ای میهن ِ رنجور من

 ای خطۀ محصور من ای میهن ِ رنجور من خونی شده جان…

ندانم زچه گویم !

امین الله مفکرامینی 2022-16-01 نــــدانم زچه گویم وچه نویسم…

همسایۀ نامرد

رسول پویان هان! پاکستان وطن را سخت ویران می کند بس دغـل…

پاکستانیزه ساختن افغانستان!؟

باری قریشی وزیر خارجه پاکستان پس از استقرار نظام طالبانی…

رمان نو، محصول رنج های کودکی، فرار و مهاجرت، و…

آرام بختیاری  ناتالی ساراوته، مادر تئوریک مکتب "رمان نو". ناتالی ساراوته(1999-1900.م)، نویسنده…

حرفی چند بر بازداشت یک قوماندان طالب

عبدالصمد ازهر                …

جستاری بر ایده ئولوژی؛ اما طالبانیسم خطرناک تر از همه

نویسنده: مهرالدین مشید ایده ئولوژی از جمله چالش آفرین بحث ها…

تاریخ سه صد سال اخیر افغانستان

تاریخ سه صد سال اخیر افغانستان را عده ای از…

منکران دانش و دشمنان عصرنوین

از شما آنکه ز دانش روشنا باشد کی هست ؟ در…

مسعود و متقی ازهمدیگر چه می خواستند ؟

                  نوشته ی : اسماعیل فروغی     شاخ به شاخ کردن…

پایان مزدوری جهادیها و کرزی و غنی و آغاز ماموریت…

نویسنده: مهرالدین مشیدمردم افغانستان قربانی سیاستگران مزدور و خودفروختهافغانستان کشوری …

تحریم‌های آمریکا علیه افغانستان؛ ارمغان مرگ برای غیرنظامیان

آمریکا با اعمال تحریم و مسدود کردن دارایی‌های افغاسنتان، مردم…

زینت تاریخ

رسول پویان بار فرهنگ و تمدن تا که بر دوش من…

ديورند فكتوري بي ثباتي وتباهي افغانستان، راه حل چيست؟

عبدالاحمد فیض به گواهي تاريخ ازبدوي خلقت تصنوعي كشوري درپيرامون افغانستان…

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

پژوهش ونگارشی ازسخی صمیم:   قسمت بیستم   عرض آگهی: عزیز خوانندهٔ گرامی:  منظور وهدف دراین پژوهش…

طالبان

هر کئ از طالب حـــــمایت میکنددر حقیقت یک جــــــــنایت…

خانم استال،- میان روشنگری فرانسوی، رمانتیسم آلمانی، و فمنیسم اروپایی

آرام بختیاری یادی از مبارزات یک زن فرانسوی در دو قرن…

هیچکس نمیپرسد که مردم چه میخواهد ؟

کر شدم تا چند شور حق و باطل بشنوم بشکند این…

ریش و پشم

کشورم را کرده ویران صاحبان ریش و پشم تیره وتارش چو…

خواب رئیس الوزرائ طالبان

نوشته نذیر ظفرچون رئیس الوزرا رفت بخوابدیــــد خوابئ…

«
»

خلق خسته

رسول پویان

ز جان خـستۀ خلق وطـن چه می خواهید

زپاره های دل و زخم تن چه می خواهید

وطن ز وحشت افراطیت شده چون گـور

زنعش بی کسِ مرزِ کهن چه می خواهید

زبـان بـه دشـنۀ پـولاد می بـریـد بـا زور

زخون پرشده جوف دهن چه می خواهید

گـرســنگـی بـه جــفـا می کُـشـد مـردم را

سلاح و درّه و دارورسن چه می خواهید

دوای درد وطـن نـیـسـت جـهـل افـراطـی

دگر ز کشتۀ درد و محـن چه می خواهید

حقـوق زن شــده پـامـال جهـل و اسـتبداد

ز گپ خوب وبد حق زن چه می خواهید

بـه زیـر ریش شـما لانـۀ شـیاطـین اسـت

ز فـوج فتنه گـر اهـریمن چه می خواهید

خـدا و دین شـده ابزار دسـت زورگـویان

ازین سیاست پرمکر وفن چه می خواهید

بـه خــاک پـای ســـیـا بـار بـار افـتــادیـد

زنام وغیرتِ مشت ویخن چه می خواهید

غـنی و کـرزی و طالـب یار هـم بـودنـد

زبطن خندق لای و لجن چه می خواهید

ز بـوی لاشـۀ افـراط مسـت و مدهـوشید

شـمـیم نـافـۀ مشک ختن چه می خواهید

زبـان عـلـــم و تـمــــدن را نمـی دانـیــد

درین مرزکهن بی سخن چه می خواهید

ز روی نامـه چه خـوانید طـرح پاکستان

ازیـن مغـالـطـۀ بی ثمـن چه می خواهید

تمــام مــردم مـظـلـوم مـا گــروگان انــد

بگوبه خلق که ملا حسن چه می خواهید

28/11/2021