنگی و یک سازمان سیاسی , عکس العمل درست واصولی را در همخوانی  با منافع جنبش ومردم انجام دهند .

 با درنظرداشت حساسیت مهم و بی نهایت ضروری  لحظه کنونی، در این برهه حساس حیات مردم ونهضت ترقی خواهانه کشور،  ما جمعیت وحدت خواهان  قد بر افراشتیم تا  دربرابر کجروی ها  و کج فهمی ها , مواضع اصولی اتخاذ نموده وجریان وحدت  خواهی تمام نیروهای ترقی خواه ، ملی و وطنپرست را حمایت نمایم .  بناء اکثریت اعضای شورای اروپایی حزب متحد ملی افغانستان ,   حزب همبستگی مردم سعادتمند افغانستان و شورای سرتاسری پیام اوران صلح افغانستان ( موج نوین )    , موضع  خودرامبنی برپیوستن به پروسه وحدت روشن  و بیدون ابهام وضاحت بخشیم .

 شورای حزبی شهرلندن ، شورای حزبی شهر بیرمینگهم ، شورای حزبی شهر لیبزیک  وشورای حزبی اتریش  حزب متحد ملی افغانستان در تفاهم و همکاری نزدیک با عده از شخصیت های سیاسی موثر از سایر سازمانهای سیاسی ؛ بویژه خواجه محمد صدیقی ریس حزب  همبستگی مردم سعادتمند افغانستان  که در 20 ولایت کشور و 7 کشور اروپای شورای های  حزبی خود را دارند  یکجا با  تاج محمد فعال ریس نهاد فرهنگی موج نوین  افغانستان بعد از بحث و گفتمان های فراگیر، همه جانبه، دوامدار ومستدام که بین همه اعضای شورای اروپائی، بویژه بعد اغاز پروسه وحدت احزاب برادر ؛ حزب متحد ملی افغانستان، حزب مردم افغانستان و حزب ملی ترقی وطن  افغانستان بعمل اورده بودند،به نقاط نظرمشترک رسیدند.

درپی مباحثات مسئولانه  و مستدام که طی ماه های اخیر صورت پذیرفت  اکثریت مسولین  از رفقای وحدت خواه حزب متحد ملی افغانستان در اروپا، حزب همبستگی مردم سعادتمند افغانستان، نهاد فرهنگی پیام اوران صلح افغانستان ( موج نوین )  و عده از شخصیت های موثر سیاسی دیگربه این نتیجه رسیدند که بخاطر تحقق وحدت سالم و رفیقانه و احیای مجدد خانواده بزرگ حزبی ازیک سو و بخاطر تحفظ ,  صیانت و پاسداری از منافع کلان ملی در کشور بحران زده افغانستان، همه واحد های اولیه حزبی شامل پروسه وحدت شده و ادغام تشکیلاتی خویشرا با حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان اعلام نمایند . با درک مسولیت بسیار بزرگ و خطیر تاریخی بخاطر رسیدن به یک اینده روشن و نجات افغانستان از گرداب ماتم و بحران ودرنتیجه جر و بحثهای دوامدار و مسولانه همه اعضای حزب که در توالی زمان انجام پذیرفت، در فرجام شورای ها ی متذکره با اتفاق آرا همه مسولانه وبا شهامت با این ادغام خویش بخانواده بزرگ خود در برابر سوال بسیار سنگین و تاریخ مسولانه پاسخ دادند .

مامسئولین حزبی وشخصیتهای موثر از جریانهای متذکره , درپای این اعلامیه تعهد میسپاریم، و معتقدیم که برای تحقق آرمانهای انسانهای رنجمند، تکیده و دردمند افغانستان دربرهه کنونی، یکی شدن و تشکیل خانواده بزرگ حزبی نه تنها یک امر بدیهی بل یک مسولیت بزرگ اخلاقی است .ما  درین راه مسولانه ,  با شهامت و اگاهانه گام نهاده و در تصمیم خویش برگشت به عقب رامنتفی میدانیم. این اعلامیه علاوه براینکه از جانب عده کثیری از اعضای حزب متحد ملی افغانستان در اروپا  و داخل کشور , مورد حمایت و پشتیبانی قرار گرفته، شخصیت های ذیل در خط این اعلامیه خود را متعهد میدانند.

 1 – رحیم حبیبی عضو هیت اجراییه حزب متحد ملی افغانستان، عضو کمیسون شورای انسجام برای وحدت در اروپا و ریس شورای انگلستان حزب متحد ملی

 2 – تورنجنرال ارکان حرب محمد داود عزیزی عضو شورایعالی حزب متحد ملی از بیرمینگهم

 3- صالحه غفاری عضو شورایعالی حزب متحد ملی و از  کمیته حزبی اتریش

 4 – میراجان شهابی عضو شورایعالی حزب متحد ملی و عضو هیت اجراییه شورای اروپای و مسول کار با سازمانهای سیاسی- اجتماعی در اروپا .

