آزموده را آزمودن خطاست

 

(فرهاد)

دلم ز دست دوستان دو رنگ تنگ است

فدای قلب دشمن شوم همیشه یکرنگ است

(بیدل)

خلیل زاد بعد از سفر به پاکستان بتاریخ 17/1/1398 دوباره به کابل آمد وی از تلاشهای پاکستان برای پروسه صلح افغانستان قدردانی کرد.

عمران خان نخست وزیر پاکستان در صحبت با قبایل آنطرف خط دیورند داشت یکبار دیگر به ایجاد حکومت مؤقت تاکید نمود و آنرا مشوره برادرانه به مردم افغانستان خواند.

مردم میگویند عمران خان این قاصد جنرالان خون آشام پاکستانی با انجام بازیهای شیطانی جنایات چهل سال گذشته را تکرار و با ایجاد حکومت موقت میخواهد تا یکبار دیگر مانند نواز شریف نخست وزیر پیشین از این بیشتر ده ها میلیون مردم ما را بخاک خون یکسان و خوشنودی باداران خویش را بدست آورد.

از این لحاظ مردم ما بجا گفته اند (آزموده را آزمودن خطاست) پس از این لحاظ یک لحظه اعتماد  و خوشباوری به سخنان دشمنان ده ها میلیون مردم کشور ما جنایات نا بخشودنی خواهد بود.

آقای ترامپ در صحبت که داشت جنگ افغانستان را جنگ نا پایان پذیر و مسخره خواند مردم میگویند اگر یک عده گروه های وابسته به اجانب که در خدمت آی، اس، آی قرار داشتند طبق سناریوی باداران خارجی خویش جفا های بزرگ را بر ملت افغانستان روا نمیداشتند امروز ترامپ کشتار مردم بیگناه افغانستان را که بیش از چهار دهه جریان دارد مسخره نمی خواند.

وزیر خارجه امریکا میگوید کاهش نیرو های امریکا وابسته به گفتگوی صلح در افغانستان است آقای وزیر خارجه امریکا باید بداند که مردم خواهان صلح پایدار در کشور میباشند نه تکرار سال های 1371 و ما بعد ‌آن که سبب کشتار صد ها هزار تن مردم بیگناه، ویرانی شهر ها و غارت به ارزش هزاران میلیارد دالر ثروتهای مادی و معنوی کشور و مردم  گردید میافزایند با آمدن یک گروه معلوم الحال زیر نام مقدس طالب و موجودیت بیست و دو گروه هراس افگنان که بواسطه ادارات استخباراتی آی، اس، آی، سعودی و غیره تمویل و تجهیز، به کشور ما و کشور های منطقه غرض انجام حملات انتحاری، آتش زدن مکاتب، سنگسار نمودن زنان و غیره جنایات اعزام میشوند نمیتوان به یک صلح پایدار در کشور امیدوار بود.

دبیر کل ناتو گفت بدون حفظ دستاورد های هژده سال گذشته صلح در افغانستان پایدار نخواهد بود، مردم گفته های وی را بر حق دانسته از آن حمایت مینمایند.

در جریان این بازیها عده از سران، احزاب و گروه ها برای شرکت در نشست قطر که در بیست و ششم همین ماه تدویر خواهد گردید آماده گی میگیرند، مردم میگویند افراد و شخصیت های غیر وابسته که استقلال فکری، توان و شجاعت، دفاع از تمامیت ارضی، حاکمیت و استقلال ملی را دارا باشند باید در نشست دوحه غرض مذاکره با طالبان شرکت نمایند نه شیفته گان ثروت و قدرت.

محمد حنیف اتمر نامزد انتخابات ریاست جمهوری میگوید اجماع ملی و سیاسی بمیان آید تا اینکه یک اداره سرپرست ایجاد شود که هم صلح و هم انتخابات را بتواند رهبری کند، مردم میگویند این سخنان دشمنان مردم است که توسط یکعده کاندیدان زمزمه میشود نه خواست اکثریت مردم افغانستان، منابع در حکومت گفته اند که رئیس جمهور در دیدار با نماینده گان قطر خواهان برگزاری نشست میان سیاست گران و طالبان در دوحه پس از برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح گردید وی گفته است پس از برگزاری جرگه صلح در باره شرکت در این نشست تصمیم خواهیم گرفت آگاهان را عقیده بر آنست  که در تصمیم گیری تامین صلح نظریات مثبت نماینده گان انتخابی جرگه مشورتی یک اقدام نیک و بجا میباشد.

مردم میپرسند عاملین کشت و ترافیک هزاران تن مواد مخدر که عایدات سالانه آن به صد ها میلیارد دالر میرسد، حیف و میل کننده گان ده ها میلیارد دالر که زیر نام کمک به مردم افغانستان صورت گرفت، فاسدین، غاصبین میلیون ها جریب زمین، استخراج کننده گان غیر قانونی هزاران معادن، قاچاقبران به ارزش هزاران میلیارد دالر جنگلات مثمر و غیر مثمر، غارت کننده گان ثروتهای مادی و معنوی کشور و مردم و عاملین جنگ های خونین که سرزمین انگور را به سرزمین سوخته مبدل ساختند، انفجار دهنده گان بت های بامیان  حاضر هستند که عاید سرشار غیر مشروع خویش را فدای ده ها میلیون مردم (تامین صلح و ثبات واقعی) نمایند؟

مردم ما را عقیده برآنست که بدون سلب صلاحیت گروه های متذکره صلح پایدار در کشور تامین نخواهد شد.

در نهایت امر تجربه بازیهای گذشته و در حال حاضر که همه روزه جریان دارد ثابت میسازد که آزموده را آزمودن خطاست.

بباور ما وقت آنرسیده که نیرو های سالم اندیش کشور بخاطر تامین صلح و ثبات واقعی از طریق وسایل اطلاعات جمعی، جامعه مدنی، مبارزات مسالمت آمیز در داخل و خارج کشور بر ضد بازیهای ریا کارانه صدای خویش را بلند با مساعد ساختن زمینه انتخابات شفاف و اعتماد به شخصیت های واقعی که خواهان یک افغانستان سر بلند، آزاد و دموکراتیک میباشند چهره بازیگران ریا کار را به مردم افغانستان و جهان افشا سازند.