نفرت پراگنی های قومی طالبان بخشی از مامورت استخباراتی…

نویسنده: مهرالدین مشید پنجشیر مشتی بلند شده بر ایوان روزگار و…

نو بهار

شد نوبهار از گل و دشت و دمن بگو  رخ سوی…

همه کس جگر ندارد! 

دكتور نبيل پاكطين غمِ دل نگفته بهتر،همه كس جگر ندارد!   ناگفته هاى…

رمضانى

""""""" دل مى رود ز دستم احوال دهيد ملا را آذان دهد…

خشم طبیعت

نگارشی ازسخی صمیم. افکارونظریات این قلم انفرادی ومنحصر بفرد بوده ـ…

گذر اندرابی کابل

نوشته : کریم پوپل مورخ  2023. 03. 25 کوچه اندرابی نام یک…

بهار امید

غنچه‌ ای آرزوی من شگفتن ات آغاز کن بر رخ ما…

شماره یکم سال ۲۶م گاهنامه محبت

شماره یکم سال ۲۶م گاهنامه محبت نشر شد.

مکتب فرانکفورت، اطاق فکرجنبش: زنان، دانشجویان، مسلحانه؟

آرام بختیاری  مکتب فرانکفورت و شعار: هو هو هوشی مین، یانکی…

داستان «ساحل»

نویسنده «تولگا گوموشآی» مترجم «پونه شاهی» آنطور که می خواست باشد،…

کاش بازآید بهار

کاش باز آید بهاری دروطن موج گل جوشد زهر باغ و…

حقیقت مقوله های چپ، سوسیالیزم و کمونیزم چیست؟

آیا در افغانستان؛ واقعن چیزی به مصداق «کمونیست» و «حکومت…

اختلال روحی و فکری

– دکتر بیژن باران آیا ماده پیش از ایده پدید آمد؟…

بهار خونبار

رسول پویان بهار آمد ولی گل در گلستان وطن خار است سـرود…

خجسته باد 

خجسته باد... این جشن بهاران خجسته ... گر چه با زخم زمستان خجسته…

بهار و افسرده گی

مژده از موسم بهار رسید دل به سینه ز فرط شوق…

بهار تان خجسته

بساط سرد و‌ سفره‌ی خون‌بار آخرین روز های زمستان رخت…

غفلت در برابر فرمان رهبر طالبان پرداختن بهایی وحشتناکتر از…

نویسنده: مهرالدین مشید صدور فرمان جلیقه پوشان انتحاری بوسیلۀ ملاهیبت الله…

بهار و آزادی

آمد بهار و ساقي زیبا  بیاورید گلگونه می ز لاله ء…

داستانِ دل انگیزِ یازی وزیبا

داستانِ رقتبار و هیجان انگیز عاشقانهٔ ( یازی و زیبا…

«
»

ارجگزاری ازهشتم مارچ روز بین المللی زنان درکشورهالند

بتاریخ 4 مارچ 2023 ازسوی شورای سراسری زنان افغانستان درهالند به همکاری انجمن آرنهم ونواحی آن محفل باشکوهی به پیشواز هشتم مارچ روز حهانی زن درشهر آرنهم تجلیل بعمل آمد. 

درین محفل مسوولین سازمانهای اجتماعی ،خانمها آقایان شرکت نمودند. 

محفل به گردانندگی بانو فاطمه جمال نطاق سابقدار کشورآغاز گردیده، درابتدابانوسهیلا زحمت مسوول شورای سراسری زنان افغان درهالند ضمن خیرمقدم وخوش آمدید شرکت کننده گان درمورد وضعیت زنان افغانستان زیرسلطه طالبان ونقض حقوق برحق آنان صحبت نموده، حمایت وپیشتباتی خودرا ازاعتراضات دادخواهانه زنان جسورو قهرمان کشورابرازنمود. 

درضمن گزارش مختصر ازکاروفعالیت  سال گدشته شورا را قرائت نمود. 

متعاقبا بانو سعیده طلوع ریس انجمن همبستگی زنان شهراندوفن پیرامون تاریخچه هشتم و مبارزات خستگی 

 ناپزیرزنان درکشورصحبت  نمودو ازنقش همایش اروپایی زنان افغانستان رادردفاع ازحقوق برحق زنان به نیکویی نام برد.

بعدا محترم مقیم احمدی به نمایندگی از نهاد  حقوق بشر پیام تبریکیه خورا رابخوانش گرفته و به ارتباط وضع رقتبارزنان کشور واکنش  کشورهای غربی  صحبت مختصر نمود، دسته گل را به نمایندگی ازهیات رهبری شورا  به بانوزحمت مسوول آن  تقدیم نمود. 

ثانیامحترم حفیظ مصدق مسوول شورای کشوری حزب آبادی افغانستان پیام تبریکییه خودرا بمناسبت هشتم مارچ به خوانش گرفت وازمبارزات داکتراناهیتاراتبزاد بنیان گذار سازمان دموکراتیک زنان افغانستان  ونقش

رهبری  شان درمبارزات آزادی  بخش زنا ن، ونقش تعلیم وتربیه دختران وزنان، حضورفعال شان درجامعه 

تماس صحبت نمود. 

بانو لیلا واهب مسوول زنان انجمن فرهنگی شهراپلدرون یک قعطه شعر رادکلمه نمود. 

به تعقیب محترم ولی محمد شاهپور ریس اتحادیه انجمن های افغانها درهالند ضمن پیام تبریکیه  خود بمناسبت 

روز بین المللی زنان ، وضعیت اسفبارز نان کشورتماس گرفت، ازاعتراضات دادخواهانه زنان کشوربا وجوددشواری های موجود حضور طالبان قهرمانه جسورانه خواند. 

بهرتعقیب بانو نجیمه ازشهرامسفورت پیام تبریکیه خودرا قرائت نمود.

ودراخیربانولینابهانس  مسوول زنان هند شهرآرنهم  به نمایندگی اززنان ملتوکلتور صحبت کرد. 

قسمت دوم برنامه محترم غفارامینی هنرمند محبوب آهنگهای شادودلپزیر اجرا نمودکه مورد توجه همه شرکت کننده گان قرارگرفت. درقسمت طبله محترم سعید جلالی همکاری نمود

محفل حوالی ده شب  خاتمه یافت.