اعزام سربازان تازه نفس به افغانستان و دست به دست شدن ولسوالیهای هلمند

  نوشته ی : فروغی

    اخیراً وزرای دفاع امریکا و انگلستان طی سخنرانیها ومصاحبه های جداگانه ی شان ( بدون پرسان از دولت افغانستان ) ، بازهم آرزوی شانرا برای لشکرکشی بیشتر بسوی افغانستان ــ آنهم بصوب ولایت هلمند ، اظهار نمودند .

    آنان در کنفرانس مونیخ ، اوضاع امنیتی افغانستان را خطرناک توصیف نموده گفتند ، هرگاه قوای امریکایی ، انگلیسی و ناتو  در افغانستان نباشند ، دولت آنکشورسقوط خواهد کرد .

    آقای مایکل فالون وزیردفاع بریتانیا با صراحت اعلام نمود که : «  درصورت خروج نیروهای بریتانیایی و ناتو از افغانستان ، این کشور دچار هرج و مرج کامل شده ، احتمالاً حدود چهارمیلیون نفرازین کشور به بریتانیا و کشورهای اروپایی پناهنده خواهد شد . »

    متکی به همین دلایل ، هردو وزیرجنگ ، اعزام دوباره ی سربازان تازه نفس را به افغانستان ضروری پنداشته ، بازهم هلمند را خطرناک ترین و داغ ترین نقطه ی جنگ در افغانستان معرفی نمودند .

    تعجب آور و پرسش برانگیزاینست که :

    چرا هلمند تا این حد برای امریکاییان و انگلیسان با اهمیت و دلچسپ است ؟

    چرا ولسوالی های هلمند باربار توسط انگلیسان ، امریکاییان و طالبان دست بدست میشود ؟

     مگر آنگاهی که تنها هشت هزار سرباز انگلیسی درهلمند مستقر بودند ، نمیشد بجای عقب نشینی ازهلمند ، به مقابله ی قاطع و فیصله کن در برابر طالبان میپرداختند که حالا باز سیل سربازان را وارد آن ولا مینمایند ؟

     افکارعامه و بسیاری رسانه های داخلی و خارجی قبلاً گزارشهای مشکوکی درباره ی حضورِ سوال برانگیزقوای نظامی انگلیس و امریکا در ولایت هلمند  و دست بدست شدن ولسوالیهای مختلف آن توسط انگلیسان ، امریکاییان و طالبان به نشر سپرده اند . درین گزارشها از گسترده گی کشت و قاچاق مواد مخدر تا استخراج مواد معدنی پرقیمت مثل یورانیوم در ولایت هلمند ، شنیده و خوانده میشود .

    بدون شک مقامات دولتی افغانستان و هم پیمانان انگلیسی و امریکایی شان نیز ازین گزارشها و شایعات اطلاع دارند ؛ اما تاهنوز هیچ ابلاغیه ی مشخصی درباره ی رد یا تأیید این گزارشها و شایعات ازسوی مقامات افغانی و یا مقامات انگلیسی و امریکایی به نشر نرسیده است .

    امیدواریم اینبارکه بازهم قوای امریکایی و انگلیسیِ بیشتری وارد افغانستان و ولایت هلمند خواهند شد ، پارلمان ومردم بخواب رفته ی ما که تا هنوزاصلاً پرسشی نداشته ، فقط برو بیا ها  و دست به دست شدن ها را نظارت میکنند  ،  درباره ی این گزارشها و شایعات مشکوک ، کم ازکم ازدولت خویش تو ضیح بخواهند .  فقط از دولت بپرسند که :

   آیا واقعاً همه طرفهای درگیر درهلمند ،ازآن ولایت نفع میبرند ؟

   آیا ما واقعاً ذخایر یورانیوم و مواد معدنی قیمتی در ولایت هلمند داریم ؟

   اگر داریم چه مقداراست ؟ دقیقاً درکجاست و چگونه محافظت میشود ؟  فقط همین .