از سرگیری گفتگو های سِرّی 

                   عکس ‏‎Ismail Feroughi‎‏                  

     نوشته ی : فروغی

         گفتگوهای پنهانی میان زلمی خلیلزاد وطالبان درپاکستان و پذیرایی رسمی و گرمِ رهبران پاکستان ازطالبان ، خندیدن به ریش های رهبران حکومت و سیاسیون کشور و مسخره کردن ملتِ به خواب رفته و بی اراده ی افغانستان است .

         ازسرگیری ملاقات های سِری خلیلزاد و جنرال اسکات میلر با رهبران طالبان در پاکستان و ملاقات های گرم و صمیمانه ی طالبان با وزیر خارجه ، رییس آی اس آی و رییس ستاد مشترک ارتش پاکستان ، همه گواه برآن است که نقشه ی راه امریکا برای شریک کردن طالبان در قدرت و ایجاد حوزه های جغرافیایی جداگانه ی قدرت در افغانستان ، همچنان در حال پیشرفت و تحول است .

        آنچه به رهبران افغانستان و نقش آنان درتطبیق این نقشه ی راه ارتباط میگیرد ، به گمانِ آگاهانِ مسایل افغانستان ، زلمی خلیلزاد امریکایی افغانی الاصل ، محمد اشرف غنی و حامدکرزی ، با اعتمادترین آدم های نهادهای امنیتی ـ سیاسی امریکا برای تطبیق این نقشه ی راه میباشند .

      ایالات متحده ی امریکا با سرمایه گذاری نیم قرنه روی این شخصیتهای مورد اعتماد اش ، شیطانی ترین پروژه های توسعه طلبانه و سودجویانه اش رابه تحقق خواهد رساند .

       طوری که معلوم است حامدکرزی و محمداشرف غنی که با  حمایت مخفی و علنی ازطالبان،جلوگیری ازحملات قاطع علیه آنان وآزادکردن دَم به دَم صدها زندانی طالبان ، زمینه های تقویت بیشتر آنان را فراهم کرده اند،مطمئن ترین افراد برای پیشبرد وتحقق نقشه های شیطانی امریکا بوده اند.

       ازجانب دیگر با آنکه امریکا میداند که ازاثرمدیریت ناسالم این دو تن ، صدها میلیارد دالر کمک جامعه ی جهانی به باد فنا رفته ، زمینه های فساد گسترده ، چور، غصب زمین و مولتی میلیونرساختن رهبران و قوماندانان پول پرست جهادی ، مساعد شده است ، اما هیچ سیاستمدارافغانی را برمحمد اشرف غنی و حامد کرزی ترجیح نمیدهند .

       درست متکی به همین اعتماد چهل ساله است که میتوان حدس زد ، هرگاه عبدالله عبدالله شانس پیروزی هم داشته باشد ،  برای تطبیق پروژه ی مشترک امریکایی ـ پاکستانی ـ سعودی ، شانس انتصاب وابقای دوباره ی محمداشرف غنی به مسند ریاست جمهوری افغانستان بیشترازهر وی ، ممکن ومحتمل به نظرمی رسد .