نفرت پراگنی های قومی طالبان بخشی از مامورت استخباراتی…

نویسنده: مهرالدین مشید پنجشیر مشتی بلند شده بر ایوان روزگار و…

نو بهار

شد نوبهار از گل و دشت و دمن بگو  رخ سوی…

همه کس جگر ندارد! 

دكتور نبيل پاكطين غمِ دل نگفته بهتر،همه كس جگر ندارد!   ناگفته هاى…

رمضانى

""""""" دل مى رود ز دستم احوال دهيد ملا را آذان دهد…

خشم طبیعت

نگارشی ازسخی صمیم. افکارونظریات این قلم انفرادی ومنحصر بفرد بوده ـ…

گذر اندرابی کابل

نوشته : کریم پوپل مورخ  2023. 03. 25 کوچه اندرابی نام یک…

بهار امید

غنچه‌ ای آرزوی من شگفتن ات آغاز کن بر رخ ما…

شماره یکم سال ۲۶م گاهنامه محبت

شماره یکم سال ۲۶م گاهنامه محبت نشر شد.

مکتب فرانکفورت، اطاق فکرجنبش: زنان، دانشجویان، مسلحانه؟

آرام بختیاری  مکتب فرانکفورت و شعار: هو هو هوشی مین، یانکی…

داستان «ساحل»

نویسنده «تولگا گوموشآی» مترجم «پونه شاهی» آنطور که می خواست باشد،…

کاش بازآید بهار

کاش باز آید بهاری دروطن موج گل جوشد زهر باغ و…

حقیقت مقوله های چپ، سوسیالیزم و کمونیزم چیست؟

آیا در افغانستان؛ واقعن چیزی به مصداق «کمونیست» و «حکومت…

اختلال روحی و فکری

– دکتر بیژن باران آیا ماده پیش از ایده پدید آمد؟…

بهار خونبار

رسول پویان بهار آمد ولی گل در گلستان وطن خار است سـرود…

خجسته باد 

خجسته باد... این جشن بهاران خجسته ... گر چه با زخم زمستان خجسته…

بهار و افسرده گی

مژده از موسم بهار رسید دل به سینه ز فرط شوق…

بهار تان خجسته

بساط سرد و‌ سفره‌ی خون‌بار آخرین روز های زمستان رخت…

غفلت در برابر فرمان رهبر طالبان پرداختن بهایی وحشتناکتر از…

نویسنده: مهرالدین مشید صدور فرمان جلیقه پوشان انتحاری بوسیلۀ ملاهیبت الله…

بهار و آزادی

آمد بهار و ساقي زیبا  بیاورید گلگونه می ز لاله ء…

داستانِ دل انگیزِ یازی وزیبا

داستانِ رقتبار و هیجان انگیز عاشقانهٔ ( یازی و زیبا…

«
»

یک بام و دوهوا

رسول پویان

یک بام و دوهوا شده تا چیره درجهان

طالـب بدیـل دیموکـراسـی شـده در آن

آز سیا که خالـق یک بام صد هـواست

مسموم هوای قلدری گردیده بس وزان

دنیا بـه چـنگ عـدۀ انـدک فـتاده اسـت

نسل بشر چو آهـوی زخمین خونفشان

قانون زوروسلطه گری جبرجابراست

مار است حلقه حلقۀ زنجیر و ریسمان

آزادی یک دروغ کلان بـود در وطن

حاصل آن شـده ستم و وحشت و فغان

داد ازحقوق زن زده اند لیک درعمل

میهن شـده به نقشۀ شـان محبس زنان

بازار مافـیـــا و مـواد مـخــدّر اســت

در دام اعـتـیــاد فـتـد نســل نـوجــوان

بیماری و گرانی و فـقـر و فسـاد بیش

قحط شـفا و داکتر ودارو و آب و نان

عـفریت جنگ مغز سـر آدمی خـورد

انبوه کاروان سلاح هـر طـرف روان

حرص و طمع تجـاوز یورش می کند

آتش زنـد به دهکـده و شهـر و آسـتان

جنگ دراز را به تـو تحمیل کرده اند

سوختند عمق زنـدگی و روح بوستان

مرغان خیل خیل فـراری شدند ز باغ

صـیاد سـنـگـدل زده آتـش در آشـیـان

دور از وطن در آتش غربت فتاده ام

نور آورد بـه دیـدۀ دل خاطـرات مان

6/2/2023