نفرت پراگنی های قومی طالبان بخشی از مامورت استخباراتی…

نویسنده: مهرالدین مشید پنجشیر مشتی بلند شده بر ایوان روزگار و…

نو بهار

شد نوبهار از گل و دشت و دمن بگو  رخ سوی…

همه کس جگر ندارد! 

دكتور نبيل پاكطين غمِ دل نگفته بهتر،همه كس جگر ندارد!   ناگفته هاى…

رمضانى

""""""" دل مى رود ز دستم احوال دهيد ملا را آذان دهد…

خشم طبیعت

نگارشی ازسخی صمیم. افکارونظریات این قلم انفرادی ومنحصر بفرد بوده ـ…

گذر اندرابی کابل

نوشته : کریم پوپل مورخ  2023. 03. 25 کوچه اندرابی نام یک…

بهار امید

غنچه‌ ای آرزوی من شگفتن ات آغاز کن بر رخ ما…

شماره یکم سال ۲۶م گاهنامه محبت

شماره یکم سال ۲۶م گاهنامه محبت نشر شد.

مکتب فرانکفورت، اطاق فکرجنبش: زنان، دانشجویان، مسلحانه؟

آرام بختیاری  مکتب فرانکفورت و شعار: هو هو هوشی مین، یانکی…

داستان «ساحل»

نویسنده «تولگا گوموشآی» مترجم «پونه شاهی» آنطور که می خواست باشد،…

کاش بازآید بهار

کاش باز آید بهاری دروطن موج گل جوشد زهر باغ و…

حقیقت مقوله های چپ، سوسیالیزم و کمونیزم چیست؟

آیا در افغانستان؛ واقعن چیزی به مصداق «کمونیست» و «حکومت…

اختلال روحی و فکری

– دکتر بیژن باران آیا ماده پیش از ایده پدید آمد؟…

بهار خونبار

رسول پویان بهار آمد ولی گل در گلستان وطن خار است سـرود…

خجسته باد 

خجسته باد... این جشن بهاران خجسته ... گر چه با زخم زمستان خجسته…

بهار و افسرده گی

مژده از موسم بهار رسید دل به سینه ز فرط شوق…

بهار تان خجسته

بساط سرد و‌ سفره‌ی خون‌بار آخرین روز های زمستان رخت…

غفلت در برابر فرمان رهبر طالبان پرداختن بهایی وحشتناکتر از…

نویسنده: مهرالدین مشید صدور فرمان جلیقه پوشان انتحاری بوسیلۀ ملاهیبت الله…

بهار و آزادی

آمد بهار و ساقي زیبا  بیاورید گلگونه می ز لاله ء…

داستانِ دل انگیزِ یازی وزیبا

داستانِ رقتبار و هیجان انگیز عاشقانهٔ ( یازی و زیبا…

«
»

دل تنها

رسول پویان

زندگی را در درون خـویشتن پیدا کنید

قدرت ذرات هستی را در آن معنا کنید

باکتریهای مفیدی را که بنیاد شـماسـت

گـوهـر رخشنده یی در سـینۀ دریا کنید

وحدت بی انتهای جسم وجان داردبیان

چشم دل رابا فروغ ذات خود بینا کنید

در جهان ذرگان پـرواز دارد مرغ دل

سیر بی مرزومکان ووقت دنیاها کنید

دل رها گـردد اگـر از قید ابعاد وجـود

بس سفرهـای نهان در عالـم رویا کنید

لوح مغشوشیکه ازچشم خردپنهان بود

با فروغ دانش عصر نویـن خوانا کنید

درحیات نسل نو عشق ومحبت آوریـد

زنـدگی را بـا گلان دوسـتی زیـبا کنید

دل نـدارد تاب درد خـانـۀ در بسـته را

درب دل را بـا خلوص آشنایی وا کنید

گوهر مهمان نوازی زینت فرهنگ ما

با سلام واحترامی غـوره را حلوا کنید

کلبۀ اخلاص دل جـای قـدم هـای شـما

تار و پـود فـرش مهر دل زیـر پا کنید

دیده بـر راهم اگـر سرخوش آیـد دیدنم

درسـرای دیـده و دل منزل ومأوا کنید

آنچه دارم برگ سبزوتحفۀ درویش باد

ور ز روی لطف یاد این دل تنها کنید

7/1/2023