دو نماینده برجسته ادبیات ترکمن سده هفده 

ترجمه- رحیم کاکایی در ادربیات ترکمن تا نیمه دوم سده هیجده…

شکست

دلها  شکسته ، قامت  زیبا  شکسته است طرز نگاهِ  نرگس  شهلا …

افتخاربه انتحاری ها ، اعتراف صریح به جنایات نابخشودنیست

      نوشته ی : اسماعیل فروغی      چگونه می شود انتحاررا جزء افتخارات…

سکوت جهان در زنده سوزی افغان ها

بقلم، الهه احرار تا بکی جنگ و قتال در میهنم افغانستان این…

تظاهرات زنان افغانستان

فرح نوتاش      جبهۀ جهانی  ضد امپریالیست     …

نا رسا گفته هایی از این قلم

 محمدعثمان نجیب دیدم که خفته بودی در بستر ناز دیدم که خرامی داشتی سراپا…

ساختار خطی و غیرخطی در شعر

دکتر بیژن باران اکثر پدیده ها خطی اندکه خروجی با…

روابط طالبان و پاکستان پس از فرار غنی یا سقوط…

نویسنده: مهراالدین مشید در این شکی نیست که جغرافیای هر گونه…

به بهانهء میلاد پیامبر اسلام

نویسنده: مهرالدین مشید چه مولودی که گلبانگ خرد را تا آسمان…

یک قرن شعار "ادبیات سلاح است"

Enzensberger, Hans Magnus 1929-2021 آرام بختیاری مونتاژ شعری از آقای مگنوس. هانس مگنوس…

زمان آزمون و امتحان

داستانیم  و که روی هر  زبان افتاده ایم بخت  تاریکیم و…

ندانم طالبان!

امین الله مفکرامینی 2012-12-10 نـدانم طالبان کز کدام جنس و کـــدام…

اشک نامه ای در پای درد های بی پایان و…

نویسنده: مهرالدین مشید  یادها و خاطره ها سفری ناتمام از خواجه…

میلاد مسعود

نصیراحمد – مومند                                                                                                          سدنی - آسترالیا   کوتاه سخنانی بمناسبت ‎                           …

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

پژوهش ونگارشی ازسخی صمیم:   قسمت پانزده   در پیوند به قسمت قبلی:   قانون جزاء و تنظیم جزاهای…

آیین عشق

رسول پویان دلی که بادلی ازروی صدق پیوند است به اصل ارزش…

چین لقمه ی افغانستان را بلعیده نمی تواند

       نوشته ی : اسماعیل فروغی       درست دوماه از تصاحب قدرت توسط…

کنفرانس بررسی وضعیت زنان افغانستان زیرسلطه طالبان

به مناسبت روزجهانی زن علیه طالبان ازسوی شورای سراسری زنان افغان…

تظاهرات‌های روز جهانی زنان علیه طالبان در بیش از ۳۰…

به فراخوان نهاد زنان علیه طالبان، روز جهانی زنان علیه…

نداى دادخواهانه

شوراى رهبرى انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ، ضمن سپاس…

«
»

یک تذکر دوستانه، وطنپرستانه، رفیقانه و همخونی و هم میهنی!

امین الله مفکر امینی 2020-26-09

البته همه ای ما وشما همچنانیکه دوره ای سُلطه ای این جهادی ها را که بعد ازکنفرانس بن با سقوط حاکمیت حزبی ودولتـــــی جمهوری دیموکراتیک افغانستان با کمک مادی و معنوی دشمنان داخلی وخارجی ماچون دستگاه سیا،آی اس آی پاکستان وایران وکشور های عربی در راس عربستان سعودی را شـاهد بوده ایم و استیم و بهمین ترتیب حاکمیت طالبانی را نیز تجربـه کرده ایم ، دراین بیش از دو دهه چه بدبختی های بود که بـالای مردمان میهن عزیز ما اعم ازمردان، زنان، دختران، اطـــفال وکهن سالان بیدفاع ما نیاوردند وبا تمام این دستاورد هـا،هنوز هم دادازدیموکراسی،آزادی بیان، پیشرفتهای اقتصادی،فرهنگی وغیره میزنند که خوشبختانه با دسترسی همه خلق نجیب ما به صفحات انترنتی و بیداری مردم و خاصتا نسل جوان میهــن ما جایی رانگرفته و روزتا روزچهره های این جهادی ها بشکـــل واقعی اش اززیر چتر اخفا بیرون شده و مستند برای مـــردم میهن ما و سایر خلقهای وطنپرست جهان پیشکش گردیده است . تلاش ها ی اخیردولت جمهوری اسلامی افغانستان، که بشکــل ظاهر بخاطر صلح در دوحه به نمایش گـــذاشته شده، جـــــــــز شــــکل گیری درحرف در عمل دستاوردی ندارند و طالبان نـــه تنها که به صلح تن نمیدهند با قدرت تمام، میخواهند بــه تغییــر رژیم کنونی بامارت اسلامی طالبانی وغیره کــه منافع باداران شانرا برآورده کرده بتوانند پا فشاری دارند.

من به صراحت کلام، میگویم که طالبان از این خواستـه ها ی شان عقب گرا نیستند و به تشدید کشتار نظامییان میهن عــزیر ما و خاصتا مردم بیگناه میهن عزیز ما نه تنها چـون گذشته ها ادامه داده بلکه مستند به اخبارطلوع نیوز و سایر منابع خبری

دخلی و خارجی این کشت وکشتارهارا شدت نیز بخشیده اند .

من بارها گفته ام وتذکار داده ام که وظایف همه ای وطنپرستان واقعی، که بهرسازمان سیاسی واجتماعی تقسیم اند وبخصو ص دسته های چپ و خواهان صلح و صفا در میهن خیلی برجســته

میباشد و باید با هر نوع امکاناتی که دارند به اطلاع خلق نجیب میهن عزیزما برسانندکه به هیچ قیمت، به سٌلطه ای دو باره ای طالبان تحت هراسم ورسمی که بخواهند قدرت را غصب نمایند مالنع این کار شوند . چه قراراظهارات خبری طلوع نیوز تاریخی26 سپتامبر 2020 چنین به نشررسیده که طالبان دربعضی حصص از شهر کابـــل حضوریافته و ازمردم هرمنطقه پرسیده اند که آیا مردم بحضـور طالبان، خوش اند و یا نه ؟ حالاشما فکرکنید که مردم مستضعف میهن که درمشکلات عظیم اقتصادی؛ فرهنگی وسیاسی روبرواند وغیرمسلح هم اند میتوانند بگویند که آنها به آمدن دو باره ای طالبان خوش نیستند . خلاصه من بحیث یک هموطن ودخیل درقضایای میهن عزیزم و سپری کردن بیش از نیم عمرم درکابل بشمـا برادران عزیـــز و خصوصا زنان شجاع میهن میگویم تا بهر قیمتی که است به ورد طالبان یعنی تغییر نظام و سٌلطه ای دو باره طالبان موا فق نباشند . و این ضرب المثل را در گوش داشته باشند که سرمهء آزموده را آزمودن خطا است . من یقین دارم که روزی میهــن توسط آزاده گان و نسل پیشتاز میهن رنجدیده و مبارزین واقعی صلح و صفا، برادری و برابری و باتحکیم قانونیــت و رشــد حس میهن پرستی وملی گرایی، به شاهراه ترقی و دیموکراسی واقعی خواهند رسید .