آوایی در ژنو ؟

علیرضا آوایی وزیر دادگستری حکومت اسلامی ایران ، که با مشارکت در اعدام مخالفان حکومت ایران در دهه ۱۳۶۰ شناخته شده است و در سال ۱۳۹۰، همراه ۲۸ مقام دیگرایران در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت دیروز در ژنو فرش سرخ برایش پهن کردند . عده ای از حاضران هنگام سخنرانی آوایی جلسه را ترک کردند و من فقط سوال کردم از خودم ، اصلا چرا قاتلی را راهش میدهند ؟ که بعد مجبور به نمایش مسخره ترک سالن شوند ؟


سوال را دادم گوگول و جواب خواستم که چرا برای یک قاتل حرفه ای راه باز میکنند و قاتل با پروریی راجع به حقوق بشر سخنرانی میکند ؟
گوگل جواب داد : سخنرانی یک قاتل درسازمان ملل عجیب و جدید نیست . بی پرنسیبی بورژوازی یک اصل پایه ای درمعامله و بیزینس است . پای منافعش باشد بشر و پدر و مادر و فرزند هم نمیشناسد فقط آوایی و هیتلر میشناسد . بورژوازی تمام پرنسیبش درمنافع خودش گره خورده است . اینها همه از یک جنس هستند آوایی و ترامپ و روسیه و اروپا … فقط سر سهم بیشتر اختلاف دارند .

پیشنهاد برپایی نظام سلطنت را در حاشیه اخبار داشتیم…باتوجه به شعارهای مردم ،صدای«فراخوان رفراندوم»تنها درهمصدائی وهمکاری با رضاپهلوی می تواندبه بانگی بلند بدَل گرد وخواستِ مشروع ملّت ایران را درمجامع بین المللی طرح وتثبیت نماید….

من شخصا با بازماندگان و شیفتگان نظام سلطنت نه پسر خاله هستم و نه دشمن …


نظر به اینکه در شرایط فعلی سلطنت طلبان عاشق ، هدفشان اصلی شان ابقاء سلطنت است . نظر به اینکه تاریخچه نظام سیاسی سلطنت در ایران با بقیه دنیا فرق میکند ، ولی توی گوش عاشقان سلطنت نمیرود که نظام پادشاهی پارلمانی اساسا نیازی به کودتا ندارد. از قدیم جامعه وروشنفکر ایرانی کالیبر لازم را نداشت تا از تلفیق سلطنت و پارلمان معجون خودش را بسازد ، کودتای رضا خان چراغ اول بود و حکایت ادامه دار شد . نظر به اینکه همین تفاوت یعنی شاه دموکرات و سمبلیک و تشریفاتی و ….در تاریخ سیاسی ایران تجربه نشده و وجود نداشته است پس ابقاء آن هم بی معنی است و اساسا نظام پادشاهی در ایران چیزی جز چماق و سرکوب و ساواک و زندان و کودتا.. یادآور خاطراتی دیگر نیست .


پیشنهاد میکنم برای داشتن یک شاه دموکرات و سمبلیک … که هواداران نظام سلطنتی را هم راضی کند یک شاه باسواد و سمبلیک و دموکرات از اسکاندیناوی برای ایران قرض کنیم . در اسکاندیناوی و کلا تمام دنیا پس از ایجاد نظام پارلمانی وظایف پادشاه فقط نمایشی و تشریفاتی شد . فراگیری و خواندن تاریخ سیاسی پادشاهی اسکاندیناوی را به شیفتگان سلطنت پیشنهاد میکنم . شاید بالاخره روزی متوجل شوند که نظام سیاسی سلطنت در ایران با هیچ جای دنیا قابل قیاس نیست.

بدنبال تحولات سریع اجتماعی و سیاسی در عربستان ، طرح عضویت زنان در ارتش مطرح شد . ملک سلمان پادشاه عربستان همزمان فرماندهان بلند پایه ارتش از جمله فرماندهان نیروی زمینی و هوایی ….. را که در روند تحولات اجتماعی مانع محسوب میشوند از کار برکنار کرد.


حکومت اسلامی ایران هنوز مشغول چرتکه انداختن و پرت کردن زنان از روی سکوها در خیابان است ، حاکمان فعلی که در آستانه صد سالگی هستند ، هنوز در همان فضای 100 سال پیش با خودشان نجوا میکنند که مگه میشه ؟ بله که میشه ، یعنی باید بشه ، مثل حکایت تکاملی اولین آمیب که به همین جا رسید و ادامه داستان …. این را ذهن 100 ساله سرکه ای نمیتواند درک و هضم کند.


درحکومت ولایت فقیه روند تحولات سیاسی و اجتماعی وموانع پیش رو اساسا قابل مقایسه با عربستان نیست . درعربستان جامعه نمیخواهد یا عجله ندارد ولی سیستم عجله دارد و میتواند . ولی در ایران جامعه میخواهد و سیستم ولایت فقیه نمیتواند . شخص خامنه ای یا خیلی پرت است مثل شاه سابق ایران که به طور واقعی خبری از جامعه نداشت و یا همه چیز را میداند ولی سیستم در این چهل سال به شکلی درآمده که امکان دست بردن در ساختار آن مثل عربستان وجود ندارد …. ولی در هرشکلی انجام تحولات سیاسی و اجتماعی برای سیستم ولایت فقیه حاکم یک انتخاب نیست یک باید است . فعلا موضوع پایان حصر و اپوزسیون شدن احمدی نژاد ، دعوای مخملباف و رضا پهلوی و وساطت نوری زاد … را در آب نمک دنبال کنید .


چند چهره سیاسی اصلاح طلب داخل ایران هم نوشته بودند از سفره انقلاب فقط جمع کردن سفره و ظرفشویی به ما رسید ؟


28.02.2018
اسماعیل هوشیار