میهن و فرزندان خاین و نا خلف آن

وطن بیچاره و زارت نمودندبه درد و غم گرفتارت نمودندبسی…

دشمن مکاره

به اقتفای سروده ای دانشمند گرامی شاعر ذوالسانین داکتر آثم: میهن…

طالبان وملاها و روحانيون

چرا در طول ۱۴۰۰ سال ( طالبان وملاها و روحانيون)،…

کوتاه سخنانی از میلاد تا رحلت حضرت محمد

نصیراحمد –مومند                                                                        سدنی - آسترالیا خدا درانتظار حمد ما نیست       محمدچشم براه…

غرور کاذب در مدیریت

  من با این سخن پر مفهوم هم نظر هستم: قدرت،…

میهن

ای زادگه ام سخت پریشان توهستمدر نار ،ازآن آتش دامان…

یک تذکر دوستانه، وطنپرستانه، رفیقانه و همخونی و هم میهنی!

امین الله مفکر امینی 2020-26-09 البته همه ای ما وشما همچنانیکه…

صلح و آزادی

رسول پویان دیگر از شمشیر خون آلود طالب باک نیست میهن ما…

ملت افغانستان به يک دولت ملی، رهبران با اندیشه ملی…

نوشته از ع. بصیر دهزاد نبود رهبران با اندیشه ملی ،…

آواره گی

آتش جنگ باز یک بار دیگر  بی مهار و شعله ور…

افغانستان از نقطهء عطف تا آستانهء یک گذار

نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان پس از سال ۱۳۵۲ تا کنون چهار…

سوسیالیسم کارگری

شمارۀ  سوسیالیسم کارگری نشریه سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان…

زبان فارسی ربطی به فارس ندارد

 " زبان گهربار ما فارسی/پارسی است"  این مقاله ی پژوهشی ارزشمند…

سقف الزامیت موافقتنامه امنیتی برای واشنگتن!

عبدالاحمد فیض بعد از پيام تويتري رئيس جمهورترامپ مبني برخروج كامل…

ازمثالهای زشت ونامیمون فدرالیزم

برګرفته برخی از مقاله تحقیی تحت عنوان (سیستم ونظام های…

زیباترین بانوی شهر

وحدت الله درخانی نازنین زیباترین بانوی شهر  از همه گلهای گلشن تازه…

هراس از نقد؛ چشم پوشی از چیستی هویتی و بازشناسی…

نویسنده: مهرالدین مشید نقد تاریخی؛ عریانی حقایق و افشای سیمای مستبدان …

در باره اشغال شور وي و اشغال ناتو چي فرق…

در سالهاي ۱۳۵۷ و قبل از ان جهان ما…

شقایق محبت

رسول پویان تا در سر دل هوای عشق است بن مایـۀ جـان…

تاریخ کمونیسم

 تاریخ و پیشینه کمونیسم را می‌توان از چند نقطه و…

«
»

بیداری


نسبت ساختن کابینهء با وزن سیاسی ومسلکی ازسوی ريیس جمهورکه
این خواب و خیالی بیش نیست۰

خواهم رهایی مردمم ازبند آن بی «مسلکان»
زآن رهبران خاین و همکار دزدان جهان
کشور جهنم کرده و شب، روزِ مردم ساختند
آوازکن بر رمه که آنجاست ،گرگان پاسبان
هر روز میشی را درند وسوی نابودی برند
غافل ز این حیله گران آن جمعِی بی حرف و زبان
آن سارقین «مسلکی»، بی عار وبی نام ودنی
قاپیده و بگرفْته اند هرآنچه بود از آن مان
یک روزه نان مردم و صد ها چو آن اعانه را
دزدیده همدستان ارگ و سارق طیاره ران
ملت ز همچون دولتِ دزد و پلید و مافیا
بآ اشک و افغان اند و آه شان شده برآسمان
یک سوی ما این دولت و سوی دگر آن قاتلان
آن دسته ما را سر برند این دسته ما را دزد نان
برما رسیده زهر از این عقرب و آن مار ها
خواهم صدای مردمم در محو زهر این خسان
از دولت و زآن وحشیان وحامیان پست شان
رو سوی نابودی شدیم ای ملت در خواب هان؛
کو ناخِدای با خِرد ، تا از دل طوفان کشد
اندر پناه ساحلی ،این کشتي یی بی بادبان

مهرو جولای۲۰۲۰