هشداری که باید جدی گرفت؛ انسانیت در خطر جدی است!

گزارش سازمان ملل متحد که به دست خبرگزاری فرانسه رسیده…

دلایل مذاکره صلح طالبان با آمریکا

محمد روحی کارشناس مسائل شرق آسیا مقدمهیکی از راهبرد‌های…

نقش ترکیه در افغانستان

رابطه افغانستان و امپراتوری عثمانی و بعداً ترکیه ریشه در…

پدر

ای که جاری در رگ و جانم‌ پدر  احترام ات جز‌…

الماس سخن

رسول پویان دل شده ازدردهجران ریش ریش وتار تار کی برآید مهر…

پیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت روز جهانی پناهده

۲۰ جون ۲۰۲۱ امروز بیستم جون ، روز بین المللی پناهنده…

هیولای پاکستان ـ اَبَرغول امریکا ـ فرانکنشتاین حنا...

محمد عالم افتخار «...وقتی تاریخ نوشته شود، گفته خواهد شد که…

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

پژوهش ونگارشی ازسخی صمیم:  قسمت نهم قوهٔ قضائیهٔ أفغانستان علی الرغم تسجیل…

ضرورت تاريخي بسيج ملي!

عبدالاحمد فیض دربحبوحه موافقتنامه دروغين صلح ميان واشنگتن وطالبان وهمچنان آغاز…

سوگ نامه ای در رثای غروب خورشید

نویسنده: مهرالدین مشید به مناسبت سالیاد و فات استاد وجودی از غروب…

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

پژوهش ونگارشی ازسخی صمیم: قسمت هشتم  استقلال واقعی قوهٔ قضائیه مطابق تضمین…

زندگی خصوصی کارل مارکس چگونه می گذشت؟

ترجمه – رضا نافعی  فرستنده: حسین تلاش “پل لافارگ” (1842-1911) سوسیالیست  فرانسوی،…

فارسی ستیزی یا فارسی دوستی

نوشته: دکتر حمیدالله مفید نخست بنگریم که فارسی ستیزی چیست: فارسی ستیزی…

عدل و مساوات

رسول پویان وطن که صحنۀ بازیگران صدرنگ است درام و فیلم و…

طالبان را فقط با زور میتوان شکست داد

     نوشته ی : اسماعیل فروغی      تحویلدهی پیهم پاسگاه ها وبیزهای…

آتاکسی و یا عدم تعادل 

اگر میخواهید بیشتر عمر کنید، ایستاد شدن بالای یک پا…

نجات وطن ضرورت تاریخی مبرم وتاخیر ناپذیر…

در افغانستان هر روزیکه میگذرد اوضاع بسوی بحران عمیق وخطرناک…

شمارۀ 64 سوسیالیسم کارگری

شمارۀ 64 سوسیالیسم کارگری نشریه سازمان سوسیالیست های کارگری…

تروتسکیسم بعنوان جنبشی فرصت‌طلب

(قسمت اول) کایریلوس پاپاستاورو/ آمادور نویدی تروتسکیسم جریانی فرصت‌طلب در جنبش کارگری است،…

«
»

عید خون

رسول پویان

10/5/2021

عید آمـده طالـب چـرا تشـنۀ خـون است

جنگ وجدل وغارت وکشتارفزون است

عـیـدانـۀ اطـفـال در ایـن دوزخ وحشـت

خمپاره وبمب وگلوله درهمه زون است

در مکـتب و دانشکـده و خـانـه و بازار

کشتارروان درهمه بیرون ودرون است

گل دخترکان وقت سبق غـرقۀ خون اند

این ظلم وستم ازحد واندازه برون است

مـردم هـمه در بـند طلـسمات اسـیر انـد

افـرشــتـه قـربـانی دیــوان حـرون است

خورشید بـه چنگ شب دیجـور گـرفتار

درشهرِمه وزهره وپروین شبیخون است

پـنـدار و گـفـتــار و کــردار نـیـکـویـان

آلوده به کذب ودغل وچال وفسون است

چرخ وطن از گردش و از کار فتادست

بیکاری وبیماری وسستی وسکون است

بـر سـفـرۀ مـردم دل صـد پاره فـراوان

جیب فـقـرا خـالی و اقـبـال نگـون است

طالب شـده گـر خنجـرِ خـونینِ پاکستان

در ارگ عروسک بنگـر بوقلمون است

ازحاصل اشغال چه داریم به جز جنگ

ویرانی و ناامنی و تشویش فزون است

هان طالب و القاعـده وداعش خونخوار

دسـتاورد اشغالگـران تا بـه کنون است

ایـن مـردم با هـمت و با عـزت و آزاد

تاکی به چنگان دد و مشتی زبون است

کشور شـده ویـران ولی مـزرع تریاک

بانقشۀ اشغال وستم بس به شگون است

سوگی که به مردم شده تحمیل زبیرون

شه قصۀ پرغصۀ اعصار وقرون است

از کابـل و بـغـداد و تا شـام و فلسـطین

جنگ و جدل و فتنۀ افراطی دون است

خار و خس افـراط بهـارِ عـربی گشت

نفرت بخدا قاتل هرعشق وجنون است

بـربند کمر بهـر نجات خـود و کـشـور

میدان عمـل بـر همگان، آزمـون است