5  – محمد ابرار خالقی عضو شورای عالی حزب متحد ملی ,  عضو هیت اجراییه شورای اروپای و ریس کمسیون اسناد و ارتباط شورای اروپای

 6– محمد انور قاطع  مسول کمیسون تشکیلات شورایاروپای  , عضو شورایعالی حزب متحد ملی و عضو هیت اجراییه شورای اروپای

 7 – انجینیر نور محد سلطانی عضو شورایعالی خزب متحد ملی و مسول کنترول تفتیش و نظارت شورای اروپایی

 8- بانو هما سلطانی عضو هیت اجراییه شورای اروپایی و مسول بخش امور زنان

9 – سلیم کارگر مهماندار  عضو شورایعالی حزب متحد ملی و سابق ریس شورای حزب  متحد ملی در ناروی

 10- عبدالبشیر کامه وال عضو شورایعالی حزب متحد ملی  از شهر لیلی  ستاد هالند

11 – نور محمد دلدار بیگ عضو هیت اجراییه حزب و ریس سابق  شورای ولایتی حزب در کابل ؛ فعلن مسول شورای حزبی شهر لیبزیک جرمنی

 12 – بانو انیسه دلدار بیگ عضو شورایعالی حزب و عضو کمیته حزبی شهر لیبزیک

 13- گلاب الدین خسروی  پیلوت طیارات جنگی میگ 21 , عضو شوررای اروپای حزب و معاون کمیسون تفتیش و کنترول شورای اروپایی

14 –. صالحه کامه وال عضو شورایعالی حزب متحد ملی  از شهر لیلی ستاد هالند

15 – دگروال عبدلقیوم خان صافی سابق ریس حزب متحد ملی در پشاور

16 – محمد اتل شمس عضو هیت اجراییه و معاون اول شعبه تشکبلات شورای اروپای

17 – محمد حسن منصوری عضو شورای حزبی لندن

18 – سید سعدی صافی عضو کمیته حزبی لندن

19 محمد وسیم بابه خیل عضو کمیته لندن

20 – شاکر اسلمی عضو شورای حزبی شهر لندن

کادر ها و مسولین  ازحزب  همبستگی مردم سعادتمند افغانستان:

1 – خواجه محمد (صدیقی) ریس حزب همبستګی مردم سعادتمند افغانستان

2 – محترمه تمنا(خوشیوال) عضو شورای عالی ،معاون و منشی شورای جوانان حزب همبستګی مردم سعادتمند افغانستان

3 – امان رومان عضوی شورای عالی و منشی شورای کشور دنمارک است

4 – محترم جعفر (فضلی) منشی شورای جوانان حزب

5 – محترم جلال بلخی  منشی شورای شهر لونیبورګ جرمنی

7  – محترم اصغر (لغمانی) منشی شورای هامبورگ

8 – مجترم ولی  منشی شورای شهر دوغولینګبورګ دنمارک

9 – محترم سارنوال عبدالرسول  منشی شورای شهر فرانګفورت

10 – محترم شیر (کلکانی) منشی کشور بلژیک

.11- محترم نورمل (صدیقی) منشی شورای کشور ایتالیا

12 – محترم فواد خلیلی منشی شورای شهر دورد مون جرمنی

13 – ایمل فقیر منشی شورای شهر شوندوف جرمنی

14 –زمری منشی جوانان شهر اونی بورگ جرمنی

15 – ذبیر  حسین مسول کمیته اجتماعی حزب در شهر لونی بورگ جرمنی

16 -ازمری احمدی منشی شورای جوانان شهر لونیبورګ جرمنی 15.ذبیر مسول کمیته اجتماعی شورای لونیبورګ جرمنی

17 -رامش رحیمی معاون شورای هامبورګ جرمنی.

18 – خالد شیر زاد مسول مالی شورای شهر لونی بورگ جرمنی

19 – سید نورشاه هاشمی مسول کمیته اجتماعی شورای جوانان  شهر لونی بورگ

20 احمد (حیدری) مسول مالی شورا دنمارک

 

شخصیت های نهاد فرهنگی موج نوین افغانستان

 

 1 – تاج محمد فعال ریس شورای موج نوین افغانستان

 2 – جمعه گل قاسمی معاون شورا و مسول مالی

 3 – عبدالقیوم صدیقی معاون شورا

 4 – امان سادات عضو هیت رهبری

 5 – عبدالغفار عاجز یار عضو هیت رهبری

رفقای عزیز ما با شعار مبارزه , وحدت , و پیروزی گام نخست را نهادیم و معتقد بر انیم که انزوا و جدایی اسباب افتراق بوده و شکست را حتم میسازد . بیایید متحدانه عمل کنیم . شخصیت ها و سازمانهای حزبی که معتقد به امر وحدت بوده  میتوانند داوطلبانه  ازین پروسه حمایت نموده  و با پیوستن خود درین پروسه در تعین سرنوشت خود عاملانه تصمصم بگیرند .

کمیته رهبری وحدت خواهان