طبل بیداری

اشکها دریای خون شد ،باز هم ما خفته ایم آرزو خاك…

حرام چیست؟ 

برهان الدین « سعیدی» نمی ‌خورم  به  حلال  و حرام من…

خطر مهندسی شده ی داعش در افغانستان

عبدالناصر نورزاد داعش در حال تبدیل شدن به یک خطر است.…

اشغال کنونی افغانستان فاجعه بار تر از اشغال شوروی و…

نویسنده: مهرالدین مشید پس از فرار غنی و تحویلی ارگ به…

معرفی و برگردان اشعاری از نامق هورامی‌ شاعر کرد توسط…

نامق هورامی (Namiq Hewrami) شاعر و نویسنده‌ی کورد، هورامان‌شناس، یارستان‌پژوه…

اهورای خرد

رسول پویان 1/1/2023 ز اقیانـوس رویاهـای دل گـوهـر کنم پیدا بـر…

نهالی امید

وطن امروز شد ویرانه و آباد نشد  رفت در بند اسارت…

اسلام سیاسی و ناکارامدی و شکست آن در جهان اسلام

نویسنده: مهرالدین مشید اسلام سیاسی کمونیسم را به موزۀ تاریخ برد؛…

تاریخ فلسفه غرب در منابع چپ و لیبرال 

آرام بختیاری سیر اندیشه فلسفی در شرق و غرب.  واژه فلسفه، مفهومی…

مفهوم شناسی جهاد اسلامی، در مبانی سیاست مدرن

بند ظواهر و احکام بیدون حکمت و تزریق آن در…

دین و دربار در 5 هزار سال پیش- ایلام

 دکتر بیژن باران فرهنگ در باورهای شفاهی و اقلام هنری در…

سلامنامه

نوشته نذیر ظفر 23/23/01 ز مـــــــن به جــــــمله…

افغانستان به مثابه یک سیاه‌چاله‌ی جیوپولتیک

بر اساس تعریف دانشنامه‌ها، سیاه‌چاله (به انگلیسی Blackhole ) ناحیه…

خاموشی پیش از توفان و پیچیده گی اوضاع سیاسی افغانستان

نویسنده: مهرالدین مشید جنگ های نیابتی و دیپلوماسی نیابتی و شکننده…

داستان «هدیه»

نویسنده «آناند ویشنو پراکاش»؛ مترجم «گیتا بختیاری» نم نم باران روی…

دشمن زن

رسول پویان نظام ظـلم و سـتم پایـدار نخواهد بود ترورووحشت تان برقرارنخواهد…

وطن

آتش زده خصم لانه‌ای من میسوزد ازین کاشانه‌ای من تا چند کشم…

فیسبوک چلونکی های دیروزهمه به طالبان پیوسته اند

   نوشته ی : اسماعیل فروغی       اصطلاح فیسبوک چلوونکی…

پیرئ

نوشته نذیر ظفر 23/18/01 همــه دلــــــــگیر اند از آوان پیری نگردد…

فلسفه کمونیستی،- دین، ایدئولوژی، جهانبینی، یا مکتب رهایی بخش؟

آرام بختیاری فلسفه کمونیستی برای آنارشیست ها و نسل های برباد…

«
»

شخصیت گرامی ببرک کارمل

۳

از نظر دانشمندان وتحلیلگران سیاسی 

 عبدالوکیل کوچی

بخش سوم 

رهبریت وزعامت ببرک کارمل در رابطه به رشد جامعه در عرصه های اجتماعی وفرهنگی دستاوردها ی بیسابقه واساسی دارد که ثبت زرین تاریخ گردیده است. 

یکی از شخصیتهای فرهنگی کشور پوهاند دکتور عبدالرسول رهین درین رابطه چنین نگاشته اند .

ببرک کارمل از همان آغاز زعامتش در دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان تلاش ورزید تا پیامد های نا گوار اقدامات اید ه لوژیکی ….امین را خنثی وزیانهای سیاسی ،اجتماعی وقومی را که بسایر اقوام خورد وبزرگ کشور وارد آمده بود بر طرف سازد .ونیز حزب دموکراتیک خلق افغانستان اصول دموکراتیک حل مسُله ی ملی را اعلام کرد وبرابری حقوق کلیه ملیتها واقوام افغانستان وپایان به ستم بر اقلیت تباری کشور تا کید ورزید . 

پوهاند رهین در ادامه مینویسد که شاد روان ببرک کارمل در پاسخ بسوالی از آقای حامد علمی در شهرک حیرتان زمانی گفته بود در سکوت من سیاستی نهفته است وآن سکوت تا زمان مرگش ادامه یافت ولی چرا سکوت ؟ آیا آن شخصیت بزرگ وسخنران نامدار افغانستان چیزی را برای گفتن نداشت ؟ نه بلکه او نخواست از خود بگوید وخود داوری کند .بلکه انتظار کشید تا تاریخ سخن بگوید وحوادث وانکشافی که او بوقوعش ایمان خلل نا پذیر داشت وبه درست بودن مشی و آرمان خود وسیاستهای توسعه طلبانه ونیات تجاوزکارانه ایالات متحده امریکا در مورد افغانستان ومنطقه آگاهی داشت تاریخ قضاوت کند . 

چنانچه تاریخ امروز سخن میگوید وحوادث وانکشافات بعد از فروپاشی حکومت دموکراتیک وبخصوص حضور ابر قدرت امریکا در افغانستان وشرایط کنونی کشور صحت گفتار وحقانیت سکوت آن بزرگ مرد تاریخ ببرک کارمل را ثابت میسازد.

همچمان در ین رابطه محترم غلام دستگیر پنجشیری عضو بیروی سیاسی  حزب ویکی از بنیا نگذاران ح د خ ا در رابطه به شخصیت زنده یاد ببرک کارمل چنین مینویسد 

ببرک کارمل یکی از دولت مردان استثنایی تاریخ نوین افغانستان بود . هیچ شاه امیر وریس جمهور در رشد فرهنگ وزبانها ، ادبیات ،هنر ها ، آگاهی سیاسی ، بیداری شعور ملی اجتماعی وبرابری حقوق اقلیتهای ملی مذهبی وقومی افغانستان برابر ببرک کارمل دلسوزی وتوجه ترقی آفرین وکیفی نداشته است .

حقیقتاً زنده یاد ببرک کارمل بمثابه یک مکتب سیاسی ویکی از بنیانگزاران اصلی دموکراتیک وترقیخواهی در کشور با داشتن نبوغ سیاسی ونیات عدالتخواهی آنچه در توان داشت بخاطر اتحاد مردم ورفاه وسعادت زحمتکشان افغانستان انجام داد . این رهبر بی بدیل زحمتکشان کشور تا پایان عمر برای وحدت وهمبستگی خلقهای افغانستان تاکید میورزید وبرای حل اختلافات ذات البینی مردم راه ها ووسایل گوناگون علمی وعملی جستجو میکرد .

ادامه دارد