نفرت پراگنی های قومی طالبان بخشی از مامورت استخباراتی…

نویسنده: مهرالدین مشید پنجشیر مشتی بلند شده بر ایوان روزگار و…

نو بهار

شد نوبهار از گل و دشت و دمن بگو  رخ سوی…

همه کس جگر ندارد! 

دكتور نبيل پاكطين غمِ دل نگفته بهتر،همه كس جگر ندارد!   ناگفته هاى…

رمضانى

""""""" دل مى رود ز دستم احوال دهيد ملا را آذان دهد…

خشم طبیعت

نگارشی ازسخی صمیم. افکارونظریات این قلم انفرادی ومنحصر بفرد بوده ـ…

گذر اندرابی کابل

نوشته : کریم پوپل مورخ  2023. 03. 25 کوچه اندرابی نام یک…

بهار امید

غنچه‌ ای آرزوی من شگفتن ات آغاز کن بر رخ ما…

شماره یکم سال ۲۶م گاهنامه محبت

شماره یکم سال ۲۶م گاهنامه محبت نشر شد.

مکتب فرانکفورت، اطاق فکرجنبش: زنان، دانشجویان، مسلحانه؟

آرام بختیاری  مکتب فرانکفورت و شعار: هو هو هوشی مین، یانکی…

داستان «ساحل»

نویسنده «تولگا گوموشآی» مترجم «پونه شاهی» آنطور که می خواست باشد،…

کاش بازآید بهار

کاش باز آید بهاری دروطن موج گل جوشد زهر باغ و…

حقیقت مقوله های چپ، سوسیالیزم و کمونیزم چیست؟

آیا در افغانستان؛ واقعن چیزی به مصداق «کمونیست» و «حکومت…

اختلال روحی و فکری

– دکتر بیژن باران آیا ماده پیش از ایده پدید آمد؟…

بهار خونبار

رسول پویان بهار آمد ولی گل در گلستان وطن خار است سـرود…

خجسته باد 

خجسته باد... این جشن بهاران خجسته ... گر چه با زخم زمستان خجسته…

بهار و افسرده گی

مژده از موسم بهار رسید دل به سینه ز فرط شوق…

بهار تان خجسته

بساط سرد و‌ سفره‌ی خون‌بار آخرین روز های زمستان رخت…

غفلت در برابر فرمان رهبر طالبان پرداختن بهایی وحشتناکتر از…

نویسنده: مهرالدین مشید صدور فرمان جلیقه پوشان انتحاری بوسیلۀ ملاهیبت الله…

بهار و آزادی

آمد بهار و ساقي زیبا  بیاورید گلگونه می ز لاله ء…

داستانِ دل انگیزِ یازی وزیبا

داستانِ رقتبار و هیجان انگیز عاشقانهٔ ( یازی و زیبا…

«
»

زبان مادری

رسول پویان

بس که فارسی لعل نوشین غزل شیرین کند

مصـرع و بـیت و قـوافی را عـبیرآگین کند

گاه پارسی گاه فارسی دری اش خوانده اند

زیـر هـر نامی که باشـد لفظ را رنگین کند

بیخ پارسی دری درعمق هستی رفته است

تـا زبـان مـادری را احـسـن و دیـریـن کند

رشــتـۀ پـیــونــد دل هــا را زبـان مـادری

با خلـوص عشـق و پیمان وفـا تضمین کند

خط فارسی گـر نخـوانـد دلبر شیرین سخن

گوش بـر شـور غزل هـای دل مسکین کند

نـاز دارد خـط و خـال فـارسـی بـا واژگان

عاشـق و معشوق باهـم غمزه و تمکین کند

طنز و پند و قصه و حماسـه ها دارد دری

دفتر ودیوان انسان را چه خوش تزئین کند

شــعـر حـافــظ و کلام رودکـی و مـولــوی

باغ دل ها را پر از گل هـای فروردین کند

رقص الفاظ دری با نغمه و سـاز و سـرود

محتسب را نیز با بیت و غزل خوشبین کند

دوستان را شـوروشادی میدهد با یک غزل

دشـمنان کیـنـه جـو را نـادم و غـمگـین کند

بوی خوش در محفل شـعر و هنر می آورد

طبع دل را پر گلاب و نرگس و نسرین کند

قصۀ فرهاد و شیرین قیس و لیلا گفته است

یاد عـشق ورقـه گلـشاه، ویـس و رامین کند

خـط و خالِ حسن الـفاظ دری در گـوش دل

قـصه از فـردا و حـال و دورۀ پـیـشـین کند

فارسی در عرصۀ شعروهنر هوش و خرد

احـتـیـاج واژگانـی را چـه خـوب تأمین کند

رخت بندد دشمنی و کینه و جنگ از جهان

گـر بـشـر عـشـق و صفای همدلی آیین کند

21/2/2023