آگهی

 

 

قابل توجه فرهیخته گان و علاقمندان فرهنگ پهناور و پربار افغانستان و تاجیکستان!

دو پژوهشگر اروپایی هریک فریدریک فان اودِنهوفِن (از لاهه هلند) همراه با همکارش جمیله هایدر (از اتریش) کتابی بسیار جالب با عکسها و نسخه های خوراکها و رسوم بی مانند پامیرِ تاجیکستان و افغانستان را در درزانای سالهای 2011- 2014 تهیه نموده اند که عنقریب در هالند (شهر اتریخت) اقبال چاپ مییابد. این کتاب که حاصل چندین سال کار دو دانشمند جوان و همکاران شان در پامیرهاست به سه زبان انگلیسی، فارسی- دری و تاجیکی نشر شده و قرار است در پامیر افغانستان و تاجیکستان همزمان تا پاییز امسال پخش شود. نام کتاب «با دستان خود (ارجگذاری خوراک و زندگی در کوهستانهای پامیر افغانستان و تاجیکستان») است. در این کتابِ مصورِ پژوهشی، تاریخ، فرهنگ و ویژگیهای مردم پامیرِ افغانستان و تاجیکستان و بویژه غذاهای عنعنوی و صحی شان که با خطر نابودی مواجه اند، به بررسی موشگافانه گرفته شده، نسخه های طعامها و خوراکهای مروج آنجا و بویژه خطرات نابود کنندهء محیط زیستی ناشی از جهانی شدن (گلوبالیزیشن) در یکی از زیباترین مکانهای جهان یعنی «بام دنیا» بطور دقیق بازتاب یافته اند.

در پیوست معرفی نامهء کوتاه کتابِ مصور را میبینید.

برگردان فارسی و ویراست این کتاب بزبان بزبان پارسی- دری را من انجام داده ام.

آدرس ناشر و چگونگی بدست آوردن کتاب را در پیوست میتوانید دریابید.

 

با درودها

دکتر خلیل وِداد

 

لاهه (دِنهاگ)هالند 2015

 

لینکهای مربوطه:

 

http://www.lmpublishers.nl/shop/featured/with-our-own-hands/

En de facebookpagina is:
https://www.facebook.com/PamirFoodandLife